:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي

  دسته :

  پروژه

  فرمت/ورد تعداد صفحات 95
  قیمت : 11000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي :

دانلود مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي  با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده:

در‌اين پژوهش به بررسي مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشانسي با دانشجويان دانشكده علوم پايه دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد سوالهاي‌اين پژوهش آن بوده است كه آيا بين سلامتي رواني دانشكده علوم تربيتي با دانشجويان علوم پايه تفاوت معني داري وجود دارد ؛ و سوال دوم به‌اين شكل بود كه آيا بين سلامت رواني دانشجويان پسر دانشگاه علوم تربيتي روا نشناسي با دانشجويان پسر دانشگاه علوم پايه تفاوتهاي معنا داري وجود دارد ؛‌و سوال سوم به‌اين شكل بود كه آيا بين سلامت رواني دانشجويان دختر دانشگاه علوم تربيتي با دانشجويان دختر علوم پايه تفاوت معني داري وجود دارد؟ و سوال چهارم به‌اين مورد پرداخته بود كه آيا بين سلامتي رواني دانشجويان دختر دو دانشكده با دانشجويان پسردو دانشكده تفاوت معني داري وجود دارد؟ جامعه آماري‌اين پژوهش همه دانشجويان دودانشكده بود كه از بين‌اين دانشجويان دو دانشكده تعداد ۱۰۰ نفر به ‹‹ عنوان نمونه، از هر دو دانشكده با روش نمونه برداري تصادفي ساده انتخاب شد ابزار گرد آوري اطلاعات در‌اين پژوهش عبارت بود از آزمون سلامت رواني (scl-90-R). روش تحقيق در‌اين پژوهش روش همبستگي بود. ـ آزمون t براي دو گروه مستقل.

بررسي سولات در‌اين پروژهش حاكي از آن است كه ارتباط معني داري بين سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و علوم پايه وجود نداشت و در مورد سوال دوّم و سوم هم سلامت رواني دانشجويان پسر و دانشجويان دختر دو دانشكده هم نتيجه مانند سوال اول بود يعني تفاوت معناي داري بين سلامت رواني آنها وجود نداشت ولي در مورد سوال چهارم نتيجه بر عكس بود يعني‌اينكه تفاوت معناي داري بين سلامت رواني دانشجويان دختر دو دانشكده در مقايسه با دانشجويان پسر دو دانشكده وجود داشت به‌اين معني كه سلامت رواني دانشجويان پسر دو دانشكده بيشتر از سلامت رواني دانشجويان دختر دو دانشكده بوده است.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اوّل:

 • مقدمه ……………………………. ۲
 • بيان مسئله ………………………. ۱۰
 • سوالهاي پژوهشي …………………… ۱۳
 • اهداف پژوهش ……………………… ۱۳
 • اهميت و ضرورت پژوهش ………………. ۱۴
 • متغيرها و تعاريف مفهومي‌و عملياتي آنها . ۱۵
 • خلاصه مباحث مطرح شده ………………. ۱۷

فصل دوم:

 • پيشينه تحقيق ……………………. ۱۸
 • تاريخچه بهداشت رواني ……………… ۱۹

۱۰- تعريف سلامت رواني و نظريه هاي شناختی ارائه شده   ۴۴

۱۱-هدف اصلي بهداشت رواني و ديدگاههاي روان تحليلگري و انسانگري در مورد بهداشت رواني …………………… ۴۴

الگوی شخصیت سالم از دیدگاه رفتارگرایی….. ۵۲

۱۱-الگوي شخصيت سالم از ديدگاه پرلز…….. ۵۳

نظریه عقلانی هیجانی الیس ……………… ۵۵

۱۲-ديدگاه اريسكون در مورد مشخصات افراد سالم ۵۷

انسانها دارای شخصیت سالم از نظر الکساندر.. ۵۸

۱۳-ديدگاه انجمن ملي بهداشت جهان درباره افراد داراي سلامت

ذهني و رواني ……………………….. ۵۹

۱۴-ديدگاه های نظري دربارة سلامت رواني ….. ۶۰

الف ـ نظريه سيستم ها ………………. ۶۰

ب ـ وديكود اكولوژيكي ………………. ۶۲

ج ـ مفهوم تعادل حياتي ……………… ۶۵

فصل سوم:‌

روش تحقيق ………………………….. ۶۸

طرح تحقيق ………………………….. ۶۹

انتخاب نمونه يا نمونه گيري …………… ۷۰

جامعه آماري ………………………… ۷۰

تعداد نمونه ………………………… ۷۱

روش نمونه گيري ……………………… ۷۱

معرفي ابزار پژوهش و پايايي آنها ………. ۷۱

روش جمع آماري اطلاعات ………………… ۷۲

روش آماري ………………………….. ۷۳

فصل چهارم:‌

تجزيه و تحليل آماري …………………. ۷۴

فصل پنجم:

بحث و نتيجه گيري ……………………. ۸۸

پيوستها

منابع

پروژه مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022