:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش کار آموزي شرکت مانتل سهامي خاص

  دسته :

  حسابداری

  فرمت/ورد تعداد صفحات 63
  قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کار آموزي شرکت مانتل سهامي خاص :

گزارش کار آموزي شرکت مانتل سهامي خاص 

فهرست

فصل اول : آشنایی با شرکت

۱-۱ نام و تاریخ ثبت شرکت………………………………………………………………………… ۴

۲-۱ موضوع شرکت ………………………………………………………………………………….. ۴

۳-۱ مدت شرکت ………………………………………………………………………………………. ۴

۴-۱ سرمایه شرکت …………………………………………………………………………………… ۴

۵-۱ پرداخت مبلغ سهام …………………………………………………………………………….. ۵

۶-۱ افزایش و کاهش سرمایه …………………………………………………………………….. ۵

۷-۱ اوراق سهام ………………………………………………………………………………………. ۵

۸-۱ مسئولیت صاحبان سهام ……………………………………………………………………… ۵

۹-۱ هیات مدیره ……………………………………………………………………………………….. ۶

۱۰-۱ دفاتر و محاسبات …………………………………………………………………………….. ۶

۱۱-۱ اخلال و تصفیه ………………………………………………………………………………… ۷

۱۲-۱ نوع مالکیت و استهلاک ……………………………………………………………………… ۷

۱۳-۱ فعالیت های پیمانکاری شرکت ……………………………………………………………. ۸

۱۴-۱ توسعه شرکت و تاسیس کارخانه …………………………………………………….. ۱۰

۱۵-۱ شرح مختصری در سورد کارخانه و فعالیتها …………………………………….. ۱۰

۱۶-۱ هزینه هایی به شرکت برای تاسیس کارخانه انجام داده …………………….. ۱۱

فصل دوم : چارت سازمانی

۱-۲ نمودار سازمانی شرکت مانتل ……………………………………………………………. ۱۲

۲-۲ هیات مدیره ……………………………………………………………………………………… ۱۳

۳-۲ مدیر عامل ……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۴-۲ معاونت اداری مالی ………………………………………………………………………….. ۱۷

۵-۲ حسابدار کل …………………………………………………………………………………….. ۱۸

۶-۲ کارپرداز …………………………………………………………………………………………. ۱۹

۷-۲ منشی ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۸-۲ مدیریت کارخانه ………………………………………………………………………………. ۲۱

۹-۲ مدیریت تولید …………………………………………………………………………………… ۲۲

۱۰-۲ انبار دار کل …………………………………………………………………………………… ۲۲

۱۱-۲ معاونت بازرگانی ……………………………………………………………………………. ۲۳

۱۲-۲ بازرگانی داخلی ……………………………………………………………………………… ۲۴

۱۳-۲ بازرگانی خارجی ……………………………………………………………………………. ۲۴

۱۴-۲ امور خرید …………………………………………………………………………………… ۲۵۲

۱۵-۲ امور فروش……………………………………………………………………………………… ۶

۱۶-۲ مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………….. ۲۷

۱۷-۲ مهندس راه و ساختمان …………………………………………………………………… ۲۷

۱۸-۲ تکنسین راه و ساختمان …………………………………………………………………… ۲۸

فصل سوم : آشنایی با حسابداری

۱-۳ تعریف حسابداری …………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳ اسناد مدارک مثبته :…………………………………………………………………………… ۳۳

فاکتور ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

رسید بانکی …………………………………………………………………………………………….. ۳۴

قبض آب و برق………………………………………………………………………………………… ۳۵

رسید صندوق …………………………………………………………………………………………. ۳۵

۳-۳ سند حسابداری :……………………………………………………………………………….. ۳۵

تنخواه گردان ………………………………………………………………………………………….. ۳۸

استهلاک …………………………………………………………………………………………………. ۴۰

صورت دستمزد ……………………………………………………………………………………… ۴۳

کارت کار ……………………………………………………………………………………………….. ۴۷

صورت حساب بانک ………………………………………………………………………………… ۴۹

قرار داد کار با مدت معین ………………………………………………………………………… ۴۹

۴-۳ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه ……………………………………………….. ۵۰

۵-۳ انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل …………………………………………. ۵۱

۶-۳ تراز آزمایشی ………………………………………………………………………………….. ۵۲

۷-۳ اصلاح حسابها …………………………………………………………………………………. ۵۳

۸-۳ تراز آزمایشی اصلاح شده ………………………………………………………………… ۵۴

۹-۳ تهیه صورت های مالی :…………………………………………………………………….. ۵۴

صورت حساب سدوزیان …………………………………………………………………………. ۵۴

صورت حساب سرمایه ……………………………………………………………………………. ۵۵

ترازنامه …………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۱۰-۳ بستن حساب ها ……………………………………………………………………………… ۵۵

۱۱-۳ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………….. ۶۲

فهرست اشکال :

تصاویرپروژه های انجام شده توسط شرکت مانتل ……………………………………… ۶۴

نمودار مانده معین مراکز هزینه (دایره ای )………………………………………………… ۶۷

نمودار مانده معین مراکز هزینه (میله ای )………………………………………………….. ۶۸

فهرست جداول

چارت سازمانی ……………………………………………………………………………………….. ۱۲

رسید بانکی …………………………………………………………………………………………….. ۶۹

رسید صندوق …………………………………………………………………………………………. ۷۰

سند حسابداری ……………………………………………………………………………………….. ۷۱

تنخواه گردان ………………………………………………………………………………………….. ۷۳

استهلاک …………………………………………………………………………………………………. ۸۶

صورت دستمزد –حقوق و مزایا ………………………………………………………………. ۸۸

کارت کار ……………………………………………………………………………………………….. ۹۳

صورت حساب بانک ………………………………………………………………………………… ۹۴

قرار داد کار با مدت معین ………………………………………………………………………… ۹۵

گزارش تراز چهار ستونی معین ………………………………………………………………… ۹۶

گزارش خلاصه دفتر معین ……………………………………………………………………….. ۹۹

گزارش تراز چهار ستونی کل …………………………………………………………………. ۱۰۱

چکیده :

