:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودگزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/وردتعداد صفحات70
  قیمت : 4800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودگزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان :

گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه                                               ۱

تاريخچه كارخانه                                               ۲

شرح مختصري از فرآيند توليد و ظرفيت كارخانه                         ۳

واحدهاي كارخانه                                               ۵

دياگرام تك خطي برق كارخانه                                    ۶

پست برق كارخانه                                           ۷

تجهيزات موجود در داخل پست ۶۳ KV                               ۸

ترانسهاي بكار رفته در كارخانه                                      ۱۰

حفاظت ترانس ها                                                ۱۰

انواع تابلوهاي برق                                        ۱۳

انواع موتورهاي بكار رفته در كارخانه                                ۲۰

طريقه وصل موتورهاي DC به برق                                     ۲۱

طريقه تغذيه موتورهاي DC                                      ۲۲

روش ترمزي معكوس                                           ۲۵

كنترل دور حلقه بسته موتورهاي DC                              ۲۶

جزئيات بلوك هاي مختلف موتورهاي DC                                 ۳۲

روش هاي كنترل دور موتور هاي القائي سه فاز                               ۳۴

حفاظت موتورها                                             ۴۲

راه اندازي موتورهاي القائي سه فاز                                       ۴۴

مدارهاي قدرت برخي از موتورهاي القائي سه فاز                             ۴۶

طريقه تنظيم درجه حرارت داخل كوره                              ۴۹

طريقه تنظيم فشار داخل كوره                                    ۵۰

ساختار PLC                                                ۵۴

مراجع(               References ) 67                                                                                                                       

مقدمه
برق كارخانه از طريق پست ۲۳۰ KVشهرستان ميانه تامين شده و به ۶۳ KVتبديل مي گردد و از طريق خط انتقال ۶۳ KVدو مداره به پست ۶۳ KVكارخانه انتقال مي يابد در پست ۶۳ KVولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ ۶٫۶KVتبديل مي گردد و به ترانسهاي توزيع جهت تبديل به ولتاژ ۶٫۶ KV / 400 V , 600 Vانتقال مي يابد . در كارخانه فولاد آذربايجان ميانه دو نوع موتور بكار برده شده است كه عبارتند از :
۱- موتورهاي DCتحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود .
۲- موتورهاي ACسه فاز براي محرك رولرهاي شارژ كوره ،دشارژ كوره ،لوپرها ،پمپ هاي آب ، كمپرسور باد ، موتورهاي مبدل فركانسي براي دورهاي متغير مانند رولرهاي خروجي خط نورد و موتورهاي جرثقيل هاو …. بكار برده شده است .
براي تغذيه موتورهايDCاز ترانسهاي دو خروجي كه ولتاژ۶٫۶ KV را به ولتاژ ۶۰۰ Vتبديل مي كنند و با يكسو كردن آن از طريق ادوات الكترونيك صنعتي ( يكوساز تمام موج تمام كنترل شده ) تهبه مي شود استفاده شده است .
