:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در عملكرد كاركنان كارخانه پاستوريزه پاك

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/ورد تعداد صفحات 155
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در عملكرد كاركنان كارخانه پاستوريزه پاك :

دانلود تحقیق نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در عملكرد كاركنان كارخانه سهامي  لبنيات پاستوريزه پاك 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول- كليات تحقيق

 • بيان مسئله
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف تحقيق
 • فرضيه تحقيق
 • متغيرهاي تحقيق

۱-۵-۱- برنامه ريزي نيروي انساني

۱-۱-۵-۱- تعيين موجودي نيروي انساني

۲-۱-۵-۱- بررسي اهداف آتي سازمان

۳-۱-۵-۱- برآورد نيروي انساني مورد نياز ( تقاضا براي نيرو)

۴-۱-۵-۱- بر آورد عرضه نيروي انساني

۵-۱-۵-۱- مقايسه عرضه و تقاضا

۱-۵-۱-۵-۱- تقاضا با عرضه مساوي است

۲-۵-۱-۵-۱- تقاضا بيش تر از عرضه است

عنوان                                                                               

۳-۵-۱-۵-۱- تقاضا كمتر از عرضه است

۲-۵-۱- كارمنديابي

۳-۵-۱- انتخاب

۱-۳-۵-۱- مراحل مختلف فرايند انتخاب

۶-۱- مواد، روشها، ابزار و تكنيك هاي جمع آوري وتجزيه وتحليل آماري داده ها

۷-۱- موانع و مشكلات

۱-۷-۱- عوامل اقتصادي

۲-۷-۱- عوامل اجتماع

۳-۷-۱- عوامل تكنولوژيك

۳-۷-۱- قوانين و مقررات

فصل دوم: تئوري ومباني نظري تحقيق

۱-۲- معرفي ساختار جغرافيايي، طبيعي و صنعتي شهر محل تحقيق

 

عنوان

۲-۴-۱-۲- غار يخ مراد

۳-۴-۱-۲- پارك دكتر چمران

۴-۴-۱-۲- ارتفاعات وپيست بين المللي اسكي ديزين

۵-۴-۱-۲- جاده كوهستاني كرج به چالوس

۶-۴-۱-۲- منطقه سرسبز كردان

۵-۱-۲- حمل ونقل

۱-۵-۱-۲- حمل و نقل و شبكه ارتباطي

۲-۵-۱-۲- فرودگاه بين المللي پيام

۲-۲- تاريخچه موضوع

۳-۲- بسترها وزمينه ها

۴-۲- ادبيات موضوع تحقيق

۱-۴-۲- مراحل تجزيه و تحليل شغل

۱-۱-۴-۲- مراحل تجزيه وتحليل شغل

۲-۴-۲- ميزان كارمنديابي

۱-۱-۲-۴-۲- مراحل و فرايند كارمنديابي

۲-۱-۲-۴-۲- كارمند يابي وظيفه ي كيست؟

عنوان                                                                             

۳-۴-۲- برخي از روش هاي آزمون

۱-۳-۴-۲- فرآيند كلي انتخاب و استخدام

۱-۱-۳-۴-۲- پيش نهادهايي براي اثر بخشي مصاحبه

۴-۴-۲- شاخص هاي ارزيابي

۱-۴-۴-۲- مراحل ارزيابي

۲-۴-۴-۲- عوامل موثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي

۵-۴-۲- فرايند انضباط

۱-۵-۴-۲- انواع اقدامات انضباطي

۲-۵-۴-۲- انضباط مثبت

۳-۵-۴-۲- ويژگي هاي سيستم انضباطي موثر

۶-۴-۲- انواع تخلفات

۱-۶-۴-۲- بررسي و ارزيابي تخلفات

۱-۱-۶-۴-۲- اعمال مجازات

۷-۴-۲- سيستم پاداش

۱-۷-۴-۲- انواع پاداش

۱-۱-۷-۴-۲- پاداش دروني

عنوان

۲-۱-۷-۴-۲- پاداش بيروني

۲-۷-۴-۲- مباني اعطاي پاداش

۳-۷-۴-۲- ويژگي هاي سيستم پاداش موثر

۴-۷-۴-۲- طرح هاي جديد اعطاي پاداش

۱-۴-۷-۴-۲- سلف سرويس

۱-۵-۲- مديريت

۵-۲- تعريف واژه ها

۲-۵-۲- مديريت منابع انساني

۳-۵-۲- ارزيابي عملكرد

۴-۵-۲- تجزيه و تحليل شغل

۵-۵-۲- انضباط

۶-۵-۲- سازمان

۷-۵-۲- سيستم

۸-۵-۲- تلاش

۹-۵-۲- عملكرد

 

