:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحات 45
  قیمت : 3800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان :

پروژه بررسي تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه شاهد  تهران 

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………. ۴

پرسشهای تحقیق ………………………………………………………………………………… ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………… ۷

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۸

فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۹

محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………… ۹

تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم :

نظریه و تئوریها ………………………………………………………………………………….. ۱۴

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور ……………………………………… ۶۴

فصل سوم :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۹۱

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۹۱

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… ۹۱

نمونه آماری……………………………………………………………………………………….. ۹۲

روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………. ۹۲

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………….. ۹۲

نحوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………. ۹۳

چگونگی گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………. ۹۳

روشهای آماری ………………………………………………………………………………….. ۹۴

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………….. ۹۶

جداول و نمودارها……………………………………………………………………………….. ۹۶

فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… ۱۰۹

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

منابع …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

پیوست ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

منابع و مأخذ

 

مقدمه :

موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است

وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا عملکرد هابه صورت واقع نمایان شود .

یک تحلیل اسنادی از واکنشها و عملکرد های دانشجویان به بازدهای تحصیلی آنها فرض می کند که دانشجویان به طور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی می کند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد ، کوشش ،‌دشواری ، شانسی و فشارهای روحی و روانی است . بلکه همین طور در استنباطهای مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی

خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی می کنند . حال آن که دانشجویان نا موفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید می ورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرایند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود

خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد .

اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده دریک درس  و ای تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف ، این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند ، زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف، کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی می شود . چندین تحقیق نشان داده است که اسنادپس داده به عوامل قابل کنترل و ناپا یدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را  را پس از شکست تسهیل کند .

 

پروژه بررسي تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان

قیمت : 3800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022