:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 113
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي :

پروژه تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول (کليات پژوهش):……………………. ۱

مقدمه…………………………………… ۱

بيان مسئله………………………………. ۵

ضرورت و اهميت پژوهش………………………. ۷

هدف پژوهش……………………………….. ۹

سئوالات پژوهش…………………………….. ۹

فصل دوم (پيشينه پژوهش):………………….. ۱۱

هويت جنسي………………………………. ۱۲

پيدايي هويت جنسي………………………… ۱۳

نظريه طرحواره جنسي………………………. ۱۵

نقش يابي جنسي در اوايل کودکي……………… ۱۷

تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي… ۱۸

تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي…. ۱۹

هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي………….. ۲۵

تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي ۲۶

نقش يابي جنسي در نوجواني…………………. ۲۷

هويت جنسي در ميان سالي…………………… ۳۰

کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟……… ۳۳

تصورات قالبي جنسي……………………….. ۳۳

عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي ۳۵

عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي……….. ۳۶

تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان………. ۳۸

ويژگي هاي جنس زن………………………… ۳۸

ويژگي هاي جنس مرد……………………….. ۳۹

ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان…………. ۴۰

تغييرات نقش هاي مردان……………………. ۴۱

عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد…….. ۴۲

تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي…………… ۴۷

نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي………… ۴۸

تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران…… ۴۹

نظريه طرحواره جنسيتي…………………….. ۵۱

سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي……………… ۵۱

رشد طرحواره جنسيتي………………………. ۵۳

زنان و اقليت هاي قومي……………………. ۵۶

حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي……….. ۵۸

وجود نگاه هاي سنتي………………………. ۶۰

آيا زنان مي توانند رهبر باشند…………….. ۶۲

زنان ، جرم ، خلافکاري…………………….. ۶۸

شيوه هاي سنجش مردانگي و زنانگي……………. ۷۴

مقياس هاي نقش جنسيت مردانه و نقش جنسيت زنانه.. ۸۱

تفسير نره هاي مقياس GM وGF ……………… 83

فصل سوم (روش شناسي پژوهش):……………….. ۸۵

طرح تحقيق………………………………. ۸۶

جامعه آماري…………………………….. ۸۶

نمونه آماري…………………………….. ۸۶

روش نمونه گيري………………………….. ۸۶

ابزارهاي پژوهش………………………….. ۸۶

پاياني و اعتبار…………………………. ۸۸

فصل چهارم(نتايج):……………………….. ۹۰

الف:توصيف داده هاي آماري…………………. ۹۱

ب: تحليل داده آماري……………………… ۹۶

فصل پنجم(بحث در نتايج):………………….. ۱۰۴

بحث در نتايج……………………………. ۱۰۸

محدوديت ها……………………………… ۱۰۹

پيشنهادات………………………………. ۱۱۰

منابع …………………………………. ۱۱۱

پيوست………………………………….. ۱۱۳

 


چکیده

تحقیق حاضر به مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه هاي سطح شهر تهران هستند که از بين آنها ۱۹۸ نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.

از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.

بعلاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.

 

 


پروژه تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022