براي تغذيه موتورهاي ACسه فاز از ترانسهايي كه ولتاژ۶٫۶ KVرا به ولتاژ ۶۰۰ Vتبديل مي كنند استفاده شده است
در كارخانه فولاد تابلو برق هاي بكار رفته عبارتند از :
۱ـتابلوهاي۶٫۶KV METALCLADSWITCHBOARD
۲- تابلوهايPOWERCENTER
۳- تابلوهاي( MCC)MOTORS CONTROL CENTER
۴- تابلوهاي درايو مبدل فركانس
۵- تابلوهاي درايوهايDC
۶- – تابلوهاي اتوماسيون
 خط نورد شامل ۱۸قفسه مي باشد كه براي محرك استندها از موتورهاي DCتحريك جداگانه استفاده شده است و تغذيه و كنترل دور موتورهاي DCبكار رفته در خط نورد ،از طريق ادوات الكترونيك صنعتي ( يكسو كننده هاي تمام كنترل شده ) مهيا مي گردد و كنترل دور موتورهايDCتوسط ادوات الكترونيك صنعتي و از طريق فيدبك گرفتن از جريان و فيدبك گرفتن از سرعت موتور ( توسط تاكوژنراتور ) تنظيم مي گردد .
 براي حمل محصول توليد شده بعد از استندها ( خط نورد ) به بستر خنك كننده از رولرها كه محرك آنها موتورهاي آسنكرون ( القائي ) هستند استفاده مي شود و بسته بع نوع محصول بايد سرعت خاصي داشته باشند كه از طريق مبدل فركانس ( سيكلو كنورتر ) دور موتورهاي آسنكرون كنترل مي شود انجام مي گيرد و بعد از آنجا به واحد بسته بندي انتقال يافته و محصول بدست آمده بسته بندي مي گردد كه تمام اين فرآيندها توسط اتوماسيون صنعتي PLCبطور اتوماتيك كنترل مي گردد .
تاريخچه كارخانه
كارخانه در ۵كيلو متري جنوب شرقي ميانه جنب ايستگاه راه آهن با ۴۷۶هكتار مساحت واقع شده است .
در فروردين۱۳۷۹نصب تجهيزات تمام شده و در بهمن ۱۳۷۹راه اندازي شده وبه بهره برداري كامل رسيده است . ظرفيت اسمي كارخانه ۵۵۰هزار تن در سال مي باشد و توليدات كارخانه به عبارت زير مي باشد :
۵۰%ميلگرد آجدار
۲۰%ميلگرد ساده
۱۰%ناوداني
۱۰%نبشي
۱۰%تسمه مي باشد .
شرح مختصري از فرآيند توليد و ظرفيت كارخانه :
 ظرفيت اسمي كارخانه ۵۵۰۰۰۰تن در سال توليد مقاطع سبك و ميلگردهاي ساختماني و صنعتي است كه ۵۰ % ميلگرد آجدار ،۲۰% ميلگرد ساده ،۱۰% ناوداني ،۱۰% نبشي و ۱۰% تسمه خواهد بود .كه مواد اوليه مصرفي آن شمش هاي فولادي به سطح ۱۳۰* ۱۳۰و۱۵۰* ۱۵۰ميليمتر مربع و بطول ۶الي ۱۲متري است . كه نوع فولادهاي مواد اوليه از نوع فولادهاي ساختماني st – ۵۰ , st – ۴۴ , st – ۳۷و فولادهاي كم كربن ،متوسط كربن و كم آلياژي است كه بيشتر در ساختمان ، پيچ و مهره ، الكترود، ميخ، پرچ،تورهاي حصاري ، سيم خاردار ، صنايع فلزي و ماشين سازي كاربرد دارند .
 شمش هاي خريداري شده از داخل يا خارج از كشور و حمل توسط قطار يا تريلي ها بعد از انبار شدن در انبار شمش توسط جرثقيل سقفي در قسمت شارژينگ روي ميز روله قرار داده مي شود سپس داخل كوره هدايت مي شوند و ظرفيت كوره ۱۱۰تن در ساعت مي باشد كه در اين دماي ۶۰۰تا ۱۱۵۰و حداكثر تا ۱۲۰۰درجه سانتيگراد رسانده مي شود و سپس بعد از رسيدن به دماي مورد نظر شمش از كوره خارج مي شود و چون شمش سرخ شده ،در مجاورت هوا شديدا اكسيده مي گردد ،لذا پس از خروج از كوره عمل پوسته زدايي زير غلتكها همراه پاشيدن آب انجام مي شود و سپس بكمك غلتكهاي كشنده بطرف نورد اوليه هدايت مي شود ،شمش پس از عبور از نورد اوليه ،مياني و نهاييشكل مورد نظر تسمه ، ميلگرد ، ناوداني و با نبشي به خود مي گيرد .
 خط نورد در مجموع از ۱۸قفسه استند تشكيل شده است كه بصورت افقي و عمودي پشت سر هم مرتب شده اند و محرك اصلي اين استندها موتورهاي DC تحريك جداگانه مي باشد .
