:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي

  دسته :

  اقتصاد

  فرمت/ورد تعداد صفحات118
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي :

دانلود پروژه هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي 

فهرست مطالب
تاریخچه : ۹
تعریف استراتژی و پیدایش آن : ۱۱
تعاریف مفهومی استراتژی : ۱۲
۱- استراتژی به معنای طرح و نقشه : ۱۲
۲- استراتژی بعنوان یک الگو : ۱۳
الف – الگوهای متفاوت استراتژی : ۱۳
تعاریف مدیریتی استراتژیک : ۱۶
مقدمه : ۱۷
تاریخچه : ۱۸
ب  : مشارکت اقتصادی : ۱۹
۱- زمینه سازی مشارکت توسط دولتها : ۲۱
ج : سازمانهای غیردولتی : ۲۱
تعریف مشارکت : ۲۲
۵-۱-۱ : موانع در سر راه مشارکت : ۲۴
۵- ۱- ج : راههای غلبه بر موانع مشارکت : ۲۵
۵-۲- مشارکت در سازمانها : ۲۵
الف : تاریخچه تئوریک مشارکت : ۲۵
ب : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی : ۲۶
ج : نگرشها و برخوردهای مختلف سازمانها با مشارکت : ۲۸
۲) سازمان بعنوان یک موجود زنده : ۲۸
۵-۳ : عوامل کارآیی مشارکت : ۲۹
د : مشاوران شایسته وکاردان : ۳۱
۵- ۴ : نحوه مشارکت کارکنان در سازمان : ۳۲
د : گروههای کنترل کیفیت : ۳۳
ه : جلسات غیر رسمی : ۳۴
الف : نظام اولیه صندوق پیشنهادها : ۳۶
ج : پیشنهادهای مشترک : ۳۶
۵-۵ : اهمیت مطالعه مدیریت مشارکتی : ۳۶
الف : برنامه ریزی مدیریت مشارکتی : ۳۷
ب : بکارگیری ساختار نظام پیشنهادها : ۳۷
ساختارهای نظام پیشنهادها : ۳۸
وظایف گروه کارشناسی : ۳۸
روش کار نظام پیشنهادها در نحوه اجرا : ۳۹
اثرات پیشنهادات : ۳۹
خلاصــــه : ۴۰
تدوین استراتژی و انتخاب آن : ۴۱
الف : عوامل موثر بر انتخاب استراتژی : ۴۲
۱-نقش استراتژی گذشته : ۴۲
۲- میزان و درجه وابستگی موسسه به محیط خارجی : ۴۳
۳ – میزان ریسک پذیری و نحوه آن در استراتژی از طرف موسسه : ۴۴
۵- ملاحظات زمانی و موقعیتی : ۴۵
۱- الف : تعریف هدف و فرآیند تجزیه تحلیل سبدی : ۴۶
۱-ب : فرآیند تجزیه تحلیل سبدی : ۴۷
۱-ب -۱ : تعریف واحد استراتژیک : ۴۷
انتخاب استراتژی ها باید همپوشانی و خاصیت تقویت کنندگی داشته باشد . ۵۰
۲- فنون سرآمد مدیریت استراتژیک در تدوین استراتژی سازمانی : ۵۱
۲-الف-۲- تجزیه تحلیل مجموعه ای از استراتژی ها : ۵۴
۳-۱-۲-۱-۳- سبد جنرال الکتریک : ۵۵
۲-الف – ۴: تجزیه تحلیل هافروماتریس ارزشیابی کالا / بازار : ۵۷
۲-ب : فنون استفاده درتوسعه استراتژی های موسسه وواحداستراتژیک بازرگانی : ۵۸
۲-ب-۲ : منحنی های یادگیری : ۱ ۵۹
۲-ب-۴ : فنون دیگری برای تجزیه و تحلیل : ۶۱
۲-ب-۴-۲- : تجزیه و تحلیل جاذبه بازار و نمودار راهبردی : ۶۳
۳-الف- استراتژی های رفتاری موسسه : ۲ ۶۳
۳-الف- ۱ : سلسله مراتب استراتژی های مورد استفاده در سازمانها و محتوای آنها : ۶۴
۳-الف – ۱-۱: استراتژی های موسسه ای یا اصلی : ۶۵
د ) استراتژی های واکنش دار : ۱ ۶۶
۳-الف-۱-۲: استراتژی های موسسه ای رقابتی : ۶۶
۳-الف-۲: استراتژیها برحسب اهداف و وظایف : ۶۸
۳-الف- ۳: استراتژیهای رشد و توسعه : ۶۸
