:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش کار آموزی پتروشيمي بوعلي سينا

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/وردتعداد صفحات 30
  قیمت : 3500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کار آموزی پتروشيمي بوعلي سينا :

گزارش کار آموزی پتروشيمي بوعلي سينا

فهرست مطالب

 

عنوان

فصل اول : معرفي ابزرار دقيق………….

۱-۱ فن ابزار دقيق…………………..

۱-۲ لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنايع نفت و پتروشيمي

-كنترل…………………………….

-تعريف حلقه كنترل (CONTROL LOOP)……….

۱-۳ عوامل تحت كنترل ………………..

۱-فشار (PRESSURE)…………………….

۲- جريان سيال (Flow)………………….

۳- سطح(LEVEL)………………………..

۴-دما (TEMPERATURE)…………………..

۱-۴ آشنايي با چند اصطلاح رايج در ابزار دقيق

۱-SETTOINT…………………………..

۲- MEASUREMENF………………………

۳- OFFSET…………………………..

۴-SIGNAL……………………………

۵-FEEDBACK………………………….

۶- حلقه كنترلي باز و بسته OPENAND CLOED LOOP

فصل دوم

۲-۱ فشار (PAESSURE)…………………..

۱- فشار نسبي GAUGE PRESSURE……………

۲- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE………….

۲-۲ جريان سيال (Fiow)…………………

۲-۳ دما(TEMPERATURE)………………….

۱- تعريف حرارت……………………..

۲- واحد انرژي ……………………..

۳- گرماي ويژه: C (ظرفيت گرمايي ويژه )…

فصل سوم انواع وسايل مورد استفاده براي اندازه گيري كميت هاي سيالات

۳-۱ ما نرسته هاي شيشه اي ( جهت سنجش منشار)

۱- تيوب مخزن دار……………………

۲- U تيوب ساده……………………..

۳- U تيوب با ساقه مورب………………

۴- اندازه گيري فشار هاي زياد به كمك U تيوب

۳-۲ وسايل قابل ارتباع……………….

۱- لوله بور دون BOURDON TUBE………….

۲- لوله بور دون حلزوني (PIRALBOUROURDON TUDE)

۳- لوله بوردن مارپيچ(HELICAL BOURDON TUBE)………

۳-۳ ارتفاع سنج LVELMETER……………..

– اندازه گيري سطح مايعات…………….

۱- اندازه گيري ارتفاع سطح بطور مستقيم…

۱-۱ استفاده از لوله اندازه گيري ……..

۱-۲ استفاده از توپي شناور BALL FIOAT…….

۲- اندازه گيري ارتفاع سطح مايعات بروش غير مستقيم

۲-۱ استفاده از نور………………….

۲-۲ استفاده از اشم راديواكتيو RADIATION TYPE

۲-۳ طريقة اولتراسونيك……………….

۳-۴ فلومترها Fiow MFTERS……………….

-اندازه گيري جريان سيالات…………….

۱- وسايل اندازه گيري جريان بروش مستقيم..

۱-۱ اندازه گيري به روش روتا متر ROTAMFTER

۲- وسايل اندازه گيري جريان بروش غير مستقيم

۱-۲ فلومتر بر اساس اختلاف فشار………..

– محسنات و معايب روش مستقيم اندازه گيري جريان سيالات

– محسنات و معايب روش غير مستقيم اندازه گيري جريان سيالات

۳-۵ دماسنج THERMOMETERS………………

– اندازه گيري دما…………………..

۱- دما سنج شيشه اي …………………

۲- دما سنج دو فلزي BIMMETAL THERMOMETERS…

۳- ترميستور THERMISTOR………………..

۴- زوج حرارتي (ترموكوپل THERMOCOUPLE)….

۵- آشكار سازي مقاومتي دما (RTD)……….

فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها

۴-۱ مقدمه………………………….

۴-۲ اجزاء تشكيل دهنده يك حله كنترل …..

الف- فرستنده ها TRANSMITERS……………

– فرستنده تعادل نيرو نوع الكترونيكي ….

ب- مبدل ها TRANSDUCERS……………….

-مبدل هاي الكترونيكي ELECTRONIC TRANSDUCERS

الف- مبدل جريان به ولتاژ TRANS DUCERI/V….

ب – مبدل ولتاژ به جريان TRANS DUCERI/V…..

۴-۳- ساير اجزاء تشكيل دهنده يك حلقه كنترلي

– سوئيچ فشار PRESSURE SWITCH……………

– كليد حفاظتي SAFETY SWITCH…………….

-سوئيچ سطحLEVEL SWITCHE……………….

-دستورات كاليبراسيون و checking ادوات و ابزار دقيق

-فهرست منابع و مأخذ…………………


گزارش کار آموزی پتروشيمي بوعلي سينا

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022