:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد(ع)

  دسته :

  معارف اسلامی و دینی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 150
  قیمت : 6500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد(ع) :

پایان نامه سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) 

چكيــده

 

تحقيق با موضوع سيره عبادي ، سياسي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) مي باشد كه به زندگي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نگاهي گذرا داشته ايم ، در اين تحقيق دو بعد از زندگي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عبادي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته است .

درباره زندگاني امام سجاد (عَلیهِ السّلام) بسيار كم بحث شده است و اگر بگوييم تا كنون كمتر پژوهشي

( البته به روش علمي و جديد ) انجام گرفته است سخن به گزاف نگفته ايم ، سبب اين امر كمبود مدارك و اسناد معتبر مي باشد مطالعه و تحقيق درباره اين بزرگوار بسيار ضروري به نظر مي رسد و از اهميت ويژه برخوردار است ، زيرا كمي تحقيقات پيرامون اين پيشواي عالي مقام سبب گنجانيده شدن تصورات و پندارهايي دور از واقعيت در ذهن دوستان و حتي دشمنان آن حضرت گرديده است و اين بر عهده ما است كه از ميان منابع تاريخي و روايات صادره از آن حضرت با سيماي راستين آن امام (عَلیهِ السّلام) آشنا شويم .

به منظور آگاهي بر فعاليت هاي علي بن الحسين (عَلیهِ السّلام) در طول مدت امامت آن حضرت – از واقعه عاشورا تا شهادت امام – بايد نكات زيادي را در نظر گرفت ، زيرا بيشتر دانستني ها و معلومات راجع به امام از ظهر عاشورا آغاز و با بازگشت از شام به مدينه پايان مي پذيرد.

در تحقيق انجام شده از كتاب هاي تاريخي و روايي و تفسيري استفاده شده و جمع آوري مطالب از طريق فيش برداري بوده است .

 

در اين تحقيق با زندگي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) آشنا شده ايم . نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در كربلا و علل عدم قتل ايشان را دانستيم و نقش برجسته و حساس آن حضرت در اسارات نيز آشكار شود ، اگر امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نبود ، عاشورا الان زنده نبود و يك واقعه تاريخي ابتر مي ماند ، رسالت خون به عهده پدرش بود و اكنون نوبت اوست كه بايد پيام و خون شهيدان را به گوش همه تاريخ برساند علي بن الحسين (عَلیهِ السّلام) اكنون يك تنه وارث كارنامه پرعظمت اسلام است . او تنها ، ولي با مسئوليت بس عظيم و مهم . رسالتي با اين عظمت ، يكي رهبري اسلام و مسلمين با درنظر گرفتن جو و شرايط آن زمان ، و ديگري پيام خون شهيدان .

در ادامه عبارت هاي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ذكر شود ، مطالبي نيز در مورد صحيفه سجاديه امام (عَلیهِ السّلام) آورديم ، كتابي كه راهنماي بشر در دوران هاي مختلف بوده است .

بعد از آن بعد سياسي ، سياسي كه بعضي ها فكر مي كردند امام سجاد (عَلیهِ السّلام) به طور كلي از آنان دور بود اما نمي توانستند كه عبادت و زندگي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عين سياست آن حضرت است

 

 

 

فهـرست مطالـب

 

عنوان                                                                      صفحه
تقدیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ج
تقدیر و تشکر ……………………………………………………………………………………………………………………….. د
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. هـ
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
كليات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
فصـــل اول: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عاشورا  
بخش اول : بيوگرافي مختصري از زندگي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ۱۵
ولادت علي بن الحسين (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………. ۱۵
نام گذاري امام سجاد (عَلیهِ السّلام)……………………………………………………………………………. ۱۶
كنيه و القاب امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………… ۱۷
دوران كودكي ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
دوران نوجواني ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
مادر امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………………. ۲۲
همسر و فرزندان امام (عَلیهِ السّلام)……………………………………………………………………………… ۲۴
قيام زيد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
شهادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………. ۲۷
بخش دوم : بررسي نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا ………………………………… ۲۸
حركت امام حسين (عَلیهِ السّلام) از مدينه …………………………………………………………………. ۲۸
بيماري امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………. ۳۰
عدم توان مبارزه …………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
نشانه هاي جهاد در سيره امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا ………………………………….. ۳۲
علل عدم قتل امام (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………….. ۳۵
 

حضور در قتلگاه …………………………………………………………………………………………………………….

۳۵
فصــل دوم: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و کاروان اسراء
تبيين نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در اسارت …………………………………………………………………. ۳۸
 

ورود اسراء به كوفه ………………………………………………………………………………………………………………..

۳۸
امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مجلس يزيد ……………………………………………………………………………. ۴۳
خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مسجد اموي ………………………………………………………………… ۴۵
خواب ديدن همسر يزيد و نجات اهل بيت (عَلیهِ السّلام) از شام ……………………………………….. ۵۱
بازگشت به مدينه …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مدينه …………………………………………………………………………… ۵۴
فصـــل سوم: عبادت و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
بخش اول : دعا و مناجات امام (عَلیهِ السّلام) …………………………………………………………….. ۵۹
عبادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………… ۵۹
امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در محراب عبادت و معنويت ………………………………………………. ۶۰
نماز امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ابلاغگر پيام شهيدان……………………………………………………… ۶۳
علي بن الحسين سيد الساجدين …………………………………………………………………………………. ۶۳
امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عبادت ………………………………………………………………………………. ۶۵
عبادت و آتش ………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
سقوط فرزند در چاه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
امام و عبدالملك سروان ……………………………………………………………………………………………….. ۶۷
امام در مسجد كوفه ……………………………………………………………………………………………………… ۶۹
بخش دوم : صحيفه سجاديه …………………………………………………………………………………………… ۷۰
تعريفي از صحيفه سجاديه ……………………………………………………………………………………….. ۷۰
شرح صحيفه سجاديه ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳
سند و رجال صحيفه سجاديه …………………………………………………………………………………… ۷۴
ابعاد صحيفه ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
فصــل چهارم: سیاست و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)
بخش اول : با چه سياستي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از عاشورا به نفع اسلام استفاده كرد ۹۰
 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………

۹۰
زنده نگه داشتن ياد و خاطره عاشورا ………………………………………………………………………….. ۹۰
جهاد در لباس اسارت ………………………………………………………………………………………………… ۹۳
افشاگريها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
بيان علل ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
بخش دوم : سياست و برخورد امام سجاد(عَلیهِ السّلام)با حكومت هاي وقت ………. ۹۶
برنامه سياسي كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… ۹۶
زندگي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در خلافت يزيد …………………………………………………….. ۹۹
واقعه اسفبار حرّه ……………………………………………………………………………………………………… ۹۹
امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه حرّه ……………………………………………………………………. ۱۰۳
تحليلهاي نادرست ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
يزيد و هجوم به مكه ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
دوران معاويه بن يزيد ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
دوران مروان بن حكم ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
انحطاط ديني و سياسي مردم …………………………………………………………………………………. ۱۱۹
دوران حكومت سياه عبدالملك ………………………………………………………………………………… ۱۲۰
برخوردهاي امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با عبدالملك ………………………………………………….. ۱۲۲
دوران وليد بن عبدالملك …………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
شيوه امام در افشاگري عليه حاكمان ناصالح …………………………………………………………… ۱۲۵
نتايج ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

 

 

پروژه سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد(ع)

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2015