:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/وردتعداد صفحات90
  قیمت : 9000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان :

 بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه گچساران

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف اوقات فراغت
موضوع تحقیق
علل و دلایل انتخاب موضوع
قلمرو تحقیق
الف- قلمرو موضوعی
ب‌- قلمرو زمانی
ج‌- قلمرو مكانی
محدودیت های تحقیق
انگیزه
تعریف انگیزش
اوقات فراغت
پیشرفت تحصیلی
مدارس
تعریف بازدهی ( كارآئی )
انگیزش
یادگیری
یادگیری به عنوان كسب اطلاعات و مهارت ها
یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه
عوامل یاد گیری
۱- آمادگی
۲- تجربیات قبلی
۳- موقعیت یادگیری
۴- فعالیت یادگیرنده
سئوالات تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
فراغت
زمان فراغت
ورزش و كاركردهای مختلف آن
كاركردهای مختلف ورزش
كاركرد اجتماعی ورزش
كاركرد سیاسی ورزش
تذكراتی چند
آسیب شناسی اوقات فراغت
تاثیر آن بر انگیزه و آموزش
اوقات فراغت در دایره شناخت
تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان
تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت
گردش در طبیعت
فصل سوم : متدولوژی و روش تحقیق
روش تحقیق
روش های جمع آوری اطلاعات
۱-روش كتابخانه ای
۲- روش پرسشنامه ای
توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه
جامعه آماری
تعریف جامعه آماری
تعریف نمونه آماری
فرمول های محاسبه
روش نمونه گیری
قلمرو تحقیق
الف- قلمرو مكانی
ب‌- قلمرو زمانی
ج- قلمرو موضوعی
تكنیك های آماری مورد استفاده
۱- آزمون استقلال كای – دو ( خی – دو )
۲- آزمون همبستگی
مراحل آزمون
۱-تعریف فرضیات آماری
۲-تعیین سطح زیرمنحنی
۳-تعریف و محاسبه آماره آزمون
۴- تصمیم گیری و تحلیل :
ب‌- آزمون همبستگی
مراحل آزمون همبستگی
ضریب تشخیص (R)
ضریب عدم تشخیص (E)
اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق
فرضیه اول
سؤالات مربوط به فرضیه اول
فرضیه دوم
سؤالات فرضیه دوم
فرضیه سوم
سؤالات مربوط به فرضیه سوم
فرضیه چهارم
سؤالات فرضیه چهارم
تحلیل فرضیات آماری
الف- تحلیل فرضیه اول
تحلیل و تصمیم گیری
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه اول
مرحله سوم : تعریف آماره آزمون
تحلیل وتصمیم گیری
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه دوم )
تعریف آماره آزمون
تحلیل فرضیه سوم
جداول تعاریف آماره آزمون
مرحله چهارم
تحلیل و تصمیم گیری
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه سوم )
تعریف آماره آزمون
تحلیل و تصمیم گیری
د- تحلیل فرضیه چهارم
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه چهارم )
فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
تحلیل نتایج تحقیق
فرضیه اول
سوالات طرح شده
۱-۱) انتخاب براساس معدل
۲-۱) انتخاب براساس انضباط و نظم
۳-۱) اعزام به اماكن متبركه و باستانی
۴-۱) دیدار با اشخاص مهم دوستی
فرضیه دوم
سوالات طرح شده
۱-۱) كلاس های آموزشی و سرگرمی
۲-۲) كلاس های كامپیوتر و …
۳-۲) كلاس های احكام ، قرآن و …
۴-۲) كلاس های مهارت فردی و بدن سازی و …
فرضیه سوم
سوالات طرح شده
۱-۲) مشاركت برگزاری مراسم صبحگاهی و ظهرگاهی
۲-۳) مشورت با دانش آموزان درانجام بعضی از امور مدارس
۳-۳) انتخاب بعضی دانش آموزان به عنوان شوریا مدرسه و نظرخواهی از آنان
۴-۳) همكاری نزدیك عوامل اجرائی مدرسه با دانش آموزان و نظرخواهی از آنان
۵-۳) مشاركت دانش آموزان در تصمیم گیری ها
فرضیه چهارم
۱-۴) نظر خواهی از دانش آموزان نسبت به شیوه های مناسب پر كردن اوقات فراغت
۲-۴) استفاده از نظرات دانش آموزان
۳-۴) بخش برنامه های متنوع و گوناگون از صدا و سیما و نوارهای ویدئوئی و …
۴-۴) به كارگیری شیوه های برای پر كردن اوقات فراغت در تابستان
۵-۴) هماهنگی بین دستگاه های ذیربط
پیشنهادات
منابع

 

مقدمه

 

بدون شك دانش آموزان هرجامعه ، سرمايه هاي گرانبهائي اند كه اگر مورد
بي توجهي قرارگيرنددر تصميم گيري ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زيادي خواهد شد . با نگاهي به ارقام بودجه كشورهاي صنعتي وپيش رفته در مقايسه با كشورهاي جهان سوم فاصله زياد بين آن دورا مي توان ديد .

بسياري از كشور هاي توسعه يافته معتقدند‌كه هرچه دراين‌ارتباط‌هزينه‌نمايند ، تبديل به سرمايه هاي ديگري در ابعاد مختلف آن كشور خواهد شد .در ميان
دانش آموزان با توجه به دانش آموزان متوسط جايگاه ويژه اي دارد .زيرا علاوه بر اين كه در آينده نزديك مي توانند در امور جامعه مؤثر واقع شوند .در زمان تحصيل هم به دليل ويژگيهاي خاصي كه دارند ،قادرند منشا ءحركت هاي سازنده يا مخرب شوند . بدين لحاظ هر چه به اين نيروي خارق العاده توجه شود از قدرت خروشان وپر تحرك آنان مي توان بهره جست و هر چه به بوته فراموشي سپرده شوند ،اين سيل عظيم مي تواند خسارت زيادي را به وجود آورد ،

سئوا لي كه دراين جا مطرح است اين است كه دربرابر هدر رفتن فرصت هاي جواني چه كساني مسئولند .بديهي است كه نظام تعليم وتربيت به تنهايي نمي تواند در تربيت واستفاده صحيح از جوانان موفق شود .يكي از موضوعات بسيار مهم
برنامه ريزي براي اوقات فراغت دانش آموزان مي با شد كه اگر اصولي و حساب شده باشد ميتوانند زمينه رشد و تعالي جامعه مهيا نمايند و كشور را از آسيبها وخطرات احتمالي كه ممكن است در اثر بي توجهي به اين امر گريبان گير كشور شود مصون بدارد .فلسفه اوقات فراغت از پيچيدگي ،تنوع وتفاوتهاي بنيادي برخورد است هرفرد براساس تفا وت هاي زيست شناختي (بيولوژيك )فرهنگي ،نگرش و تجربيات گذشته واهداف ومقاصدي كه براي آينده خود دارد، تعبيرمتفاوت يا ومتضاد نسبت به‌ديگران از تأمين اوقات فراغت وچگونگي تأثيرآن برانگيز دارد . اگر ما بتوان تأثير وتأثري را كه اين دو واثرانگيزواوقات فراغت يكديگردارند را به درستي مشخص نمائيم قدم مثبتي در راه كسب هر چه بهتر علم و دانش همراه با لذت بردن از زندگي برداشته ايم .

پروژه بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه تحصيلي دانش آموزان

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022