:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

  دسته :

  اقتصاد

  فرمت/وردتعداد صفحات 116
  قیمت : 11000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور :

دانلود پروژه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

فهرست  مطالب

عنوان

 

مقدمه………………………….. ۱

چارچوبي نظري تحقيق………………. ۳

فرضيه‌ها ……………………….. ۴

روش تحقيق ……………………… ۵

مشكلات و موانع…………………… ۵

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي………….. ۶

(۱) فصل اول: …………………… ۸

.. ۱-۱) توسعه و مفاهيم…………… ۸

.. ۲-۱) توسعه اقتصادي……………. ۱۷

.. ۳-۱) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي   ۱۹

.. ۴-۱) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي ۱۳۸۲ –۱۳۷۶…۲۳

جداول و نمودارها………………… ۲۶

(۲) فصل دوم: …………………… ۲۸

.. ۱-۲) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران ۲۸

جداول و نمودارها………………… ۴۰

(۳) فصل سوم: …………………… ۴۴

.. ۱-۳) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي ۴۴

.. ۲-۳) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي  ۵۹

….. الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي…………………… ۶۳

……. A) وضعيت زناشويي و سواد …. ۶۳

……. B ) باروري و سواد……….. ۶۴

……. C) سواد و تعداد فرزندان …. ۶۵

……. D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان ۶۶

….. ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي…………………… ۶۷

……. A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده ۶۸

……. B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر……………………….

.. ۳-۳ ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي……………………………. ۶۹

جداول و نمودارها………………… ۸۱

(۴) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد.. ۹۳

.. ۱-۴) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران ………………………. ۹۶

۲_۴)بررسی فرضيه ها………….. .۱۰۲

۳_۴)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی ۱۰۲

فهرست منابع ……………………. ۱۰۳

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                    صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (۱-۴-۱) : روند اقتصاد ايران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶   ۲۶

جدول (۲-۴-۱): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶   ۲۶

جدول (۳-۴-۱): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي

كشورها ۱۳۸۲-۱۳۷۶ ………………… ۲۷

جدول (۱-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در

سال‌هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفكيك جنس ۴۰

جدول (۲-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي

۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس  ۴۰

جدول (۳-۲): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني

۲۴-۶ ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ ۴۱

جدول (۴-۲): نسبت جنسي محصلين در سالهاي ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به

تفكيك گروه‌هاي سني مختلف………….. ۴۱

جدول (۵-۲) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي ۱۳۷۶ – ۱۳۱۵ به تفكيك

سطوح مختلف آموزشي ………………. ۴۱

جدول (۶-۲) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي

۱۳۷۶-۱۳۴۷ به تفكيك سطوح مختلف آموزشي. ۴۱

جدول (۷-۲): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان

و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي

۱۳۷۷- ۱۳۵۷ به تفكيك جنس………….. ۴۲

جدول (۸-۲): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال

۱۳۷۶- ۱۳۵۸ به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي .. ۴۳

جدول (۹-۲): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي

۱۳۷۷-۱۳۵۸ به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي …. ۴۳

جدول (۱-A – الف- ۲-۳) : جمعيت زنان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب وضع

زناشويي به تفكيك شهري و روستايي ….. ۸۱

جدول (۲- A- الف- ۲ -۳): جمعيت زنان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب وضع

سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي ۸۱

نمودار (۳-A- الف- ۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي ۸۲

جدول (۴-A- الف- ۲ – ۳): جمعيت زنان ۱۰ ساله و بيشتر حداقل يكبار

ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي    ۸۳

جدول (۱-B- الف- ۲-۳): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهري و روستايي ……… ۸۳

نمودار (۲-B- الف- ۲-۳): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام

تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده.. ۸۴

نمودار (۳-B- الف-۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنيا آورده ……………… ۸۴

نمودار (۱-C – الف – ۲-۳) زنان ۱۰ ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنيا آورده ……………… ۸۵

جدول (۱- D – الف- ۲-۳): توزيع نسبي زنان ۱۰ ساله و بيشتر حداقل يكبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي ……………………. ۸۶

جدول (۱- A- ب- ۲-۳) : زنان ۱۰ ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده… ۸۶

جدول (۱-B- ب- ۲-۳): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر

حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان . ۸۷

جدول (۱-۳-۳): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي

اسلامي………………………….. ۸۸

جدول (۲-۳-۳): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس

در سال ۱۳۸۰…………………….. ۸۸

نمودار (۳-۳-۳): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به

تفكيك جنس در پايان سال ۱۳۸۱………. ۸۹

نمودار (۴-۳-۳): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال ۱۳۸۱……………. ۹۰

نمودار (۵-۳-۳): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال ۱۳۸۱……………. ۹۰

نمودار (۶ –۳-۳-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به

تفكيك جنس در پايان سال ۱۳۸۱………. ۹۱

نمودار (۷-۳-۳): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته

به تفكيك جنس در پايان سال ۱۳۸۱……. ۹۱

نمودار (۸-۳-۳): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و

موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال ۱۳۸۱ ۹۲

نمودار (۹-۳-۳): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك

جنس در پايان سال ۱۳۸۱……………. ۹۲

دانلود پروژه تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادي كشور

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022