:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/وردتعداد صفحات95
  قیمت : 6500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان :

پروژه تاثير  رنگ بر حافظه كودكان

 

مقدمه:

حافظه موضوعي است كه از ديرزمان مورد توجه انسان بوده و او همواره براي شناخت و بهبود آن كوشيده است. در واقع كمتر فردي است كه با توانمندي هاي حافظه خويش درگير نبوده و براي تقويت آن تلاش نكند. از نظر مردم، موفقيتهاي تحصيلي و شغلي مستقيماً با اين توانايي ارتباط دارد. پژوهشگران و رهبران عموماً افرادي با حافظه قوي بوده و از آن در راه رسيدن به اهداف خود كمك گرفته اند. هر چند حافظه قوي به معناي «هوش و خلاقيت» زياد نيست آزمايشها نشان داده اند كه اين دو، با حافظه ارتباط مستقيم دارند. (جعفريان، ۱۳۷۵)

درگيري فكري با استعداد پرسش برانگيز حافظه حوضه اختصاصي انسان نوين نيست، زيرا كه بسياري از تمدنها در گذشته، منشأ كاركرد و تربيت آن را عميقاً مد نظر داشته‌اند در حقيقت، مطالعه حافظه از تاريخچه اي غني برخوردار است كه به روزگاران دور يعني آغاز تمدن مغرب زمين باز مي گردد. اين مطلب موضوعي است مورد علاقه و تفحص براي انديشمندان بزرگ تمامي دوره ها بوده است.(ابراهيم زاده، ۱۳۶۸، ص ۱۸)

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : مقدمه

مقدمه                                                                                                  ۱

بیان مسئله                                                                                             ۴

هدف پژوهش                                                                                        ۴

اهمیت موضوع                                                                                       ۴

فرضیات پژوهش                                                                                    ۵

متغیرهای اساسی پژوهش                                                                          ۵

تعاریف عملیاتی                                                                                     ۶

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مفهوم رنگ                                                                                           ۸

پیدایش رنگها                                                                                        ۱۱

دسته بندی رنگها                                                                                    ۱۴

رنگ شناسی کودکان                                                                                ۲۱

رویت رنگ                                                                                           ۲۵

طبیعت رنگها                                                                                         ۲۶

آمیزش رنگها                                                                                         ۲۷

اختلالات رویت رنگ                                                                     ۳۰

فیزیولوژی رنگ                                                                                     ۳۲

                                                                                            

تقویت درک رنگ                                                                                   ۳۳

حافظه                                                                                                  ۳۴

رشد حافظه در نوباوگی                                                                            ۴۰

حافظه چیست ؟                                                                                     ۴۲

انواع حافظه                                                                                           ۴۶

حافظه کوتاه مدت                                                                                   ۴۷

حافظه بلند مدت                                                                                     ۴۹

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)                                    ۵۳

حافظه سازنده                                                                                        ۵۶

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                                                         ۵۷

تداعی اندیشه ها                                                                                     ۵۹

درباره فرایند به خاطر سپردن                                                                      ۶۱

حافظه و فراگیری                                                                                    ۶۳

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری                                                                                         ۶۹

روش تحقیق                                                                                          ۶۹

نمونه                                                                                                   ۶۹

حجم نمونه                                                                                           ۶۹

روش نمونه گیری                                                                                   ۷۰

ابزار تحقیق                                                                                           ۷۰

روش و چگونگی اجرا                                                                             ۷۰

روش آماری                                                                                          ۷۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

جدول شماره ۱ و ۲ برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار                        ۷۳

جدول شماره ۳ برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                                     ۷۴

جدول شماره ۴ برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                        ۷۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه مطالب                                                                                       ۸۲

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

چکیده

منابع:

خلاصه مطالب:

