:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

  دسته :

  فقه و حقوق اسلامی

  فرمت/وردتعداد صفحات 140
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان :

پروژه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران 

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تأثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

طرح پژوهش در این تحقیق توصیفی نمی‌باشد. جامعه آماری متشکل از ۶۰ زن شهر تهران می‌باشد و به روش تصادفی، با در نظر گرفتن تمایل آزمودنیها برای شرکت در آزمون انتخاب گردیده‌اند.

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه معبد می‌باشد.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند راهه (Anova) استفاده شد، تحلیل نتایج نشان داد:

بین عمل به باورهای دینی و میزان طلاق بین زنان متاهل و مطلقه رابطه معنا داری وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده…………………………………… ۱

فصل اول:………………………………… ۲

مقدمه…………………………………… ۳

بیان مسئله………………………………. ۵

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. ۷

متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها…………….. ۱۰

فصل دوم:……………………………….. ۱۲

دین و تعاریف آن…………………………. ۱۳

دو معنی برای دین در تاریخ ادیان…………… ۱۴

مشکلات مربوط به ارائه تعریف جامع از دین…….. ۱۷

خاستگاه و نقش دین……………………….. ۱۷

تاریخچه دینداری…………………………. ۲۲

ضرورت دینداری و خدا پرستی………………… ۲۴

ارزش زندگی دینی…………………………. ۲۴

آثار دین در زندگی……………………….. ۲۵

فواید دینداری در حیطه روان شناختی…………. ۲۶

نقش روانی دین…………………………… ۲۹

دین و جامعه…………………………….. ۳۲

نقش اجتماعی دین…………………………. ۳۳

علل رویگردانی از دین…………………….. ۳۵

روشهای اندازه گیری دینداری……………….. ۳۶

حوزه‌های مطالعه روابط روان شناسی و دین……… ۳۹

دیدگاه‌های نظری در مورد دین……………….. ۴۳

طلاق و تعریف آن………………………….. ۶۲

تاریخچه طلاق در جوامع قدیم………………… ۶۴

طلاق در ادیان……………………………. ۷۱

طلاق در کشورهای مختلف…………………….. ۷۵

نظر اسلام پیرامون طلاق…………………….. ۷۹

مشکلات ناشی از طلاق……………………….. ۸۴

علل و عوامل طلاق…………………………. ۸۶

دیدگاه‌های نظری پیرامون طلاق……………….. ۹۵

تحقیقات پیشین در زمینه دینداری و طلاق………. ۱۰۰

فصل سوم:……………………………….. ۱۱۳

طرح پژوهشی……………………………… ۱۱۴

جامعه آماری…………………………….. ۱۱۵

روش تحقیق………………………………. ۱۱۵

ابزار پژوهش…………………………….. ۱۱۶

روش جمع آوری اطلاعات……………………… ۱۱۶

فصل چهارم:……………………………… ۱۲۰

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری………………. ۱۲۱

توصیف داده‌ها……………………………. ۱۲۲

تحلیل داده‌ها……………………………. ۱۲۹

فصل پنجم:………………………………. ۱۳۱

خلاصه نتایج پژوهش………………………… ۱۳۲

محدودیتهای پژوهش………………………… ۱۳۳

پیشنهادات………………………………. ۱۳۴

منابع………………………………….. ۱۳۵

پیوست       ۱۴۰                                                                                                      

پروژه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022