:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش کارآموزی وکالت

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 275
  قیمت : 9000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی وکالت :

گزارش کارآموزی وکالت 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………… صفحه

پيشگفتار…………………………………… ۱

بخش اول : امور حقوقي……………………….. ۲

غبن فاحش ………………………………….. ۳

الزام به ايفاي تعهد………………………… ۱۲

مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي…….. ۱۶

فسخ قرارداد اجاره………………………….. ۱۹

صدور حكم به جهت وصول مهريه از ماترك و احتساب هزينه دادرسي    ۲۳

فسخ قرارداد بيع……………………………. ۲۷

رفع مزاحمت و ممانعت از حق…………………… ۳۰

احضار از پرداخت محکوم به …………………… ۳۲

تخلیه مورد اجاره ………………………….. ۳۴

الزام به تنظیم سند رسمی ……………………. ۳۸

ابطال رأی داور مرضی الطرفین ………………… ۴۴

تجویز انتقالمنافع …………………………. ۵۰

تجویز تعدیل اجاره بها ……………………… ۵۲

تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ….. ۵۵

موت فرضی …………………………………. ۵۸

تحریر مهر و موم ترکه ………………………. ۶۱

تغییر نام شناسنامه ………………………… ۶۳

تنفیذ وصیت نامه …………………………… ۶۵

تقاضای صدور گواهی افراز ……………………. ۶۸

خلع ید …………………………………… ۷۰

فروش مال غیر ……………………………… ۷۲

فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه …….. ۷۵

تخلیه ……………………………………. ۷۹

تخلیه مورد اجاره ………………………….. ۸۱

فصل دوم: امور کیفری

خیانت در امانت تصرف مال غیر ………………… ۸۶

جعل ……………………………………… ۸۸

اعمال ماده ۶۹۶…………………………….. ۹۰

قتل غیر عمد ………………………………. ۹۲

فریب در ازدواج ……………………………. ۹۴

آزادی مشروط و تخفیف مجازات …………………. ۹۶

ترک انفاق ………………………………… ۹۸

جعل سوء استفاده از امتیازات ……………….. ۱۰۰

صدور چک بلامحل خیانت در امانت ………………. ۱۰۵

تصرف عدوانی و فروش مال غیر ………………… ۱۰۹

ربا خواری ……………………………….. ۱۱۲

فصل سوم: امور خانوادگی

فسخ نکاح ………………………………… ۱۱۵

مطالبه نفقه و تعیین نفقه ………………….. ۱۱۷

ازدواج مجدد ……………………………… ۱۱۹

الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح …………… ۱۲۱

اجازه ازدواج مجدد ………………………… ۱۲۳

تقاضای صدور گواهی عدم سازش ………………… ۱۲۵

صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده ۱۳۰ ق.م.. ۱۳۳

طلاق توافقی ………………………………. ۱۴۰

تقلیل نفقه ………………………………. ۱۴۲

اثبات زوجیت ……………………………… ۱۴۴

قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه ۱۴۷

افزایش نفقه فرزندان ………………………. ۱۵۱

فصل چهارم: تجدید نظرخواهی

ایفای تعهد ………………………………. ۱۵۳

رفع رطوبت ……………………………….. ۱۶۵

الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین ۱۷۱

استرداد شیربها …………………………… ۱۷۶

مطالبه وجه ………………………………. ۱۸۰

استرداد سند مالکیت ……………………….. ۱۸۴

ابطال اجرائیه ……………………………. ۱۹۰

الزام به ساختن مقبره ……………………… ۱۹۶

فصل پنجم: اطفال

رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ….. ۲۰۸

توهین و اهانت به مأمورین ………………….. ۲۱۲

شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی …………….. ۲۱۵

ایراد ضرب و جرح عمدی ……………………… ۲۱۷

فصل ششم: اجرای احکام کیفری

مزاحمت تلفنی …………………………….. ۲۲۲

تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی    ۲۲۵

کیف ربایی ……………………………….. ۲۳۲

سرقت مسلحانه …………………………….. ۲۳۶

سرقت مقرون به آزار ……………………….. ۲۳۹

تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره ۲۴۳

تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ………………. ۲۵۱

برگزاری پارتی و شرب خمر …………………… ۲۵۹

لواط ……………………………………. ۲۶۴

فصل هفتم:اجرای احکام مدنی

توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ………… ۲۶۸

قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی   ۲۷۰

گزارش کارآموزی وکالت

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022