:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه بررسی مشکلات بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه و راهکارهای ان

  دسته :

  مدیریت و حسابداری

  فرمت/وردتعداد صفحات 143
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی مشکلات بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه و راهکارهای ان :

دانلود پروژه بررسی مشکلات بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه و راهکارهای ان

چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوري گرديده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.


فهرست مطالب

صفحه

عنوان                                                 

پيشگفتار……………………………………. ۱

فصل اول:کلیات تحقیق………………………….. ۳

۱-۱ مقدمه …………………………….. ۴

۱-۲٫ بیان مسئله………………………… ۴

۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق………………… ۶

۱-۴٫اهداف تحقیق………………………… ۷

۱-۵٫فرضیه های تحقیق…………………….. ۷

۱-۶٫متغیرهای تحقیق……………………… ۸

۱-۷٫روش تحقیق………………………….. ۸

۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق…………. ۹

۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری…………….. ۹

۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها…………… ۹

۱-۱۱٫قلمرو تحقیق……………………….. ۱۰

۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی…………………….. ۱۰

۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق…………………… ۱۴

۱-۱۴٫جمع‌بندي و نتيجه‌گيري………………… ۱۴

 

فصل دوم:پیشینه تحقیق…………………………. ۱۵

۲-۱ مقدمه ………………………………….. ۱۶

۲-۲٫بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی….. ۱۷

۲-۲-۱-تعاریف بودجه……………………… ۱۷

۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی………………….. ۱۸

۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی………………….. ۱۸

۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی…………………. ۱۹

۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی …………… ۲۴

۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی…. ۲۵

۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ۲۵

۲-۳٫ عوامل بودجه بندی…………………… ۲۶

۲-۳-۱-عوامل محیطی………………………. ۲۷

۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی………………….. ۳۱

۲-۳-۳-عوامل انسانی……………………… ۳۷

۲-۴٫مبانی نظری بودجه عملياتي…………….. ۴۲

۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی……………. ۴۲

۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی…………………. ۴۴

۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی………….. ۴۵

۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی   ۴۶

۲-۴-۴-۱-کانادا…………………………. ۴۶

۲-۴-۴-۲-انگلیس…………………………. ۴۸

۲-۴-۴-۳-امريكا…………………………. ۵۰

۲-۴-۴-۴-ايرلند…………………………. ۵۴

۲-۴-۴-۵ هلند………………………….. ۵۶

۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی………….. ۵۷

۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال… ۵۸

۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا ۶۰

۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج …… ۶۰

۲-۵ نتايج و جمع‌بندي …………………… ۷۰

 

فصل سوم: روش تحقیق…………………………… ۷۳

۳-۱٫مقدمه………………………………. ۷۴

۳-۲٫روش تحقیق………………………….. ۷۴

۳-۳٫اهداف تحقیق………………………… ۷۵

۳-۴٫فرضیه های تحقیق…………………….. ۷۵

۳-۵٫متغیرهای تحقیق……………………… ۷۶

۳-۶٫جامعه آماری………………………… ۷۷

۳-۷٫ نمونه‌گيري…………………………. ۷۷

۳-۸٫روش گردآوری اطلاعات………………….. ۷۹

۳-۹٫روایی……………………………… ۸۰

۳-۱۰٫پایایی……………………………. ۸۱

۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها………………… ۸۲

۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندي ……………………. ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………… ۸۷

۴-۱ مقدمه …………………………… ۸۷

۴-۲٫نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه…….. ۸۷

۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی….. ۹۱

۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲

۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم. ۹۵

۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم ۹۸

۴-۷ نتیجه فصل………………………….. ۱۰۵

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………….. ۱۰۶

……………………………………….. ۵-۱٫نتیجه گیری کلی………………………………………… ۱۰۷

……………………………………….. ۵-۲٫پیشنهادها  ۱۰۹

 

 


فهرست جدول ها

عنوان                                                    صفحه

جدول ۲-۱ : مزايا و معايب سيستم بودجه‌بندي عملياتي و سنتي ۲۶

جدول ۲-۲ : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران  ۷۰

جدول ۲-۳ : مطالعات انجام شده در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي در خارج   ۷۲

جدول ۳-۱ : جامعه آماري و حجم نمونه آماري…………… ۷۹

جدول ۴-۱ : سابقه كار كاركنان بانك سپه استان يزد…….. ۸۸

جدول ۴-۲ : مدرك تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد…… ۸۹

جدول ۴-۳ : رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد…… ۹۰

جدول ۴-۴ : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول………… ۹۳

جدول ۴-۵ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي اول……. ۹۴

جدول ۴-۶ : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم………… ۹۶

جدول ۴-۷ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي دوم……. ۹۷

جدول ۴-۸ : پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم………… ۹۹

جدول ۴-۹ : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضيه فرعي سوم……. ۱۰۰

جدول ۴-۱۰ : اولويت بندي عامل انساني بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن   ۱۰۱

جدول ۴-۱۱ : اولويت بندي عامل فني‌وفرآيندي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن   ۱۰۲

جدول ۴-۱۲ : اولويت بندي عامل محيطي بر اساس آزمون رتبه‌اي فريدمن    ۱۰۳

جدول ۴-۱۳ : رابطه بين رشته، تحصيلات و تجربه با عوامل مديريتي  ۱۰۴

جدول ۴-۱۴: نتايج مربوط به فرضيه‌ها…………………. ۱۰۵

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                     صفحه

نمودار۴-۱: سوابق كاري كاركنان بانك سپه استان يزد… ۸۸

نمودار۴-۲: تحصيلات كاركنان بانك سپه استان يزد……. ۸۹

نمودار۴-۳: رشته تحصيلي كاركنان بانك سپه استان يزد.. ۹۰

 

دانلود پروژه بررسی مشکلات بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه و راهکارهای ان

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022