:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی jit

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحات 86
  قیمت : 4500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی jit :

 پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی jit

فهرست

موضوع

فصل اول:معرفی JIT ———————————————— 5

تاريخچه وتکامل توليد بهنگام ——————————————– ۶

تعريف نظام بهنگام —————————————————— ۹

نظام بهنگام دريک نگاه ————————————————- ۱۰

مبانی توليد بهنگام ——————————————————- ۱۴

اجزای توليد بهنگام —————————————————— ۱۵

اهداف توليد بهنگام ——————————————————– ۱۸

مزاياومحدوديتهای JIT ————————————————— 20

منطق اجرایJIT ———————————————————23

پيش نيازهای يک برنامه JIT ——————————————–26

برنامه ريزی نظام توليد بهنگام ——————————————- ۲۷

فصل دوم:اجرای برنامه JIT —————————————– 36

مقدمه ——————————————————————– ۳۷

۱- ايجاد يک استراتژی اجرايی —————————————— ۳۸

۲- يک برنامه عملياتی برای اجرا ————————————— ۴۰

۱-۲-وقتی فعاليتهای اجرای JITتکمیل می شود————————- ۴۲

۲-۲-چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود ———————- ۴۳

۳- سيستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ——————————- ۴۳

۴- پروژه های آزمايشی(راهنما) —————————————- ۴۷

۵- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحاديه ها —————————- ۴۸

۱-۵- مقاومت کارکنان ———————————————– ۴۹

۲-۵- اتحاديه ها —————————————————- ۵۰

۶- فرايند اجرای JIT —————————————————- 52

فصل سوم:کنترل JIT ————————————————- 54

کنترل تولیددرنظام بهنگام ————————————————- ۵۵

سیستم کانبان ————————————————————– ۵۶

وظایف کانبان ————————————————————- ۵۶

تولید یکنواخت ———————————————————— ۵۷

کاهش زمان عملیات وزمان چرخه —————————————– ۶۰

اجرای سیستم کانبان ——————————————————- ۶۱

وظایف کانبان ————————————————————– ۶۳

انواع جریان مواد ———————————————————- ۶۴

گردش کانبان ————————————————————– ۶۷

وسعت عمل کانبان ——————————————————– ۶۹

فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا ———————— ۷۱

شرکت تویوتا ————————————————————- ۷۲

مقدمه ——————————————————————— ۷۳

تاریخچه —————————————————————— ۷۳

سیستم تولیدتویوتا(TPS) ————————————————- 74

تولیدبهنگام(JIT) ——————————————————— 76

کانبان ——————————————————————— ۷۶

JIDOKA ————————————————————— 77

فلسفه وچشم اندازتویوتا —————————————————- ۷۷

فرهنگ سازمانی وارزشها ————————————————- ۷۸

آینده ———————————————————————– ۷۸

تشریح مفاهیم ————————————————————– ۸۰

واژه نامه انگلیسی- فارسی ————————————————- ۸۳

فهرست منابع ————————————————————– ۸۵

 

 

« فهرست جداول »

   عنوان

 

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام ———————————————– ۱۳

 

 

« فهرست نمودارها واشکال »

 

نظام تولید بهنگام ————————————————————- ۲۰

برنامه ریزی نظام بهنگام —————————————————– ۲۰

سیستم حلقه بسته ————————————————————- ۶۱

سیستم رانش به جلو ———————————————————- ۶۵

سیستم کششی ازجلو ———————————————————- ۶۷

گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه —————————————- ۷۰

 

 

 

 

پروژه فلسفه مدیریت ژاپنی jit

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022