:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود مقاله تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان

  دسته :

  مقاله

  فرمت /ورد تعداد صفحات 55
  قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان :

دانلود مقاله تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان بستري شده با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان فاطمي – سهاميه قم در سال هاي ۸۲-۷۹

فهرست جداول

جدول شماره ۱ : فراواني جنسي در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۲ : فراواني گروه هاي سني در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۳ : فراواني علت مراجعه در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۴: فراواني لكوسيتوز در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۵ : فراواني افزايش BUN در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۶: فراواني افزايش Cr در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۷: فراواني هيپوناترمي در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۸: فراواني هيپوكالمي در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۹: فراواني كشت خون مثبت در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۱۰: فراواني افزايش تعداد WBC در CSF در جمعيت مورد مطالعه……………………………………..

جدول شماره ۱۱: فراواني كاهش نسبت گلوكز CSF به گلوكز خون در جمعيت مورد مطالعه……………………………

جدول شماره ۱۲: فراواني افزايش پروتئين CSF در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره ۱۳: فراواني كشت CSF مثبت در جمعيت مورد مطالعه

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۱ : فراواني جنسي در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۲ : فراواني گروه هاي سني در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۳ : فراواني علت مراجعه در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۴: فراواني لكوسيتوز در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۵: فراواني افزايش BUN در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۶: فراواني افزايش Cr در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۷: فراواني هيپوناترمي در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۸: فراواني هيپوكالمي در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۹: فراواني كشت خون مثبت در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۱۰: فراواني افزايش تعداد WBC در CSF در جمعيت مورد مطالعه………………………………..

نمودار شماره ۱۱: فراواني كاهش نسبت گلوكز CSF به گلوكز خون در جمعيت مورد مطالعه……………………………

نمودار شماره ۱۲: فراواني افزايش پروتئين CSF در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره ۱۳: فراواني كشت CSF مثبت در جمعيت مورد مطالعه

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : معرفي پژوهش : ………………..

مقدمه ( يا بيان مسئله) …………………

اهداف پژوهش……………………………

سؤالات پژوهش……………………………

فصل دوم : دانستني هاي موجود در پژوهش: ……

بخش اول: چهارچوب پنداشتي (بررسي كتب Text ) .

بخش دوم : مروري بر مطالعات انجام شده……..

فصل سوم: متدولوژي تحقيق…………………

نوع پژوهش……………………………..

جامعة پژوهش……………………………

روش نمونه گيري و روش محاسبه آن…………..

متغيرها……………………………….

روش جمع آوري اطلاعات…………………….

روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………..

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش………………

يافته هاي پژوهش………………………..

جداول…………………………………

نمودارها………………………………

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري………………

فهرست منابع……………………………

ضمائم…………………………………


چكيده

مقدمه و هدف:

با توجه به اهميت فوق العاده مننژيت در طب كودكان و با نظر به اين كه بسياري از تست هاي تشخيصي در دسترس در مملكت ما فاصله زيادي تا رسيدن به استانداردهاي جهاني دارند ما بر‌‌آن شديم كه ابتدا ارزش تشخيصي هر يك از علايم باليني مننژيت را ارزيابي كنيم و شايعترين تظاهرات مننژيت را در مملكت خود شناسائي كنيم. سپس ارزش تشخيصي تست هاي آزمايشگاهي را در بيماراني كه مننژيت آنها به اثبات رسيده است مورد ارزيابي قرار دهيم.

مواد و روش ها:

به اين منظور طي يك تحقيق توصيفي پرونده ۱۲۲ كودك را كه از ابتدا سال ۷۹ تا آخر سال ۸۲ با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان فاطمي- سهاميه قم بستري و درمان شده بودند را بررسي نموديم.

براي سهولت كار چك ليست تهيه كرديم كه در آن بر متغيرهايي مانند سن، جنس، علامت مراجعه، يافته آزمايشگاهي خون و CSF تاييد و تاكيد شده بود. يافته‌هاي آزمايشگاهي مورد نظر شامل: تعداد WBC خون هنگام مراجعه، قند خون، BUN و Cr خون، Na+ و K+ خون، B/C و در مورد CSF هم شامل: تعداد WBC، ميزان پروتئين و گلوكز خون و كشت بود. البته به رنگ آميزي CSF هم دقتي داشتيم اما جزء اهداف نبود.

نتايج:

با گردآوري داده ها و دسته بندي آنها و استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS كيفيت هر متغير را در جمعيت مورد نظر مورد بررسي قرار داديم و به اين نتايج رسيديم كه:

مننژيت باكتريال در پسران شايعتر از دختران است و در گروه سني ۲ ماهگي تا ۷ سالگي شايعتر از ساير سنين است. شايعترين علت مراجعه تب مي باشد.

۲ نفر (۶/۱%) هيپوگليسمي در زمان مراجعه داشتند.

در بررسي لكوسيتوز ۴۶ نفر (۷/۳۷%) لكوسيتوز داشتند.

افزايش BUN در ۵۷ نفر (۷/۴۶%) و افزايش Cr در ۲۸ نفر (۹/۲۲%) تعيين شد.

۴۷ نفر (۵/۳۸%) هيپوناترمي و ۱۶ نفر (۱/۱۳%) هيپوكالمي داشتند.

در مجموع در ۴ مورد (۲۷/۳%) B/C مثبت، در ۵۴ مورد (۲/۴۴%) B/C منفي و در ۶۴ مورد (۴/۵۲%) گزارشي ثبت نشده بود.

در مورد رنگ CSF در ۵۳ مورد (۴/۴۳%) شفاف بي رنگ و در ۶۹ مورد (۵/۵۶%) كدر بود.

در بررسي تعداد WBC در CSF 112 نفر (۸/۹۱%) افزايش لكوسيت وجود داشته كه با غالبيت نوتروفيل ها بود.

در ۶۹ نفر (۵/۵۶%) كمتر از ۵۰% بود.

در بررسي پروتئين مايع CSF 70 نفر (۳/۵۷%) افزايش پروتئين مشخص شد.

در مجموع در ۶ مورد (۹/۴%) كشت CSF مثبت شد.

بحث:

در بررسي متغيرها نتايج با كتب Text هم خواني داشتند البته در مورد BUN و Cr خون و پتاسيم خون در كتب Text نكته اي يافت نشد و كشت خون و CSF هم نياز به بررسي دارد.

واژه هاي كليدي: مننژيت باكتريال، كودكان، تظاهرات باليني، يافته هاي آزمايشگاهي، سن، جنس.

 

 

 

دانلود مقاله تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022