:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش كارآموزي آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي

  دسته :

  شیمی

  فرمت/وردتعداد صفحات 67
  قیمت : 4800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش كارآموزي آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي :

گزارش كارآموزي آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي

609809

فهرست مطالب

 

عنوان

فصل اول- كليات

پيشگفتار ……………………………….. ۲

نكاتي درباره ايمني ………………………. ۳

 

فصل دوم – معرفي پالايشگاه تهران

۱-۲- معرفي پالايشگاه تهران…………………. ۶

۱-۱-۲- تاريخچه اي از پالايشگاه تهران ………… ۷

۲-۱-۲- لزوم تصفيه نفت خام و آزمايش فرآورده هاي آن    ۹

۲-۲- معرفي دستگاه هاي اصلي پالايش…………… ۱۰

۱-۲-۲- معرفي دستگاه تقطير در جو ……………. ۱۰

۲-۲-۲- معرفي دستگاه تقطير در خلاء……………. ۱۱

۳-۲-۲- معرفي دستگاه تهيه گاز مايع ………….. ۱۱

۴-۲-۲- معرفي دستگاه كاهش گرانروي……………. ۱۱

۵-۲-۲- معرفي دستگاه تبديل كاتاليستي…………. ۱۲

۶-۲-۲- معرفي دستگاه توليد هيدروژن…………… ۱۲

۷-۲-۲- معرفي دستگاه ايزوماكس……………….. ۱۳

۸-۲-۲- معرفي واحد روغنسازي…………………. ۱۳

۹-۲-۲- نحوه استخراج مواد روغني بوسيله حلالها…. ۱۴

۳-۲- معرفي مجتمع كارخانجات روغن سازي پالايشگاه تهران  ۱۵

۱-۳-۲- معرفي واحد تصفيه با حلال پروپان……….. ۱۵

۲-۳-۲- معرفي واحد فورفورال…………………. ۱۶

۳-۳-۲- معرفي واحد موم گيري ………………… ۱۶

۴-۳-۲- واحد تصفيه با هيدروژن……………….. ۱۷

۴-۲- معرفي سرويس هاي وابسته به پالايشگاه…….. ۱۸

تقسيم بندي قسمتهاي مختلف داخل آزمايشگاه و آزمايش هاي مربوطه

 

فصل سوم- كنترل

۱-۳- اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي باز …… ۲۱

۲-۳- اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي بسته…… ۲۲

۳-۳- اندازه گيري نقطه اشتعال در فضاي بروش able… 23

۴-۳- اندازه گيري ميزان فورفورال در مواد روغني.. ۲۴

۵-۳- تست ميزان نفوذپذيري بري روي مواد نفتي….. ۲۴

۶-۳- اندازه گيري نقطه نرمي قير…………….. ۲۵

۷-۳- اندازه گيري فشار بخار در مواد نفتي…….. ۲۶

۸-۳- اندازه گيري گراويتي بر روي مواد نفتي …. ۲۷

۹-۳- رنگ سنجي در مواد روغني……………….. ۲۸

۱۰-۳- اندازه گيري ويسكازيته در مواد نفتي…….. ۲۹

۱۱-۳- اندازه گيري نقطه ريزش در مواد روغني……. ۳۰

۱۲-۳- تقطير مواد نفتي……………………… ۳۱

۱۳-۳- اندازه گيري نقطه انجماد بر روي سوخت جت…. ۳۲

۱۴-۳- اندازه گيري ميزان خوردگي مواد نفتي ……. ۳۳

۱۵-۳- محاسبه ميزان اسيديته در مواد نفتي……… ۳۳

۱۶-۳- محاسبه نقطه آنيلين در مواد نفتي……….. ۳۴

۱۷-۳- تست متيل اتيل كتون در مواد نفتي……….. ۳۵

۱۸-۳- اندازه گيري ميزان ضريب شكست در مواد روغني. ۳۵

۱۹-۳- اندازه گري درجه آرام سوزي بنزين (octan)….. 36

فصل چهارم- آزمايش هاي انجام شده بر روي آب

۱-۴- آزمايش هاي موجود بر روي آب صنعتي………. ۴۰

۱-۱-۴- اندازه گيري سختي كل در آب صنعتي………. ۴۰

۲-۱-۴- اندازه گيري T.D.S در آبهاي صنعتي……… ۴۰

۳-۱-۴- اندازه گيري سيليس در آبهاي صنعتي……… ۴۱

۴-۱-۴- اندازه گيري نالكو ۳۵۴ در آبهاي صنعتي….. ۴۱

۵-۱-۴- اندازه گيري ميزان Cl در آب صنعتي……… ۴۲

۶-۱-۴- اندازه گيري ميزان نمك در آب صنعتي…….. ۴۲

۷-۱-۴- اندازه گيري قليائيت نمك در آب صنعتي…… ۴۳

۸-۱-۴- اندازه گيري pb در آب صنعتي…………… ۴۳

۹-۱-۴- فسفات در آب صنعتي…………………… ۴۴

۱۰-۱-۴- ميزان اندازه گيري PH در آب صنعتي…….. ۴۴

۲-۴- آزمايش هاي متداول بر روي آب ترش

۱-۲-۴- اندازه گيري ميزان دي گليكول آمين بر روي آب ترش (D.G.A)  ۴۵

۲-۲-۴- اندازه گيري T.D.S و هدايت سنجي در آبهاي ترش    ۴۶

۳-۲-۴- اندازه گيري ميزان H2S بر روي آب ترش واحد S.R.P 46

۴-۲-۴- اندازه گيري آمونياك در آب ترش………… ۴۶

۵-۲-۴- اندازه گيري نمك در آب ترش……………. ۴۷

۶-۲-۴- اندازه گيري PH در آب ترش……………. ۴۷

۷-۲-۴- اندازه گيري نيتريت در آب ترش…………. ۴۷

۸-۲-۴- اندازه گيري ميزان Fe در آب ترش……….. ۴۸

۹-۲-۴- تست spent بر روي آب ترش………………. ۴۸

۱۰-۲-۴- اندازه گيري قليائيت كل …………….. ۴۹

۱۱-۲-۴- اندازه گيري مركاپتان در آب ترش………. ۴۹

فصل پنجم – ليست آزمايشهاي موجود در قسمتهاي ديگرآزمايشگاه

۱-۵- ليست آزمايشهاي گاز…………………… ۵۱

۲-۵- ليست آزمايشهاي ويژه …………………. ۵۱

۳-۵- ليست آزمايشهاي تجزيه ………………… ۵۱

 

گزارش كارآموزي آزمايش كنترل كيفيت مواد نفتي

قیمت : 4800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022