۳-الف-۳-۱: استراتژی های رشد داخلی : ۶۹
الف : استراتژی های یکپارچگی : ۶۹
ب : استراتژی یکپارچه شدن عمودی : ۷۰
ج : استراتژی های تنوع سازی : ۷۱
۲) توسعه محصول : ۷۳
ب : استراتژی های تنوع چند بعدی : ۷۳
۳-۲-۳-۲: استراتژی های رشد خارج از موسسه : ۷۴
ب : استراتژی خریدن : ۷۵
ج :استراتژی های همکاری : ۷۶
ک : استراتژی خرمن کردن : ۷۸
م : استراتژی های مختلط : ۷۸
اجرا و کنترل استراتژی : ۷۹
۱- اجرای استراتژی ها : ۸۰
۳-۱-۱- فرآیند اجرای استراتژی ها : ۸۰
۱: همآهنگی میان واحدهای استراتژیک بازرگانی : ۸۲
ب : همآهنگی در انجام یک استراتژی در بین بخشهای زیرمجموعه یک واحد استراتژیک : ۸۳
۳-۲-: ایجاد همآهنگی استراتژیک : ۸۵
ج : فرآیند کنترلی بر روی رفتارهای موسسه ایجاد میکند : ۸۶
۱) سرمایه در گردش : ۸۶
۲) توزیع وجوه درداخل موسسه : ۸۶
۳) ساختار سرمایه : ۸۷
۴) توزیع سود : ۸۷
۳-ب-۳ : استراتژی ها و سیاستهای مربوط به بازاریابی : ۸۸
ب- ۳- سیاستهای توزیع و فروش : ۹۰
ب – ۳- : سیاستهای تولیدی موسسه : ۹۰
۴-ب-۴ : استراتژی های سیاستهای تحقیق و توسعه R&D  : ۹۲
ب : ساختارهای پایه : ۹۴
پ) ساختار سازمانی مختلف : ۹۶
ت ) ساختار سازمانی ضمیمه ای : ۹۶
۲) ساختار پروژه ای جامع : ۹۷
پ-۲: ساختار ماتریسی : ۹۷
ب: سازمانهای شبکه ای متوازن : ۹۹
پ-۴- سازمان خوشه ای : ۱۰۰
۴-۲-۳: فرهنگ و فضای سازمانی : ۱۰۰
۴-ج-۳: سبک رهبری استراتژیک در سازمان : ۱۰۲
۴-۳- آماده کردن برنامه های اجرایی و تخصیص منابع به آنها : ۱۰۴
۴-د-۳: تخصیص منابع و بودجه بندی : ۱۰۵
۴-۳-۱: کنترل استراتژیک و فرآیند آن : ۱۰۶
ب : سنجش نتایج عملیاتی : ۱۰۸
پ : مقایسه نتایج تحقق یافته استانداردها : ۱۰۸
ت : حل مشکلات و اتخاذ تدابیر اصلاحی : ۱۰۸
۴-۲-۲: موارد مهم در فرآیند کنترل استراتژیک : ۱۰۹
ب : سیستمهای انگیزشی و پاداش : ۱۰۹
۲) روی آوردن به عامل استراتژیکی : ۱۱۰
ت : فنون کنترل استراتژیک : ۱۱۱
پ –مراکز سودآوری موسسه : ۱۱۲
ت : مراکز سرمایه گذاری : ۱۱۳
۱- مقدمه : ۱۱۴
۲- دولت : ۱۱۷
۴- محیط موسسه : ۱۱۸
۴-۱- گروههای فعال : ۱۱۹
۱- آیا مباحثات علیه این مورد از سوی عامه مردم قابل جذب است ؟ ۲ ۱۲۰
ساختار داخلی : ۱۲۳
خلاصه : ۱۲۴
منابع: ۱۲۵
مجلات تدبیر ۱۲۶
مقالات: ۱۲۶
پیشگفتار :
– هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی :
میتواند موارد زیر باشد :
الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی
ب – بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت
یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .
داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .
ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر . یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .
اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شرکت میباشند . دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .که وجود شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .
استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .
حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟
رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .
پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .
مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد . شناخت عوامل محیطی درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .
اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟
جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تکنولوژی در شرکتها و نیز بررسی بازارها درحال و آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .
عوامل نام برده فوق خود دارای یک روش سیستمی و موقعیتی است که از آن بعنوان مدیریت استراتژیک یاد میشود . اگر مدیریت استراتژیک با استفاده خلاقانه و درست موقعیتی در مقاطع مختلف زمانی انجام شود سازمان را به سطحی قابل قبول از سودآوری خواهد رساند وگرنه تمامی امکانات منابع و داراییهای سازمان را به باد خواهد داد و شرکت را به زوال و نیستی میکشاند .
شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است که میتواند به بهره وری و موقعیت سازمان بیانجامد ، هرچند که این موضوع آنقدر وسیع است که تنها با مطالعه ای کلی از آن بسنده میکنیم .
تاریخچه :
از مطالعات تاریخی میتوان دریافت که استراتژی های سیاسی و نظامی از دوران پیش از تاریخ نیز وجود داشته اند . با پیچیده تر شدن و بزرگتر شدن و نیز متمدن تر شدن جوامع ، تعارضات وامیران ، سیاستمداران و فرماندهان روز به روز شدت گرفت که به مطالعه مفاهیم استراتژیک نیاز پیدا شد نا آنکه مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته که چکیده ای از آن را در سخنان بزرگانی چون سانتسو ، ماکیاولی ، ناپلئون و …. می بینیم
همچنین بنیادی ترین اصول استراتژی ( نظامی و سیاسی ) در دوران پیش از مسیحیت در جوامع مهم آن روز ازقبیل ایران ، یونان و روم نیز وجود داشت و سازمانهای امروزی در اولین مرحله این اصول را با محیط و موقعیت خاص خود منطبق کرده اند .
مفاهیم نظامی در گذشته هنوز هم بر اندیشه استراتژیک در دوران جدید سایه افکنده است ازجمله آنکه شارن هودست ، نیاز به تحلیل نیروها و ساختارهای اجتماعی را بعنوان مبنای درک شیوه های فرماندهی اثربخش و مدرک مورد استفاده قرار میدهد .
فردریک کبیر این نکته را در قلمرو فرماندهی خود به اثبات رسانیده است . وی با تکیه بر اینگونه تحلیلها ، آموزش و انظباط و اقدام سریع را بعنوان مفاهیم اساسی برای یک فرهنگ منسجم آلمانی که پیوسته باید برای جنگ در جبهه آماده باشند بکار گرفت .
فون بولو نیز چیرگی نقش استراتژیک موضع گیری جغرافیایی و نظامهای پشتیبانی تدارکاتی را در استراتژی مورد تاکید قراردهد
صدها مورد از موارد بالا گویای آن است که تمامی این متفکران و مدیران عصر جدید اصول کلاسیک استراتژی را به دوران یونان باستان بکار گرفته میشد مورد استفاده قرار داده اند .
پس میتوان از تجزیه و تحلیل استراتژی های نظامی –  سیاسی در دوران گذشته و بخصوص دوران باستان به نکات قابل توجهی دست پیدا کرد که برای طرح راهبرد های امروزی موثر و مفید واقع شود .
اول اینکه تمامی استراتژی های اثربخس سه عنصر مهم دارند
الف –  مهمترین هدفهایی که باید حاصل شوند .
ب – برترین و بهترین سیاستها و روشهایی که باید برای انجام عملیات ها بکار گرفته شوند .
ج – توالی عملیات عمده ای که باید به هدفهای مشخص و معیارهای معین منجر شود .
