:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين دركاهش شناختي رفتاري اضطراب كودكان

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/وردتعداد صفحات 187
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين دركاهش شناختي رفتاري اضطراب كودكان :

 بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان

 فهرست

چکیده :. ۱

فصل اول.. ۳

کلیات  پژوهش…. ۳

مقدمه. ۳

بیان مسئله :. ۵

اهمیت و ضرورت مساله. ۱۰

اهداف پژوهش…. ۱۲

پرسشها و فرضیه‌های پژوهش…. ۱۳

فرضیه‌های تحقیق:. ۱۳

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. ۱۴

اضطراب کودکان.. ۱۵

فصل دوم.. ۱۶

ادبیات پیشینه‌ پژوهش…. ۱۶

مقدمه:. ۱۷

الف – مبانی نظری… ۱۸

اضطراب کودکی… ۱۸

تعریف و طبقه بندی… ۲۱

اضطراب… ۲۱

علائم رایج اضطراب… ۲۲

ترس…. ۲۳

انواع ترسهای دوران کودکی… ۲۴

اضطراب عادی و لازم در کودکان:. ۲۴

نوزادی… ۲۵

اوایل کودکی… ۲۵

کودک مدرسه‌ای… ۲۶

نگرانی… ۲۶

ترس در برابر اضطراب… ۲۷

علائم عمومی اضطراب در کودکان.. ۲۸

اختلال‌های اضطرابی در کودکان.. ۲۹

اختلال اضطراب جدایی:. ۳۱

اختلال وحشتزدگی… ۳۳

هراس‌ها. ۳۴

مدرسه هراسی… ۳۶

اختلال اضطراب فراگیر (GAD). 36

اختلال وسواس فکری و عملی… ۳۷

اختلال فشار روانی پس از سانحه. ۳۸

مفهوم سازی عمومی اختلال‌های اضطرابی… ۳۹

۱٫ نشانه‌های جسمانی و بدنی… ۳۹

۲٫ آشفتگی‌های ذهنی و شناختی:. ۴۰

۳٫ اجتناب‌ها و واکنش‌های رفتاری… ۴۲

همه گیر شناسی اختلال‌های اضطرابی کودکان و نوجوانی… ۴۳

دیدگاههای مختلف در مورد اضطراب… ۴۸

۱٫ دیدگاه روان پویایی… ۴۸

۲٫ دیدگاه زیست شناختی… ۴۹

دیدگاه سالیوان.. ۵۰

دیدگاه هورنای… ۵۱

دیدگاه اتو رنک…. ۵۲

دیدگاه آدلر. ۵۳

دیدگاه رفتاری… ۵۴

دیدگاه شناختی… ۵۵

دیدگاه وجودی… ۵۸

دیدگاه فرد مدار. ۵۹

دیدگاه گشتالت درمانی… ۶۰

دیدگاه سیستمی… ۶۰

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان.. ۶۲

درمان شناختی- رفتاری CBT. 66

CBT چگونه عمل می‌کند.. ۶۹

چطور فردی می‌تواند این تغییرات رفتاری را بدست آورد؟. ۷۰

درمان اختلال‌های اضطرابی… ۷۱

۱٫ حساسیت زدایی منظم.. ۷۲

۲٫ غرقه سازی (درمان با غرقه سازی تجسمی). ۷۳

۳- الگو برداری… ۷۳

۴٫ کنترل اضطراب… ۷۴

خود گویی مثبت… ۷۴

کنترل هراسها. ۷۵

مداخله مرتبط با والدین.. ۷۶

مشارکت خانواده در درمان CBT. 78

دارو درمانی… ۸۰

پیشنهاداتی برای والدین با کودکان مضطرب:. ۸۰

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان.. ۸۲

تاثیر اضطراب بر تحصیل کودکان.. ۸۳

روش مشاوره گروهی… ۸۴

قوانین اساسی گروه. ۸۴

فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری… ۸۷

اهداف درمانی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری… ۸۸

تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور. ۹۲

تحقیقات انجام گرفته در ایران.. ۹۷

جمع بندی و نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده. ۹۹

فصل سوم.. ۱۰۲

روش اجرای پژوهش…. ۱۰۲

الف )‌ طرح پژوهش…. ۱۰۲

نمونه و نمونه گیری:. ۱۰۴

نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری… ۱۰۴

ابزارهای اندازه گیری متغیرها. ۱۰۵

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4). 105

مقیاس‌های پرسشنامه علائم مرضی (CSI4). 107

متغیرها:. ۱۱۰

اعتبار و روایی پرسشنامه (CSI4). 111

مدت زمان اجرای پرسشنامه:. ۱۱۳

شیوه نمره گذاری… ۱۱۳

روش جمع آوری داده‌ها. ۱۱۴

فصل چهارم.. ۱۱۹

یافته‌های پژوهش…. ۱۱۹

۱٫ توصیف داده‌ها:. ۱۲۰

نمودارهای مربوط به آمار توصیفی… ۱۲۲

فصل پنجم.. ۱۳۵

بحث ونتیجه گیری… ۱۳۵

الف )‌بررسی فرضیه‌ها. ۱۳۶

پرسش اول :. ۱۳۶

پرسش دوم :. ۱۳۸

این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای :. ۱۳۸

پرسش سوم :. ۱۳۹

محدودیتها. ۱۴۰

پیشنهادات :. ۱۴۱

منابع و مأخذ :. ۱۴۳

ضمائم.. ۱۵۳

چكيده :

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان داراي اختلال‌هاي اضطرابي و افزايش توانمندي آنها در رويارويي با مشكلات و غلبه بر نگراني‌هايشان بوده است .

فرضیه‌های تحقیق به شرح زیرمی باشد :

فرضیه اصلی: مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی- رفتاری منجر به کاهش اضطراب کودکان آنها می‌شود.

فرضیه‌های فرعی: ۱٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب فراگیر کودکان می‌شود. ۲٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب جدایی کودکان می‌شود. ۳٫ مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش هراس اجتماعی کودکان می‌شود.

جامعه ي مورد مطالعه در اين پژوهش دانش آموزان دختر پايه اول تا چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي ۸۸-─۸۷ بوده‌اند.

در اين پژوهش از نمونه در دسترس استفاده شد تعداد ۶۰ دانش آموز مضطرب كه به وسيله ي آزمون CSI4 كه اضطراب آنها از نقطه برش بيشتر بود به عنوان نمونه انتخاب شدند . اين ۶۰ دانش آموز از بين ۶۰۰ دانش آموز سه مدرسه در مناطق (۱۸و ۶ و ۱) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند . و از بين دانش آموزان انتخاب شده درگروه نمونه ۳۰ دانش آموز بطور تصادفي در گروه آزمايش و ۳۰دانش آموز در گروه گواه قرار گرفت .

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه علايم مرض كودكان براي شناسايي كودكان داراي اختلال اضطراب (فراگير – جدايي و هراس اجتماعي ) بوده است . در چهارچوب روش پژوهشي شبه آزمايشي و طرح پژوهش پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل ۶۰ نفر از كودكان مضطرب به طور تصادفي در ۲ گروه جاي گرفتند . والدين گروه آزمايشي به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقيقه‌‌اي تحت برنامه مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري ، براي كنترل اضطراب قرار گرفتند .

پس از اين دوره آموزشي پس از دو هفته دوباره از هر دو گروه آزمون CSI4 گرفته شد و نمرات ۲ گروه با استفاده از روش تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .

نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب ( جدايي – فراگير – هراس اجتماعي ) كودكان موثر بوده است .

 

 

پروژه بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين دركاهش شناختي رفتاري اضطراب كودكان

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022