شرکت مانتل در سال ۱۳۵۸ در اداره ثبت شرکت های شیراز با هدف انجام پروژه های سیویل به ثبت رسیده ، سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسهم به ۳۰۰۰۰ سهم بانام هر یک به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد شرکت در سال های گذشته پروژه های مختلفی انجام داده است از جمله احداث دبیرستان ، احداث راه کمر بندی ، احداث راه ساحلی و … را در دست داشته است و همه ی این پروژه ها را با موفقیت هر چه تمام تر به اتمام رسانده است .

بعد از گذشت زمان شرکت تصمیم تاسیس کارخانه را گرفت و با مطالعات و تحقیق های فراوان که برای انتخاب نوع کارخانه انجام گرفت سرانجام تصمیم برای تاسیس کارخانه فرآوری سنگهای ساختمان گرفته شد .

حال این شرکت برای انجام عملیات مالی بایستی حسابداری داشته باشد که یک حسابدار زیر نظر بخش مالی فعالیت می کند و حسابدار بایستی عملیات حسابداری خود را به صورت صحیح ، دقیقی ، به موقع و قابل فهم تنظیم کند تا اینکه مدیر عامل شرکت بتواند برای بهبود شرکت تصمیم های لازمه را بگیرد .

ابتدا ترین کار یک حسابدار تجزیه و تحلیل کردن اسناد مثبته ای است که در دسترس می باشد و یک سند حسابداری را از روی این استاد تنظیم می کنند و تمام این استاد مثبته بایستی ضمیمه سند ها بشود .

یک حسابدار با انجام عملیات در طی دوره مالی و با گذشت یک سال بایستی در پایان سال مالی گزارشاتی را در مورد فعالیت های انجام شده در طی دوره تنظیم کند که درستی کار یک حسابدار را نشان می دهد به عنوان مثال گرفتن تراز آزمایشی ترازنامه صورت های مالی و ……

تمام کارهایی که یک حسابدار انجام می دهد در دارایی بدهی و سرمایه خلاصه می شود و بایت ماهیت هر کدام از حسابها را با دقت فراوان رعایت کرد .

و حسابدار در پایان سال مالی با انجام عملیات گزارش گیری عملکرد مالی شرکت را در طی یک سال مالی می سنجد .

پس از اطلاع از فعالیت های انجام شده و گرفتن تصمیمات پس از اطلاع از فعالیت های انجام شده و گرفتن تصمیمات برای بهبود فعالیت های شرکت نوبت به بستن حساب های موقت و دائم می رسد بدین صورت که ابتدا حساب های موقت را بسته و به عنوان سود و زیان یا سرمایه می بندیم و حساب های موقت را به سال دیگر انتقال نمی دهیم و سپس حساب های دائمی را با تراز اختتمامی می بندیم و به سال بعد انتقال می دهیم هنگامی که به سال بعد انتقال دادیم و خواستیم عملیات مالی را برای سال جدید شروع کنیم حساب ها را با تراز افتتایی باز کرده و سال مالی جدید را شروع می کنیم .

فصل اول

آشنایی با شرکت
نام و تاریخ ثبت شرکت :
شرکت مانتل سهامی خاص در سال ۱۳۵۸ در اداره ثبت شرکت های شیراز با هدف انجام پروژه های سیویل به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون مجری طراحهای عمرانی متعددی بوده است مدیران شرکت همگی دارای تحصیلات عالیه و سوابق کاری در داخل و خارج از کشور می باشند .

۲-۱ موضوع شرکت :

طرح و ساخت پروژه های ساختمانی و عمرانی ، اکتشاف و استخراج معادن و آبهای زیر زمینی ، سرمایه گذاری معاملات تجاری ، تولید، فرآوری سنگهای ساختمانی ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه اموری که مربوط به موضوع شرکت می باشد .

مدت شرکت :

مدت شرکت مانتل نامحدود می باشد .

سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰ سهم بانام هریک به ارزش ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ریال می باشد که تمامی آن نقداً پرداخت می شود و بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده که ظرف مدت حداکثر ۵ سال شمسی پرداخت گردد .

۵-۱ پرداخت مبلغ سهام :

در صورتی که صاحب سهم بدهی خود را بابت تعهد سهام ظرف موعد مقرر تادیه ننماید سهام وی طبق مواد ۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به فروش خواهد رسید .

۶-۱ افزایش و کاهش سرمایه :

شرکت می تواند بر حسب پیشنهاد هیات مدیره سرمایه خود را بنا به تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات قانونی لازم الاجرا افزایش یا کاهش دهد .

اوراق سهام :

اوراق سهام شرکت چاپی و متحد الشکل و دارای شماره ترتیب بوده و باید امضاء دو نفر از مدیران که هیات مدیره به این منظور تعیین می نماید برسد و به مهر شرکت ممهور شود .

در صورت تقاضای صاحب سهمی که مالک بیش از یک سهم است شرکت یک ورقه سهم که نماینده بیش از یک سهم باشد صادر خواهد کرد تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت .

گزارش کار آموزي شرکت مانتل سهامي خاص

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022