:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • گزارش كارآموزي آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/وردتعداد صفحات 54
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش كارآموزي آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها :

گزارش كارآموزي:آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : معرفي كارخانة برش و پرس ايران خودرو   ۶

فصل دوم : طراحي قالبهاي پرس …………

مقدمه …………………………….

برشكاري …………………………..

۱-۲-برشكاري ……………………….

۲-۲-۲- مناطق برش …………………..

۳-۲-۲-نحوة دادن كليرانس به سنبه وماتريس

۴-۲-۲-كليرانس زاويه اي ……………..

۵-۲-۲- اضافه دور ريز ……………….

۶-۲-۲-نيروي لازم برش ………………..

۷-۲-۲- انرژي لازم برش ……………….

۸-۲-۲- روشهاي كم كردن نيروي لازم برش ….

۹-۲-۲- نيروي لازم بيرون انداز ………..

۲-۲- اجزاي قالب ……………………

۳-۲- طراحي قالب ……………………

۱-۳-۲- بدست آمدن قطعه ميل راهنما……..

۲-۳-۲-طراحي سنبه و پيچها…………….

۴-۲- روشهاي ساخت قالب ………………

۵-۲- انواع قالبهاي برش ……………..

۶-۲- پارامترهاي مؤثر در انتخاب قالب ….

۷-۲-خمكاري ………………………..

۱-۷-۲- انواع عمليات و قالبهاي خمكاري …

۲-۷-۲-نيروي لازم خمكاري ……………..

۳-۷-۲-نيروي بالشتك فشاري ……………

۸-۲- كشش عميق ……………………..

۱-۸-۲- عيوب عمليات كشش عميق …………

۲-۸-۲-عيوب ورق بعد از عمليات كشش عميق ..

۹-۲- متغيرهاي كشش عميق ……………..

فصل سوم پرسها:……………………..

۱-۳- پرسهاي سنگي …………………..

۴-۲-۳- محاسبة مشخصه هاي پرسهاي سنگي ….

۲-۲-۳- نيروي مجاز پرس سنگي ………….

۳-۲-۳-تناژ مجاز نامي حاصل از گشتي در موتور

۴-۲-۳- تناژ مجاز نامي حاصل از قدرت كاري (توصين )

۳-۳- پرسهاي زانويي …………………

۴-۳-۳- نيروي رام و ظرفيت كاري ……….

۲-۳-۳- سرعت رام ……………………

۴-۳- پرسهاي پيچي …………………..

۵-۳- پرسهاي الكتروژن ……………….

۶-۳- پرسهاي هيدروليك ……………….

فصل چهارم طرز كار ، انتخاب و تجهيزات كمكي پرسها

۱-۴ طرز كار پرسها…………………..

۲-۴ انتخاب پرسها …………………..

۳-۴ نصب و نظارت قالب ……………….

۴-۴-تجهيزات ايمني روي پرسها …………

۵-۴-سرويس و نگهداري پرسها وقالبها…….

۶-۴-تنظيم و نگهداري قالبها…………..

فصل پنجم دقت پرسهاي مكانيكي …………

۱-۵-دقت در حالت بي باري …………….

۲-۵-دقت در حالت تحت بار …………….

فصل ششم : سيستمهاي ايمني در برابر اضافه بارپرسهاي مكانيكي

۱-۶ وسايل ايمني براي پرسهاي مكانيكي در محدودة‌كورس مورد استفاده ………………………………….

۲-۶-وسايل ايمني پرسهاي مكانيكي دركل كورس

مراجع …………………………….


گزارش كارآموزي آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022