:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
  • دانلود پروژه بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر

    دسته :

    روش تحقیق

    فرمت / ورد تعداد صفحات 94
    قیمت : 5800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر :

دانلود  پروژه بررسي نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر يزد

فهرست

فصل اول : مبادی تحقیق
۱-  مقدمه   ۱
۲-  موضوع تحقیق و تبیین آن   ۳
۳-  بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟)  ۵
۴-  انگیزه محقق در انتخاب موضوع  ۷
۵-  هدف تحقیق   ۸
۶-  ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)  ۹
۷-  واژه ها و اصطلاحات این تحقیق   ۱۱
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
الف- سابقه نظری تحقیق   ۱۲
تاریخچه   ۲۱
ب- سابقه عملی تحقیق   ۲۴
۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان  ۲۴
۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران  ۲۹
۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق   ۳۴
ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق   ۳۶
فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)
الف- فرضیات   ۳۷
۱-  تعریف فرضیه   ۳۷
۲-  انواع فرضیه   ۳۷
۳-  فرضیات این تحقیق   ۳۸
۴-  سؤالات پژوهشی  ۳۸
ب- جامعه آماری و نمونه گیری   ۳۹
۱- تعریف جامعه آماری   ۳۹
۲- جامعه آماری این تحقیق   ۳۹
۳- تعریف نمونه گیری  ۳۹
۴- انواع نمونه گیری  ۴۰
۵- نمونه گیری در این تحقیق   ۴۰
ج- جمع آوری اطلاعات  ۴۳
۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات   ۴۳
۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات   ۴۳
۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق  ۴۷
۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات   ۴۷
۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات  ۴۸
د- روش تحقیق   ۴۸
۱- تعریف روش تحقیق   ۴۸
۲- انواع و روش های تحقیق   ۴۹
۳- نوع و روش این تحقیق   ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی)  ۵۱
ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)  ۶۸
ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )  ۷۱
فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش
۱- نتیجه تحقیق  ۷۸
الف- نتایج کلی و فرضیات  ۷۸
ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی  ۸۰
۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی  ۸۲
الف- پیشنهادات محقق  ۸۲
ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان  ۸۳
۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع  ۸۴
۴- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق  ۸۶
۵- فهرست منابع(کتابنامه)  ۸۷
۶- پیوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه

 

 

 

چكيده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .

اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه ۲ شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.

اين تحقيق شامل ۷ سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،… ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .

اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزيه و تحليل شده است .

جامعه آماري نيز ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه ۲ شهر يزد هستند كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پايايي تحقيق هم از طريق آلفاي كرابناخ (۶۹%)‌سنجيده شد.

دانلود پروژه بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر

قیمت : 5800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022