:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه تاثیر ERPدرSCM

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحا ت87
  قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه تاثیر ERPدرSCM :

عنوان پروژه  :  تاثیر ERPدرSCM

فهرست مطالب

عنوان …………………………. صفحه


فصل اول:

۱ ERP -………………………. 1

۱-۱ وظايف اصلی ERP…………….. 1

۲ – ۱اجرای ERPدر سازمان :……….. ۱

۳-۱ اهميت فرآيندها (شناخت فرآيندها): ۴
۴-۱ ERP موفقيت ها و شكست ها :……. ۵

۵-۱تعاريف ………………………………………………………… ۸
۶-۱ماژولهاي استاندارد در:ERP…….. 8

۷-۱مزاياي ERP:………………… 9

۸-۱نكات مهم درپياده سازي ERP:…… 9

۹-۱دلايل استفاده از ERP در سازمانها :. ۹

۱-۹-۱يكپارچه سازي اطلاعات مالي:…. ۱۰

۲-۹-۴۱يكپارچه سازي اطلاعات سفارشات: ۱۰

۳-۹-۱استاندارد سازي و سرعت در فرايندهاي توليد:   ۱۰

۴-۹-۱كاهش حجم انبارداري:………. ۱۰

۵-۹-۱استانداردسازي اطلاعات منابع انساني:  ۱۰

۱۰-۱كاربردهاي : ERP…………….. 11

۱۱-۱آينده ERP:………………… 12

۱۲-۱يكپارچگي سيستمهاي نرم افزاري : ۱۲

۱۳-۱راه حل يکپارچه سازي جامع:….. ۱۴

۱۴-۱نتيجه……………………. ۱۴

فصل دوم:

۲- SCM………………………. 15

فهرست مطالب

عنوان …………………………. صفحه


۱-۲- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟ …. ۱۵

۲-۲نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟  ۱۶

۳-۲ آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار

مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟ …. ۱۸

۴-۲ هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟……………………………..۲۰

۵-۲ چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ………..۲۱

۱-۵-۲ بدست آوردن اطمینان تامین كنندگان مواد اولیه و شركای تجاری . …………۲۱

۲-۵-۲ مقاومت داخلی در برابر تغییر……. ۲۲

۳-۵-۲ اشتباهات اولیه ………………. ۲۲

۴-۵-۲آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ …….۲۳

۵-۵-۲ تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ …………………………………۲۴

فصل سوم:

ترجمه: نقش ابزار ERP در تقسیم اطلاعات زنجيره تامين ، همکاری

و بهينه سازی هزينه…………… ۲۶

۱-۳خلاصه……………………. ۲۶

۲-۳ مقدمه…………………………. ۲۶

۳-۳ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه…………..۲۷

۴-۳ حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین ۳۰

۱-۴-۳ : روابط سنتی …………………. ۳۱

۲-۴-۳:شراکت ، JIT ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه   ۳۳

۳-۴-۳ شبکه زنجیره تامین……………… ۳۵

۵-۳ فاکتور های سازماني……………… ۳۷

۱-۵-۳راهکارها و موانع ………………. ۳۸

فهرست مطالب

عنوان …………………………. صفحه


۲-۵-۳ چارچوب همکاری سطوح مختلف ………. ۳۹

۶-۳ خلاصه و راهنمای جستجو در آينده …… ۴۱

۱-۶-۳چگونه ما مي توانيم در شركتها براي تبادل اطلاعات انگيزه ايجاد كنيم ؟  ……۴۱

۲-۶-۳ انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟…………..۴۲

۳-۶-۳ یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟…………………۴۲

۴-۶-۳ بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟………………………………………..۴۲

فصل چهارم :

ترجمه: تأثير برنامه ريزي منابع شركت بر روي مديريت زنجيرة تاميننتيجة

تحقيقات و پژوهش موسسه مطالعاتي اروپايي «دلفي»………………………………………..۴۴

۱-۴ خلاصه………………………….. ۴۴

۲-۴ مقدمه…………………………. ۴۵

۳-۴ مديريت زنجيرة تامين يا همان سيستمSCM در شبكة اقتصادي:…………………..۵۰

۴-۴ سيستم های ERP…………………… 54

۵-۴ روش تحقيق …………………….. ۵۸

۱-۵-۴ طرح تحقيقاتي موسسه دلفي ……….. ۵۸

۲-۵-۴ صورت جلسه نهايي تحقيق به روش دلفي . ۶۰

۶-۴ نتايج تحقيق به روش دلفي ………… ۶۴

۷-۴ بحث و گفتگو و تصميم گيری ……….. ۶۶

۱-۷-۴ موقعيت ها و فرصت های SCMبرای ERP……… 66

۱-۱-۷-۴ سفارشات انبوه ………………. ۶۶

۲-۱-۷-۴استاندارد سازی……………….. ۶۷

۳-۱-۷-۴ فناوری اطلاعات جهاني …………. ۶۸

۲-۷-۴ ضعف های SCM سيستم های ERP کنوني …. ۶۹

۱-۲-۷-۴نقص در توسعه کارايي شرکت ……… ۷۰

۲-۲-۷-۴ کمبود انعطاف پذيری درسازگاری با تغيرات زنجيره تامين  ۷۰

۳-۲-۷-۴ فقدان توانايي حمايت از تصميمات پيشرفته ۷۳

فهرست مطالب

عنوان …………………………. صفحه


۴-۲-۷-۴فقدان ساختار سيستمي باز و زير سيستم ها(ماژول) ۷۵

۸-۴ نتيجه گيری ……………………. ۷۵

مراجع…………………………….. ۷۷

منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………….۷۸

پروژه تاثیر ERPدرSCM

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022