:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 90
  قیمت : 7000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان :

پروژه تاثير  رنگ بر حافظه كودكان

فهرست مطالب

عنوان                                     صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه                                       ۱

بیان مسئله                                      ۴

هدف پژوهش                                   ۴

اهمیت موضوع                                 ۴

فرضیات پژوهش                                ۵

متغیرهای اساسی پژوهش                            ۵

تعاریف عملیاتی                                  ۶

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مفهوم رنگ                                   ۸

پیدایش رنگها                                    ۱۱

دسته بندی رنگها                                 ۱۴

رنگ شناسی کودکان                                ۲۱

رویت رنگ                                    ۲۵

طبیعت رنگها                                     ۲۶

آمیزش رنگها                                     ۲۷

اختلالات رویت رنگ                             ۳۰

فیزیولوژی رنگ                               ۳۲


تقویت درک رنگ                               ۳۳

حافظه                                       ۳۴

رشد حافظه در نوباوگی                            ۴۰

حافظه چیست ؟                                ۴۲

انواع حافظه                                     ۴۶

حافظه کوتاه مدت                                 ۴۷

حافظه بلند مدت                                  ۴۹

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)               ۵۳

حافظه سازنده                                    ۵۶

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                     ۵۷

تداعی اندیشه ها                                 ۵۹

درباره فرایند به خاطر سپردن                            ۶۱

حافظه و فراگیری                                 ۶۳

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری                                     ۶۹

روش تحقیق                                   ۶۹

نمونه                                       ۶۹

حجم نمونه                                   ۶۹

روش نمونه گیری                                  ۷۰


ابزار تحقیق                                     ۷۰

روش و چگونگی اجرا                           ۷۰

روش آماری                                   ۷۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

جدول شماره ۱ و ۲ برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار         ۷۳

جدول شماره ۳ برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار             ۷۴

جدول شماره ۴ برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار         ۷۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه مطالب                                  ۸۲

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

چکیده

 

پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022