 طراحي خط بگونه اي است كه هيچگونه پيچش و يا كششي ايجاد نمي شود و خط همواره با سرعتي معادل ۲٫۵الي ۱۸متر بر ثانيه مي تواند محصول توليد نمايد . بدليل تنوع توليدات استندهاي ۱۲و ۱۴و ۱۶و ۱۸قابليت چرخش از حالت افقي به عمودي و بالعكس را دارند در طي فرآيند توليد ، قيچي هاي پروانه اي عمليات قيچي كردن ابتدا و انتهاي شمش در حال نورد را بدليل سرد شدن بر عهده دارند .
 محصول نورد شدهبمنظور خنك شدن ،داخل قسمت بنام Quechingخنك كاري مي شود و در صورتي كه مصرف صنعتي نداشته باشند به قسمت برش گرم هدايت خواهد شد . در مرحله برش گرم محصولات خروجي توسط يك قيچي پروانه اي براي سايزهاي كوچك و با قيچي لنگ براي سايزهاي بزرگ به قطعاتي با طول ۹۶متر تبديل خواهد شد .
 در طول بستر خنك كننده شمش نورد شده محصول ۹۶متري بوسيله بستر حركت عرضي و گام به گام به انتهاي ديگر منتقل شده و در اين راه آب يا هوا در بستر خنك كننده سرد شده و پس از تراز شدن يك طرفه ،محصولات به منظور ورود به دستگاه تاب گير از روي بستر خنك كننده به روي زنجيرهاي نقاله تخليه مي شوند كه در ادامه بطور اتوماتيك لايه اي از محصولات به تعداد مشخص به روي روله هاي مغناطيسي هدايت و با چرخش روله ها محصولات به درون تاب گير مي روند سپس بطور متناوب در خروجي بوسيله قيچي پاندولي در طولهاي۶يا ۱۲متري بريده مي شوند . محصولات برش خورده بطور اتوماتيك بطرف محل شمارش و بسته بندي هدايتمي شوند .
هر دسته از محصولات بمقدار معيني به سيستم بازوي هاي هيدروليكي بمنظور فشردن و چفت كردن محصولات تحويل داده مي شوند . در حين اين عمل چنگاله هاي متحرك باندل فشرده شده را به دستگاه گره زن تحويل داده و در طول هاي مساوي روي باندل عمل گره زدن انجام مي شود سپس هر بسته از محصولات بطور منظم به قسمت توزين انتقال داده شده و پس از توزين همزمان توسط كارگران بطور دستي پلاك هايي را بمنظور شناسايي محصول درانتهاي آنها نصب مي گردد محصولات توسط جرثقيل به انبار محصول و از آنجا توسط تريلي ها به محل مصرف حملمي شوند
واحدهاي كارخانه
كارخانه از ۱۵واحد تشكيل شده است كه شامل :
۱- واحد ۳۱انبار شمش و شارژ كوره ( Charging , Bilt Storage )
۲- واحد ۳۲كوره پيش گرم كن( Furnace )
۳- واحد ۳۳خروجي كوره( Discharging )
۴- واحد ۳۴نورد اوليهRoughing Mill كه شامل ۶استند و قيچي ۱
۵- واحد ۳۵نورد مياني Intremedite Millكه شامل ۶استند و قيچي ۲
۶- واحد ۳۶نورد نهايي Finishing Mill كه شامل ۶استند و قيچي ۳
۷- واحد ۳۷برش گرم و بستر خنك كننده( Cooling Bed , Hot Cuthng )
۸- واحد ۳۸برش سرد پاندوليو تاب گيري, Cold Cutting )( Steragner
۹- واحد ۳۹بسته بندي ( Stacker )
۱۰- واحد ۵۷آزمايشگاه( Laboratory )
۱۱- واحد ۶۳كارگاه تراش غلطك( Work Shop )
۱۲- واحد ۸۱اسكل پيت ، تصفيه خانه ،منبع آب ( Water Reservor , WTP , ScealPit )
۱۳- واحد ۸۴كمپرسور هوا( Air Comperasor Room )
۱۴- واحد۹۰اتاق برقRoom )( Electrical
۱۵- واحد ۹۱پست ۶۳KV ( 63 KVSubstaition )
مي باشد
دياگرام تك خطي برق كارخانه
پست برق كارخانه
برق مصرفي كارخانه فولاد از پست ۶۳KVكه در داخل آن احداث شده تامين مي شود .
تغذيه اين پست از طريق يك خط ۶۳KVدو مداره از پست ۲۳۰ KVميانه تامين

                                  

دانلودگزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

قیمت : 4800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022