عنوان

۱۰-۵-۲- رضايت

۱۱-۵-۲- برنامه ريزي

۱۲-۵-۲- نيازها

۱۳-۵-۲- هدف

۱۴-۵-۲- سياست ( خط مشي)

۱۵-۵-۲- مقررات

۱۶-۵-۲- روش

۱۷-۵-۲- دستور

۱۸-۵-۲- داده

۱۹-۵-۲- پردازش

۲۰-۵-۲- اطلاعات

فصل سوم روش تحقيق

الف- روش ميداني

۱-۳- معرفي جامعه آماري محل تحقيق

۱-۱-۳- اجراي ارزيابي

۲-۳- فرم ثبت نتايج

عنوان

۱-۲-۳- فرم هاي ارزشيابي پيشنهادي مورد نظر الگوي ارائه شده

۳-۳- جداول و نمودار يافته ها

۱-۳-۳- مديران و سرپرستان

۲-۳-۳- كاركنان

۳-۳-۳- كارشناسان

ب- روش كتابخانه اي

۴-۳- تعريف مديريت از ديدگاه مديريت منابع انساني

۱-۴-۳- مراحل فرايند استخدام

۲-۴-۳- تعيين وظايف و مسئوليت ها

۳-۴-۳- ارزيابي

۴-۴-۳- روش اجرايي

۵-۴-۳- تفاوت بين مديريت منابع انساني و روش اجرائي

۶-۴-۳- ضرورتهاي برنامه ريزي منابع انساني

۷-۴-۳- نمودار ضرورتهاي برنامه نويسي منابع انساني

۸-۴-۳- نتايج كاهش تعداد كاركنان

۹-۴-۳- مراحل پيش بيني نيازهاي منابع انساني

عنوان

۱۰-۴-۳- PESTEL

۱۱-۴-۳- اجراي روش تجزيه وتحليل PESTEL

۱۲-۴-۳- عناوين برنامه ريزي

۱۳-۴-۳- چرخه فرآيند ارزيابي

۱۴-۴-۳- عوامل پيشرفت كاركنان

۱۵-۴-۳- زمينه هاي اصلي مديريت منابع انساني

۱۶-۴-۳- مراحل اطمينان از زمينه هاي مهم كار

۱۷-۴-۳- مراحل تهيه اهداف معقول واستانداردهاي مناسب

۱۸-۴-۳- شناخت استانداردها و اهداف

۱۹-۴-۳- زمان مطرح كردن باز خور ( كارهائي كه نبايد انجام داد)

۲۰-۴-۳- وظائف كاركنان

۲۱-۴-۳- علائم جلوگيري از ادامه مشكل يا بروز مجدد آن

۲۲-۴-۳- خلاصه بحث منابع نيروي انساني

فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته ها و پيشنهادات كاربردي

۱-۴- جدول كلي ونمودار

۱-۱-۴- مديران و سرپرستان

عنوان

۲-۱-۴- كاركنان

۳-۱-۴- كارشناسان

۴-۱-۴- جايگاه نظر سنجي

۱-۴-۱-۴- وزن معيارهاي رفتار شغلي واخلاقي

۲-۴-۱-۴- زمان بندي هاي ارزشيابي

۱-۲-۴-۱-۴- عوامل متاثر از ارزشيابي

۲-۴- تجزيه و تحليل يافته ها

۳-۴- نتيجه گيري

۴-۴- پيشنهادات كاربردي

فهرست منابع ومواخذ

 

تحقیق نقش اجراي سيستم مديريت منابع انساني در عملكرد كاركنان كارخانه پاستوريزه پاك

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022