:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودتحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/وردتعداد صفحات 89
  قیمت : 8200 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودتحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی :

تحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

 

 فهرست   

 

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه………………………………………. ۲

بیان مسئله………………………………….. ۴

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………….. ۶

اهداف تحقیق…………………………………. ۸

فرضیات تحقیق………………………………… ۸

محدودیت­های تحقیق…………………………….. ۹

واژه­ها و اصطلاحات…………………………….. ۹

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

تعریف توجّه………………………………….. ۱۲

تاریخچۀ توجّه………………………………… ۱۳

نظریه­های توجّه……………………………….. ۱۳

کانون توجّه………………………………….. ۱۸

شیوه­های توجّه………………………………… ۱۹

ویژگی­های توجّه……………………………….. ۲۰

هوشیاری و توجّه………………………………. ۲۱

توجّه­ انتخابی………………………………… ۲۱

توجّه و سطح مهارت…………………………….. ۲۲

رابطۀ توجه و اجرا……………………………. ۲۳

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه…………………… ۲۴

تصویرسازی ذهنی چیست………………………….. ۲۵

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی…………………… ۲۵

انواع تصویرسازی ذهنی…………………………. ۲۶

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن………. ۲۸

نظریه­های تصویرسازی ذهنی………………………. ۳۰

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی………. ۳۷

کاربردهای تصویرسازی ذهنی……………………… ۳۸

افزایش مهارت­های روان­شناختی……………………. ۳۸

تحقیقات مربوط به توجّه………………………… ۴۰

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی……………….. ۵۲

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه………….. ۶۱

نتیجه­گیری…………………………………… ۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق…………………………………… ۶۵

جامعه و نمونۀ آماری………………………….. ۶۵

متغیّرهای تحقیق………………………………. ۶۵

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات………….. ۶۶

شیوۀ اجرای تحقیق…………………………….. ۷۰

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات………….. ۷۳

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق

بررسی توصیفی داده­ها………………………….. ۷۶

آزمون فرضیۀهای آماری…………………………. ۷۸

فرضیۀ اول…………………………………… ۷۸

فرضیۀ دوم…………………………………… ۷۹

فرضیۀ سوم…………………………………… ۸۰

فرضیۀ چهارم…………………………………. ۸۱

فرضیۀ پنجم………………………………….. ۸۲

فرضیۀ ششم…………………………………… ۸۳

فصل پنجم: بحث ونتیجه­گیری

یافته­های تحقیق………………………………. ۸۵

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق………………….. ۸۶

پیشنهادات پژوهشی…………………………….. ۸۹

پیشنهادات آموزشی…………………………….. ۸۹

 

فهرست جداول

عنوان

جدول ۱-۳ : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش…… ۷۱

جدول ۲-۳ : طرح کلّی روش اجرای تحقیق…………….. ۷۲

جدول ۱-۴ : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی…. ۷۶

جدول ۲-۴ : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری…………………………………….. ۷۸

جدول ۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری…………………………………….. ۷۹

جدول ۴-۴ : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه ۸۰

جدول ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری……………………………….. ۸۱

جدول ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری……………………………….. ۸۲

جدول ۷-۴ : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه ۸۳

 

فهرست نمودارها

عنوان

 

نمودار ۱-۴ : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه   ۷۷

نمودار۲-۴ : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه ۷۷

نمودار۳-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری…………………………………….. ۷۸

نمودار ۴-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری…………………………………….. ۷۹

نمودار ۵-۴ : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری…………………………………….. ۸۰

نمودار ۶-۴ : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری…………………………………….. ۸۱

نمودار ۷-۴ : رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی………………………………… ۸۲

نمودار۸-۴: رونـد پـيشرفت گـروه‌ها در طي مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی……………………………… ۸۳

 

فهرست شکل­ها

عنوان

 

شکل ۱-۲ : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی………………………………. ۱۶

شکل ۲-۲ : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران ۱۹۸۴………………………………… ۱۸

شکل ۱-۳ : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط….. ۶۷

شکل ۲-۳ : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها………. ۶۷

شکل ۳-۳ : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده………….. ۶۸

شکل ۴-۳ : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) …. ۶۸

شکل ۵-۳ : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن………… ۶۹

شکل ۶-۳ : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا.   ۶۹

شکل ۷-۳ : تصویر دستگاه تعقیب­سنج……………….. ۷۰

 

 

 

دانلودتحقیق مقایسۀ اثر تصویرسازی درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

قیمت : 8200 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022