:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودپروژه مالي انـبارداري

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعدادصفحات 85
  قیمت : 5000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه مالي انـبارداري :

دانلودپروژه مالي انـبارداري

فهرست

عنوان

 

 

مقدمه………………………………………………………………..  ۱

فصل اول- اصول انبارداري

كليات ……………………………………………………………    ۳

تعريف انبار و مخزن………………………………………………………………………….. ۴

وظايف انباردار…………………………………………………………………………………..  ۵

انواع موجودي هاي انبار …………………………………………………………………..    ۵

سازمان انبار …………………………………………………………………………………….. ۷

نقش انبار در اقتصاد كشور……………………………………………………………….. ۹

نقش انبار در تجارت………………………………………………………………………… ۹

نقش انبار در صنعت…………………………………………………………………………. ۱۰

هدف از استقرار يك سيستم انبارداري………………………………………………. ۱۰

سيستم انبارداري و مزاياي آن…………………………………………………………… ۱۳

خط مشي هاي انبارداري………………………………………………………………….. ۱۶

 

فصل دوم- مراحل اجرايي خريد

قسمت اول: خريدهاي داخلي…………………………………………………………..  ۱۸

درخواست خريد…………………………………………………………………………….. ۱۸

سفارش خريد كالا به فروشنده…………………………………………………………  ۲۱

دفتر راهنمايي سفارش ها…………………………………………………………………  ۲۲

قسمت دوم: خريدهاي خارجي………………………………………………………… ۲۵

كليات…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

قيمت براساس سيف (CIF)…………………………………………………………… 25

قيمت براساس (C8F)…………………………………………………………………….   ۲۶

قيمت براساس (F.O.B)…………………………………………………………………  ۲۶

قيمت براساس (F.A.S)…………………………………………………………………. 26

 

فصل سوم – منابع ورود كالا به انبار

از طريق خيدهاي داخلي………………………………………………………………….  ۲۷

از طريق خريدهاي خارجي………………………………………………………………  ۲۷

كالاي انتقالي از ساير انبارها و اجناس برگشتي………………………………..    ۲۷

كالاها و لوازمي كه در كارگاه هاي يك مؤسسه ساخته مي شود………..    ۲۸

ورود كالاهاي خريداري شده به انبار………………………………………………. ۳۰

تحويل كالا به انبار…………………………………………………………………………. ۳۱

تحويل كالا به انبار به صورت تحويل دائم……………………………………….  ۳۱

تحويل كالا به انبار به صورت تحويل موقت……………………………………. ۳۱

نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار…………………………………………….    ۳۲

درخواست كالا و مواد از انبار………………………………………………………….   ۳۲

تحويل و خروج كالا از انبار……………………………………………………………. ۳۳

رسيد انبار مستقيم ………………………………………………………………………….. ۳۴

دريافت ابزارآلات از انبار…………………………………………………………………   ۳۵

 

فصل چهارم- كدگذاري كالا و لوازم

قسمت اول: كليات كدگذاري……………………………………………………………   ۳۷

كليات كدگذاري……………………………………………………………………………… ۳۷

روش الفبايي……………………………………………………………………………………. ۳۷

روش شماره گذاري ساده………………………………………………………………….   ۳۸

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)……………………………………………….. ۳۸

روش نيمونيك………………………………………………………………………………… ۳۹

كدگذاري براساس طبقه بندي كالا…………………………………………………..  ۳۹

طبقه بندي و كدگذاري استاندارد بين المللي……………………………………       ۴۱

روش طبقه بندي و كدگذاري اختصاصي………………………………………….    ۴۳

روش شماره گذاري دسيمال يا دهدهي……………………………………………    ۴۴

قسمت دوم: چيدن جنسي در انبار……………………………………………………   ۴۶

چيدن جنسي در انبار……………………………………………………………………….   ۴۶

سيستم كاردكسي……………………………………………………………………………..  ۴۸

كارت روي قفسه (Bin Card)……………………………………………………….    ۵۱

گزارش موجودي انبار……………………………………………………………………… ۵۲

اصول ايمني و حفاظت……………………………………………………………………    ۵۲

 

فصل پنجم- كنترل موجودي هاي انبار

قسمت اول: موجودي برداري «عيني» اجناس…………………………………… ۵۴

وظايف انبار در ارتباط با سفارش و موجودي ها………………………………   ۵۷

نقطه سفارش………………………………………………………………………………….. ۵۷

روش حداكثر- حداقل…………………………………………………………………….   ۵۷

ميزان حداقل موجودي و ذخيره احتياطي………………………………………….    ۵۸

ميزان حداكثر موجودي……………………………………………………………………   ۵۸

متوسط موجودي……………………………………………………………………………..   ۵۹

شرح مراحل انجام سفارش از طريق انبار…………………………………………  ۵۹

تعيين بهاي موجودي هاي انبار………………………………………………………..  ۶۰

روش بهاي تمام شده واقعي……………………………………………………………. ۶۱

الف) روش ميانگين متحرك قيمت ها………………………………………………    ۶۱

ب) روش ميانگين وزني………………………………………………………………….   ۶۲

ج) روش اولين صادره از اولين وارده (FiFo)……………………………….. 63

د) روش اولين صادره از آخرين وارده (LiFo)……………………………….  ۶۴

روش بهاي تمام شده با قيمت بازار هر كدام كه كمتر است………………     ۶۵

روش بهاي «معادل بازار»…………………………………………………………………. ۶۵

روش قيمت فروش………………………………………………………………………….. ۶۵

قسمت دوم:هزينه هاي انبارداري……………………………………………………….  ۶۶

هزينه سفارش………………………………………………………………………………….  ۶۷

هزينه نگهداري كالا در انبار……………………………………………………………. ۶۷

قسمت سوم: حسابداري انبار و تداركات………………………………………….    ۶۸

عمليات حسابداري خريد………………………………………………………………… ۶۸

 

فصل ششم- قانون محاسبات عمومي

اموال دولتي……………………………………………………………   ۷۰

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………… ۷۹

 

 

 

دانلودپروژه مالي انـبارداري

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۴ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022