:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحات 67
  قیمت : 6300 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان :

پروژه بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کليات

۱-۱ مقدمه. ۹

۲-۱ تعريف مسئله. ۱۰

۳-۱ ضرورت و اهميت انجام تحقيق. ۱۲

۴-۱ اهداف تحقيق. ۱۲

۵-۱ پيشينه تحقيق. ۱۳

فصل دوم: گستره نظری

۱-۲ نوجوانی. ۱۶

۱-۱-۲ اهميت نوجوانی. ۱۷

۲-۱-۲ اجتماعی شدن. ۱۸

الف) عوامل اجتماعی شدن. ۱۹

ب) رسانه های همگانی و نوجوانان. ۲۱

۲-۲ بازی های رايانه ای-ويديويی. ۲۲

۱-۲-۲ ارتباط. ۲۲

۲-۲-۲ ارتباط جمعی. ۲۳

۳-۲-۲ رسانه های گروهی (همگانی). ۲۴

۴-۲-۲ تاريخچه بازی های رايانه ای- ويديويی. ۲۴

۵-۲-۲ محتوای بازی ها. ۲۵

۶-۲-۲ تفاوت های دو جنس در بازی ها. ۲۶

۷-۲-۲ پيامد بازی ها. ۲۷

الف) خشونت. ۲۷

ب) عزت نفس. ۲۸

ج) آثار جسمانی. ۲۸

د) تعاملات اجتماعی. ۲۸

۳-۲ مهارت اجتماعی. ۲۸

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ روش تحقيق. ۳۸

۲-۳ جامعه آماری. ۳۸

۳-۳ حجم نمونه. ۳۸

۴-۳ ابزار گردآوری اطلاعات. ۳۸

۵-۳ روش استخراج اطلاعات. ۴۰

فصل چهارم: يافته های پژوهش

۱-۴ اطلاعات توصيفی. ۴۲

۲-۴ تحليل داده ها. ۴۹

فصل پنجم: نتيجه گيری

۱-۵ نتيجه گيری. ۵۵

۲-۵ محدوديت ها. ۵۶

۳-۵ پيشنهادها. ۵۶

فهرست منابع. ۵۷

 

 پيوست ها

پيوست الف- پرسشنامه جمعيت شناسی ……. ۵۹

پيوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی. ۶۱

 

فهرست جداول

عنوان    

جدول ۱-۳ ميانگين و انحراف معيار پرسشنامه مهارت های اجتماعی   ۴۰

جدول ۱-۴ داشتن وسيله بازی رايانه ای. ۴۲

جدول ۲-۴ تجربه بازی رايانه ای. ۴۳

جدول ۳-۴ محل بازی رايانه ای. ۴۳

جدول ۴-۴ وسيله بازی رايانه ای. ۴۴

جدول ۵-۴ مدت زمان استفاده از بازی های رايانه ای. ۴۵

جدول ۶-۴ ترجيح آزمودنی ها در مورد حضور ديگران در محل بازی  ۴۵

جدول ۷-۴ نحوه انجام بازی های رايانه ای. ۴۶

جدول ۸-۴ وضعيت شغلی پدران در گروه نمونه. ۴۶

جدول ۹-۴ وضعيت شغلی مادران در گروه نمونه. ۴۷

جدول ۱۰-۴ ميزان تحصيلات پدران در گروه نمونه. ۴۸

جدول ۱۱-۴ ميزان تحصيلات مادران در گروه نمونه. ۴۸

جدول ۱۲-۴ شاخص های توصيفی نتايج پرسشنامه. ۴۹

جدول ۱۳-۴ تحليل شماره يک: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير تجربه بازی. ۵۰

جدول ۱۴-۴ اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره يک   ۵۰

جدول ۱۵-۴ تحليل شماره دو: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير     حضور ديگران در محل بازی. ۵۱

جدول ۱۶-۴ اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره دو  ۵۱

جدول ۱۷-۴ تحليل شماره سه: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير محل بازی. ۵۲

جدول ۱۸-۴ اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره سه  ۵۲

جدول ۱۹-۴ تحليل شماره چهار: تحليل رگرسيون متغير مهارت های اجتماعی بر متغير ميزان مشغوليت با بازی. ۵۳

جدول ۲۰-۴ اطلاعات مربوط به ضرايب رگرسيون و ضريب تعيين تحليل شماره چهار. ۵۳

 

 

 

 

پروژه بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

قیمت : 6300 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022