:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

  دسته :

  علوم تربیتی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 200
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه :

پروژه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه 

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
۱ـ۱ مقدمه
۱ـ۲ بیان مسئله
۱ـ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱ـ۴ اهداف پژوهش
۱ـ۵ فرضیه‌های پژوهش
۱ـ۶ تعاریف عملیاتی متغیرها
۱ـ۶ ـ۱ نوع متغیرهای تحقیق
۱ـ۶ ـ۲ مراحل اندازه‌گیری متغیرها
۱ـ۶ ـ ۳ تعریف متغیرها فصل دوم : ادبیات پژوهش
۲ـ۱ خلاقیت چیست ؟
۲ـ۲ تعریف خلاقیت
۲ـ۳ روند شکل گیری خلاقیت
۲ـ۴ خصوصیات افراد خلاق
۲ـ۵ راه‌های پرورش خلاقیت
۲ـ۶ موانع خلاقیت
۲ـ۷ انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری
۲ـ۸ نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۹ محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت
۲ـ۱۰ نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۱ تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۲ نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۱۳ تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق
۲ـ۱۴ نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت
۲ـ۱۵ نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت
۲ـ۱۶ تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
۲ـ۱۷ مروری بر تحقیقات انجام شده فصل سوم : روش پژوهش
۳ـ۱ نوع تحقیق
۳ـ۲ جامعه آماری و ویژگی‌های آن
۳ـ۳ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
۳ـ۴ ابزار گردآوری داده‌ها
۳ـ۵ پایایی و روایی پرسشنامه‌ها
۳ـ۵ـ۱ پایایی و روایی آزمون خلاقیت
۳ـ۵ـ۲ پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت
۳ـ۵ـ۳ پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته
۳ ـ ۶ شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها
۳-۶-۱ نمره‌گذاری آزمون خلاقیت
۲-۶-۲ نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت
۳ـ۷ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل چهارم : یافته‌های تحقیق
۴ـ۱ یافته‌های توصیفی
۴ـ۲ یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
۵ـ۱ بحث و نتیجه‌گیری
۵ـ۲ پیشنهاد نظری و علمی پژوهش
۵ـ۳ محدودیت‌های پژوهش
منابع و مأخذ
منابع و مأخذ پیوست‌ها
پرسشنامه شماره (۱) پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه شماره (۲) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)
پرسشنامه شماره (۳) آزمون خلاقیت جمال عابدی
فهرست جداول
جدول شماره ۳ ـ۱ دامنه نمره خلاقیت
جدول شماره ۳ ـ۲ دامنه نمره انگیزه پیشرفت
جدول شماره ۴ ـ ۱ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها
جدول شماره ۴ ـ۲ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق
جدول شماره ۴ ـ۳ توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های عادی
جدول شماره ۴ ـ۴ توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های پسر به تفکیک خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۵ توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های دختر به تفکیک خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۶ توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های به امور فرهنگی هنری
جدول شماره ۴ ـ۷ توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی
جدول شماره ۴ ـ۸ توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه
جدول شماره ۴ ـ۹ توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها .
جدول شماره ۴ ـ۱۰ توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری
جدول شماره ۴ ـ۱۱ توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها
جدول شماره ۴ ـ۱۲ میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
جدول شماره ۴ ـ۱۳ توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
جدول شماره ۴ ـ۱۴ میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان
جدول شماره ۴ ـ۱۵ میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری
جدول شماره ۴ ـ۱۶ میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن
جدول شماره ۴ ـ۱۷ توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه
جدول شماره ۴ ـ۱۸ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۱۹ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۰ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی …
جدول شماره ۴ ـ۲۱ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی .
جدول شماره ۴ ـ۲۲ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۳ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۴ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۵ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره ۴ ـ۲۶ خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی

پروژه مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022