:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با پاورپوینت :

کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با پاورپوینت

فهرست

معرفی زنبور . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … . ٢٢
زنبور داری را از کجا باید شروع کنیم ؟ . … …. … … … … . …. … … … . ٢۴
انتخاب محل زنبورستان … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … . ٢۶
سرمایھ گذاری ثابت … … … .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … .. ٣٣
ھزینھ ھای جاری طرح . … … …. … … … … . …. … … … … . …. … … … . ۴٢
محاسبھ سود و نقطھ سر بھ سر .. … … … .. …. … … … … . …. … … … … . ۵٣
دوره بازگشت سرمایھ .. … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ۵۵
ھشدار … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ۵۶
بھترین زمان خرید جمعیت در ایران …. … .. …. … … … … . …. … … … … ۵٧
رفتار با زنبور عسل …… … .. …. … … … … . …. … … … … . …. … … … … ۵۹

مقدمه

زنبور عسل یکی ازحشرات مفید برای انسان است کھ متعلق بھ رده
دوبالان می باشد. زنبور عسل خیلی پیش از انسان در روی زمین بوجود
آمده و زندگی می کرده است . زنبور عسل حدود ۱۵۰ میلیون سال قبل
وجود داشتھ و مشغول زاد و ولد بوده است . منتھا با این تفاوت کھ در آن
فاقد یک زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورھای غیر عسلی
امروزی ، زندگی انفرادی داشتھ و ھر زنبور لانھ مخصوص بخود را
داشتھ و در آن زندگی می کرده است . کندو محلی است کھ زنبورھا در آن
تولد یافتھ ، کار کرده ، خواھران و برادران خود را پرورش داده و مو اد
غذایی لازمھ را در آن انبار و ذخیره می کنند . زنبور عسل دارای نژادھای
مختلف است و ساختمان بدنی پیچیده ای دارند .

کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با پاورپوینت

قیمت : 7500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022