:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • کارآفرینی ترشیجات خیار شو رو مربا

  دسته :

  کارآفرینی

  فرمت/وردتعداد صفحات 109
  قیمت : 8900 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد کارآفرینی ترشیجات خیار شو رو مربا :

کارآفرینی ترشیجات – خیار شو رو مربا                                                                   

  چکيده :
هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد ترشي و خيارشور است . در
اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد
اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده
است.
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ١ ميليارد تومان دارد و
سرمايه در گردش مورد نياز برابر ٧٠٠ ميليون تومان و کل هزينه هاي توليدي سالانه برابر ٣,٧٣
ميليارد تومان است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت كمتر از ٦ ماه برگشت مي يابد . ليكن
برآورد هاي اقتصادي به شدت تابع قيمت فصلي مواد اوليه مي باشد و توانايي رقابت با شركت هاي
ديگر نيز بسيار حائز اهميت است.
احداث واحد در استان هايي نظير تهران، آذربايجان شرقي و غربي، اصفهان، فارس، خراسان رضوي،
خوزستان و همدان و اردبيل که از نقطه نظر راه هاي ارتباطي و امکانات شهرک هاي صنعتي و
بعلاوه نزديکي به بازار مصرف از مزيت نسبي برخوردار هستند، پيشنهاد مي شود.

فهرست

خیارشور وترشی
چکیده ۱
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ مشخصات کلی محصول ۱
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۱
-۳-۱ شرایط واردات وصادرات ۱
-۴-۱ استانداردهاي ملی وجهانی ۱
-۵-۱ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۱
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۲
-۷-۱ کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۲
-۸-۱ اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز ۳
-۹-۱ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۳
-۲ وضعیتعرضه و تقاضا : ۴
۲- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۴
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
۸
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۸
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ۹
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۱۱
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۱۱
شیر سویا ۱۱
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت ۱۹
-۱-۳ محوطه سازي ۲۰
-۲-۳ ساختمان ۲۱
-۳-۳ ماشین آلات ۲۲
-۴-۳ تاسیسات ۲۴
-۵-۳ وسائط نقلیه ۲۴
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی ۲۵
-۷-۳ هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده ۲۵
-۸-۳ هزینه هاي قبل از بهره برداري ۲۶
-۹-۳ سرمایه در گردش ۲۷
-۱۰-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۲۸
-۱۱-۳ برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۳۰
-۱۲-۳ هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك ۳۱
-۱۳-۳ هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید ۳۱
-۱۴-۳ هزینه هاي توزیع و فروش ۳۲
-۱۵-۳ جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید ۳۲
-۱۶-۳ نتیجه گیري ۳۳
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۳۴
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح ۳۵
-۶ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۳۶
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح ۳۶
-۸ وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی ۳۶
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید ۳۷
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها
چگونه خواهد بود ۳۸
فهرست
مربا
چکیده ۴۰
-۲ معرفی محصول ۴۱
-۱-۲ مشخصات کلی محصول ۴۱
-۲-۲ شماره تعرفه گمرکی ۴۱
-۳-۲ شرایط واردات وصادرات ۴۱
-۴-۲ استانداردهاي ملی وجهانی ۴۲
-۵-۲ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۴۲
-۶-۲ موارد مصرف و کاربرد ۴۳
-۷-۲ کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۴۳
-۸-۲ اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز ۴۳
-۹-۲ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۴۳
-۳ وضعیتعرضه و تقاضا : ۴۴
۲- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون ۴۴
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول
سال ۴۷ ۸۵
-۷-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۴۷
-۸-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان
توسعه آن ۴۸
-۹-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۶۲
۱و ۲- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : ۶۲
مربا ۶۲
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت ۷۷
-۱-۳ محوطه سازي ۷۸
-۲-۳ ساختمان ۷۹
-۳-۳ ماشین آلات ۸۰
-۴-۳ تاسیسات ۸۱
-۵-۳ وسائط نقلیه ۸۲
-۶-۳ تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی ۸۲
-۷-۳ هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده ۸۲
-۸-۳ هزینه هاي قبل از بهره برداري ۸۳
-۹-۳ سرمایه در گردش ۸۵
-۱۰-۳ برآورد حقوق و دستمزد ۸۶
-۱۱-۳ برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ۸۸
-۱۲-۳ هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك ۸۹
-۱۳-۳ هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید ۸۹
-۱۴-۳ هزینه هاي توزیع و فروش ۸۹
-۱۵-۳ جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید ۹۰
-۱۶-۳ نتیجه گیري ۹۱
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۹۲
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح ۹۳
-۶ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۹۳
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح ۹۳
-۸ وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی ۹۴
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید ۹۴
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این
پروژه ها چگونه خواهد بود ۹۵
مراجع ۹۶
پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات ) ۹۶                              

کارآفرینی ترشیجات خیار شو رو مربا

قیمت : 8900 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022