يكي از با نفوذترين جنبه ها در كيفيت زندگيمان رنگ است. ما از قدرت ادراكمان هر روز از رنگ استفاده مي كنيم. بدون رنگ هيچ چيز براي ما قابل تشخيص نيست، علائمي كه عدم ترافيك در خيابانها را باعث مي شوند و به وسيله آن سرعت ماشينها تنظيم شود قابل كنترل نيست. از همه مهمتر تكنيك يادگيري (كه مورد بحث ما نيز هست) بمراتب افزايش مي يابد. يك وظيفه مهم رنگ اين است كه به قسمت سازماندهي ادراكي مغزها علامت فرستاده و به آن كمك مي كند. رنگ يكي از پارامترهاي مهمي است كه با ارسال علامت به قوة ادراك ما كمك و آن را سازماندهي مي كند. رنگ حافظه نمودي است كه توسط آن ويژگيهاي متفاوت اشياء شناسايي و لذا درك ما را از آنها روشن مي كند. رنگ حافظه نمودي است كه رنگ متعلق به موضوع مشخصه ادراكمان از طريق آن رنگ نفوذ مي كند. بنا به دلايل زياد مطالعه آنچه كه رنگها مهارت در از بر كردن را به حداكثر مي رساند بسيار مهم است. مسأله ما در اين پژوهش آيا رنگ بر حافظه تأثير مثبت دارد. آيا رنگ و حافظه رابطه مستقيم وجود دارد.

رنگ: بنا به تعريفي رنگ عبارتست از ارتعاش نسبي انرژي و ضبط آن به وسيله سلولهاي محيطي كه پس از انتقال به مغز اثر آن متظاهر مي شود. بعبارت ديگر نوري كه از سطح اشياء به چشم منعكس مي گردد رنگ ناميده مي شود. لذا منظور از رنگي بودن يك جسم در واقع خاصيت جذب و انعكاس طول موج هاي مشخصي از نور مي باشد. حافظه عبارت است از نگهداري Retention و يادآوري Recall آنچه كه ياد گرفته شد. يادگيري، نگهداري و يادآوري لازمه حافظه مي باشد كاملاً به يكديگر وابسته هستند.

همانطور كه گفته شد رنگها از زمانهاي بسيار دور اطراف انسان را احاطه كرده بودند اما مدتها طول كشيد تا انسان توانست رنگ را بشناسد و آن را توليد كرده مورد استفاده قرار دهد. يك هنرمند واقعي بيش از هر چيز سعي دارد اولويت را به تأثير رنگ در كارهاي خود اختصاص دهد زيرا اين تأثيرات است كه در ديدگان بينندگان منعكس مي شود براي آنكه بتوانيم آثار خوبي خلق كنيم بايد با مفاهيم رنگ آشنا باشيم. رنگها به طور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند رنگهاي اصلي كه شامل قرمز، زرد، آبي است. رنگهاي فرعي كه از تركيب سه رنگ اصلي بوجود مي آيد. مثلاً اگر قرمز و آبي را مخلوط كنيم. رنگ بنفش بوجود مي آيد. گروه سوم از رنگها، رنگهاي ميانه هستند كه مخلوطي از رنگهاي اصلي و فرعي بوجود مي آيد و شش دسته مي باشد:

۱-زرد مايل به سبز ۲-آبي مايل به سبز ۳-آبي مايل به بنفش ۴-قرمز مايل به بنفش ۵-قرمز مايل به نارنجي ۶-زرد مايل به نارنجي

از بعد روانشناختي رنگها داراي سه بعد هستند ۱-فام رنگ كه همان نام رنگ است و به وسيله طول موج تعيين مي گردد. مثل قرمز، آبي ۲-درخشندگي بعد ديگر رنگ است و مبناي فيزيكي آن بطور عمده منبع انرژي نوري مي باشد كه با دامنة موج مشخص مي شود و تا حدودي به طور موج نور بستگي دارد. مثلاً رنگ زرد درخشانتر از طول موجهاي مربوطه به قرمز بنظر مي آيد. ۳-بعد سوم اشباع است كه به درجه پر رنگ بودن نور اشاره دارد و از اين لحاظ رنگ سفيد نشانگر فقدان كامل رنگ است.

كودكان براي اولين بار پيش از همه رنگها، رنگ قرمز را مي شناسند كه اين امر به علت سرعت، شدت و تحريك رنگ قرمز مبين پيروزي، موفقيت، فتح، نفوذ و غلبه بر مشكلات مي باشد.

در حقيقت كودك سالم كه مراحل رشد طبيعي خود را پيموده از رنگهاي گرم لذت مي‌برد. رنگهاي گرم شامل قرمز، نارنجي، زرد و رنگهاي سرد شامل سبز، آبي، بنفش مي باشد و از نظر رواني اين دو گروه رنگ عميقاً با هم تفاوت دارند. رنگهاي كرم تحريك كننده و سبب فعاليت و جنب و جوش، الهام دهنده روشني و شادي زندگي و مولد حركت هستند در حالي كه رنگهاي سرد بر عكس موجد حالتهاي انفعالي سكون، بي حركتي و تلقين كننده غم و اندوه مي باشند                 

پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022