دوم : استراتژیهای اثربخش حول چند محور و چند حرکت اساسی که به آنها همبستگی و تمرکز و توازن میدهد تشکیل میشود که بعضی از حرکتها موقتی و بعضی دیگر تا پایان عمر استراتژی پایدارند
سوم : استراتژیها نه فقط با مسائل غیرقابل پیش بینی که با امور ناشناخته سروکار دارند و همچنین تحلیل گری نیز نمیتواند معیین کند که تعاملات و نیز نیروهای درون و بیرون سازمان تا چه حد برای سازمان ایجاد فرصت و یا تهدید میکنند
چهارم : همانطوریکه در یک نبود اجزاء یک لشگر یا واحد نظامی دارای استراتژیهای عملیاتی، صحرایی ، جنگی و پیاده و توپخانه و …. هستند . یک سازمان نیز باید دارای سلسله مراتبی از استراتژیها باشند که به یکدیگر وابسته و پیوسته بوده و دو به دو یک دیگر را تقویت کنند . هریک از این استراتژیها نیز باید خود کم و بیش کامل بوده و با اصل عدم تمرکز همگراباشد
در نتیجه آنکه خمیر مایه استراتژی عبارتست از ایجاد و عنوان موضعی آنقدر قدرتمند که بتواند تعاملات و تغییرات درونی و بیرونی سازمان را خنثی کرده و به هدفهای خود برسد .
تعریف استراتژی و پیدایش آن :
استراتژی در معنی لغوی آن میتوان (( سوق دادن )) گسیل داشتن ، فرستادن بیان کرد
این کلمه از نام استراتگوس ( Strategos  ) استراتژیک معروف یونانی گرفته شده است .در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم استریوم ( Strratum ) به معنای راه و مسیر بیان شده است .
اما بعلت آنکه استراتژی بیشتر در مفهوم و قلمرو نظامی قرار گرفته است ، از آن بیشتر در حیطه نظامی استفاده میشود . طبق این نظر تعریف جنگی استراتژی عبارتست از علم و هنر ، نحوه آرایش سپاه و یکی از طرفین متخاصم در جنگ است که حرکات طرف دیگر جنگ را خنثی کند . با بررسی در تاریخ و متون گذشته میتوان دریافت که استراتژیهای نظامی و دیپلماتیک از دوران گذشته همراه با تاریخ انسانی بوده است .
نقش مورخان و شاعران و دانشمندان در ادوار گذشته در حقیقت این بوده که مجموعه ای از دانش تجربی و آزموده شده ای را گرد آوری کنند و آنها را بعنوان وسیله ای برای آگاهی ، بندگان بوجود بیاورند .
با رشد و پیشرفت جامعه ها و نیز پیچیده تر شدن آنها ، وجود تعارضات میان امیران مردم ، سیاستمداران و فرماندهان به مطالعه مفاهیم استراتژیک اساسی و آزموده پرداختند تا مجموعه بهم پیوسته از اصول ویژه پدیدار شد .
ورود استراتژی در داخل حیطه علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد بعد از نیمه اول قرن بیستم میلادی جای خود را باز کرد .
اما استراتژی در معنای اقتصادی برای اولین بار توسط دو نویسنده به نامهای (( نیومن ))‌       ( Neumen  ) و مورگنتون ((Morgenstern  )) که هم اقتصاد دان و هم ریاضیدان بودند بکار گرفته شد . روش آنها بصورت عملکرد فردی بوده که سعی میکردند شرگردهای زیرکانه دوبازیکن را که تلاش میکنند برطرف مقابل برتری یابند بطور منظم بیان کنند .
روابط بین سازمان و محیط خود بمنظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا، منابع خویش را به حرکت وا میدارد .
بعلت تغییرات متنوع و پیچیده که هر زمان با ان روبروست در مورد تعاریف و نظرات صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد .
تعاریف مفهومی استراتژی :
از استراتژی تعابیر و تعریفهای گوناگون شده است که به آنها میپردازیم :
۱- استراتژی به معنای طرح و نقشه :
از دیدگاه این نوع تعریف هر استراتژی بعنوان یک نقشه از پیش تعیین شده است که میتوان فرد ، سازمان و یا یک واحد نظامی را به یک هدف معین برساند و یا یک راهنما است برای برخورد با وضعیت جدید .
– در امور نظامی استراتژی ( به معنای نقشه ) تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی .
– در نظریه بازی عبارتست از یک طرح کامل ، طراحی که معین میکند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد .
– در مدیریت طراحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به هدفهای اساسی موسسه تنظیم میشود .
۲- استراتژی بعنوان یک الگو :
یک تعریف دیگری که میتوان از استراتژی بیان کرد راهنما و الگو بودن استراتژیها که سازمان را در انطباق فعالیتها با آن دارد .
