:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي نتیجه آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش :

پروژه بررسي نتیجه آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

 

فهرست

مقدمه

فصل اول مسأله مورد بررسی

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف جزئی هدف های جزئی این پژوهش عبارتند از

فرضیه های پژوهش

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

سلامت روانشناختی

شیوه های حل تعا رض بین فردی

مهارت جرأت ورزی

فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری

مفهوم سلامت

ابعاد سلامت

سلامت روان شناختی

بهداشت روان

ب) ارتباطات ارتباطی

حل مساله

ب) مهارت های خاص حل مساله

راهبردهای مقابله ای

نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد

حل تعارض بین فردی تعریف و ماهیت تعارض

تعارض و تضاد میان ارزش ها

سبک های حل تعارض

روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها

جرأت ورزی ابراز وجود

تعریف جرأت ورزی

اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی

سبک های پاسخدهی افراد

مؤلفه های جرأت ورزی، افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از

فصل سوم روش شناسی تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

مقیاس SCL-R

مقیاس نسخه دوم شیوه مقابله با تعارض رحیم (راسیII)

الف) معرفی مقیاس

مقیاس جرأتمندی جرابک

الف) معرفی مقیاس

ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات

فصل چهارم

یافته های تحقیق

فراوانی گروه ها

تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق

جدولنمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوه حل مسأله

جدول نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک

ب) آمار استنباطی

جدول نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته سلامت روانی

الف) شیوه حل تعارض سازنده

الف) حل مسأله سازنده

فصل پنجم

محدودیت های پژوهش

پرسشنامه

آزمون SCL

مفهوم سلامت

ابعاد سلامت

سلامت معنوی

سلامت روان شناختی

مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی

بهداشت روان

ب) مهارت های ارتباطی

حل مساله

مؤلفه های حل مسأله

ب) مهارت های خاص حل مساله

راهبردهای مقابله ای

سبکهای حل مساً له

نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد

حل تعارض بین فردی

انواع تعارض

الف) تعارض فرد با خود

ب) تعارض های گروهی و سازمانی

منابع تعارض

سبک های حل تعارض

روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها

منابع

مقدمه

دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ، ۱۹۹۰ ) . استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي ، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت و همكاران ،۱۹۹۸ ) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي و واينيوماكي،۱۹۹۹ ) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند ، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي ، اضطراب ، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي ، خشم ، تعارض بين فردي و….را تجربه مي كنند. در عين حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است . اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

 

برنامه ها ي آموزشي مهارت هاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتهاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتها برمي گردد، اما مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي از جمله مهارت هايي مي باشد كه آموزش اين مهرت ها تأثير قابل توجهي بر كاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه داشته است .در حقيقت ، ارتباط بين فردي يكي از مهمترين توانايي هاي بشر است اما برخي افراد در برقراري ارتباط ،مهارت لازم را نداشته و يا پاسخ هاي آنها اغلب اثري منفي بر ارتباط دارند و همين سدهاي ارتباطي ممكن است به تنهايي و كناره گيري اجتماعي و نيز عدم كارايي تحصيلي و شغلي فرد منجر شود . حتي برخي از صاحب نظران معتقد ند كه اختلالات رواني در اصل ناشي از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بيمار رواني از روابط انساني محروم مانده است (بولتون ترجمه سهرابي ،۱۳۸۱ ) . بنابراين با آگاهي از نقش مهارت هاي اجتماعي در تأمين سلامت روانشناختي افراد و با توجه به اهميت يادگيري اين مهارت ها براي مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثير آن بر بهبود زندگي فردي و اجتماعي اين تحقيق در صدد است تا ميزان اثر بخشي آموزش اين مهرت ها در سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسي كند.

 

پروژه بررسي نتیجه آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

قیمت : 15000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022