همانطور که پیشتر نیز بیان شد ، بعلت تغییرات محیطی و اینکه محیط شرکت با دیگری تفاوت دارد و نیز توانائیها و ضعفهای شرکتها وسازمانها متفاوت است بنابراین در استفاده از الگو میتوان گفت که شیوه های موفق به تدریج بصورت الگوی اقدامی درمیآیند که استراتژی را تشکیل میدهند اما قطعاً یک استراتژی کلی در این مورد نداریم .
اما همیشه استراتژیها دارای یک نقشه کامل که واز پیش تعیین شده نیستندممکن است نقشه ها تحقق نیابند و الگوها شاید بودن نقشه باشند که از پیش به آن فکر شده باشد .
طبق نظرهیوم : استراتژیها میتوانند بصورت یک دامنه ((RANG )) قرار بگیرند که هریک دارای شرایط خاصی هستند ، از استراتژی برنامه ریزی شده تا استراتژی تحمیلی که سازمان هیچ نقش در آن ندارد .
الف – الگوهای متفاوت استراتژی :
الف -۱ : استراتژی برنامه ریزی شده :   هدفهای دقیق به توسط یک رهبری مرکزی تنظیم و بیان میشود . پس به کمک نظارت رسمی برای اجرای طبیعی آنها در محیطی معمولی و قابل کنترل یا قابل پیش بینی پشتیبانی میشود .
الف -۲ : استراتژی کارسلارانه :   هدفها و مقاصد بصورت تصورات ذهنی بیان نشده یک رهبر موجودیت دارند و بنابر این با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند . سازمان تحت کنترل شخصی این رهبر است و بنابراین با فرصتهای جدید قابل انطباق هستند .
الف -۳ : استراتژی های ایدئولوژیکی :   هدفها بصورت تصورات ذهنی همه اعضای سازمان موجودیت دارند و به کمک هنجارهای مشترک قوی کنترل میشوند .
الف -۴ : استراتژی چتری : (۱) رهبری سازمانی که بطور نسبی بر اقدامات نظارت دارد ، هدفها مرزهای استراتژیک را بیان میکنند و دیگران باید برمبنای آن اقدام نمایند .
الف -۵ : استراتژی فرآیندی : (۲) رهبری سازمان ابعاد فرآیندی استراتژی را کنترل میکند ولی محتوای عملی استراتژی را به دیگران وامیگذارد .
الف -۶ : استراتژی ناپیوسته : (۳) اعضاء واحدهای فرعی که سست گونه به بقیه بخشهای سازمان مرتبط هستند ، الگوهایی در جریان اقدامات و عملیات خود پدید می آورند که این امر در تناقض با هدفهای مشترک یا سازمان مرکزی صورت میگیرد .
الف -۷ : استراتژی توافقی : (۴) اعضای مختلف سازمان با برقراری تعادل متقابل برالگوهایی که در سازمان مطرح است درحالیکه هدفهای مشترک وجود ندارند ، اتفاق نظر دارند .
الف -۸ : استراتژی تحمیلی : (۵) محیط خارجی الگوها را برای اقدامات در سازمان تعیین میکند یابا تحمیل مستقیم ، یا با انتخابهای سازمانی اجباری غیرآشکاری .
۱-۲-۳ : استراتژی به معنای موضع : (۶) پس از دو تعریف بیان شده در مورد استراتژی ، هنوز یک سوال باقی می ماند ، استراتژی در مورد چه چیزی ؟ می دانیم که استراتژی یک موضع سازمانی است و وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان در کجای محیط رشته صنعت خود ، در کجای بازار ودر کجای محیط جامعه خویش قرار دارد . طبق این تعریف میتوان گفت که با استراتژی نیروی واسط بین سازمان و محیط آن میباشد واز دیدگاه مدیریت یعنی قلمرو بازار تولید و فعالیت یک شرکت .
۱-۲-۴ : استراتژی به معنای دیدگاه : (۷) برمبنای این تعریف ، استراتژی و نحوه پیاده کردن آن در سازمان یک دیدگاه است که محتوای آن تنها در یک وضعیت شاخص و خاص تشکیل نمیشود بلکه نوعی تصویر ذهنی پایدار است نسبت به جهان .
مانند دیدگاه ، رتری طلبی در بازار ، بازاریابی ، تولید برمبنای خواست مشتری و ……
دید استراتژی به هر سازمان یک هویت یا شخصیت به آن میدهد ، نسبت به نحوه عمل و فعالیت شرکت ……………

پروژه هدف از تشكيل هر دفتر اقتصادي

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022