:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي ميزان آگاهي دبيران زن دبيرستانهاي شهر زنجان در زمينة خود آزمايي سينه

  دسته :

  پزشکی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 67
  قیمت : 8700 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي ميزان آگاهي دبيران زن دبيرستانهاي شهر زنجان در زمينة خود آزمايي سينه :

پروژه بررسي ميزان  آگاهي و عملكرد دبيران زن دبيرستانهاي منطقة ۲ شهر زنجان در زمينة خود آزمايي سينه

فهرست مطالب

عنوان

 

چكيده ………………………….

فصل اول : معرفي پژوهش

دلايل انتخاب موضوع ……………….

بيان مسأله ……………………..

مروري بر مطالعات انجام شده در جهان ..

مروري بر مطالعات انجام شده در ايران .

اهداف پژوهش …………………….

هدف كلي ………………………..

اهداف اختصاصي …………………..

سؤالات و پيش فرضها ……………….

متغيرهاي بررسي و جدول متغيرها …….

تعريف واژه ها …………………..

فصل دوم : متدولوژي پژوهش

نوع پژوهش ………………………

تكنيك جمع آوري اطلاعات ……………

ابزار گردآوري اطلاعات …………….

محيط پژوهش ……………………..

زمان پژوهش ……………………..

جامعة پژوهش …………………….

روش نمونه گيري پژوهش …………….

نحوه اجراي پژوهش ………………..

روشهاي آماري ……………………

برنامة جمع آوري اطلاعات …………..

ملاحظات اخلاقي ……………………

پيش آزمايي تحقيق ………………..

مشكلات و محدوديت ها ………………

فصل سوم : يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل داده ها

يافته هاي پژوهش …………………

جداول و نمودارها ………………..

بحث و نتيجه گيري ………………..

پيشنهادات ………………………

منابع مورد استفاده ………………

پيوست ها و ضمائم ………………..

چكيده

سرطان سينه شايع ترين سرطان زنان در اكثر كشورهاي دنياست. طبق آمار بدست آمده از انيستيتو سرطان ، سرطان سينه دومين سرطان شايع در ايران است . (اكبري) از آنجايي كه ۹۵% سرطانهاي سينه توسط خود زنان كشف مي شود ، اقدام سريع براي معاينة سينه و تشخيص زودرس و درمان اين بيماري حائز اهميت است . خود آزمايي سينه يكي از ۳ روش تشخيص زودرس سرطان سينه است . ( دو روش ديگر ماموگرافي و معاينه باليني مي باشد ) . خود آزمايي سينه ، يك روش بدون هزينه با اجراي ساده و در فواصل معين در منزل مي باشد كه انجام آن به زنان در سنين باروري توصيه شده است. (غضنفري)

تحقيق حاضر با هدف كلي تعيين ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن به عنوان گروهي از زنان تحصيل كردة‌ جامعه در خصوص خودآزمايي سينه در شهر زنجان در پاييز ۱۳۸۲ انجام شده است . ابزار گردآوري اطلاعات در اين مطالعة توصيفي- تحليلي ، پرسشنامه اي مشتمل بر ۳ بخش خصوصيات فردي ، سؤالات آگاهي و سؤالات عملكرد مي باشد كه در بين ۷۰ نفر از نمونه هاي مورد پژوهش كه از طريق روش نمونه برداري تصادفي آسان از بين دبيران دبيرستانهاي منطقة ۲ شهر زنجان انتخاب شده بودند ، توزيع شد. با تجربه و تحليل داده ها از طريق نرم افزار spss نتايج زير بدست آمد .

يافته ها در مورد آگاهي دبيران نشان داد كه بيشترين درصد نمونه ها ( ۹/۴۲% ) آگاهي ضعيف از خود آزمايي سينه دارند و نيز در مورد ميزان عملكرد ، نتايج نشان دادند كه بيشترين درصد نمونه ها ( ۴/۶۴% ) عملكرد ضعيف در زمينة خودآزمايي سينه دارند . همچنين در بين نمونه هايي كه خود آزمايي سينه را انجام مي دادند (۶/۳۸% كل نمونه ها)، ۱/۷۴% داراي عملكرد متوسط بودند.

۹/۸۲% نمونه ها آگاهي كم در مورد عوامل خطرساز سرطان سينه داشتند و نيز ۲/۸۷% از كل نمونه ها آگاهي كم در مورد روشهاي مختلف تشخيص زودرس سرطان سينه داشتند . از طرفي رابطة معني داري بين وضعيت تأهل و آگاهي (۰۰۵/۰Anova,p< )، سابقة ابتلا به بيماري هاي سينه و آگاهي (۰۰۱/۰t-test,P<)، سابقة ابتلا به بيماري هاي سينه و عملكرد (۰۰۱/۰t-test,P<) و ميزان آگاهي و عملكرد (۰۱/۰corrolation ضريب همبستگي) بدست آمد .

از آنجايي كه بيشترين علت عدم انجام خودآزمايي سينه ندانستن روش انجام خودآزمايي سينه ذكر شده است، لذا جهت افزايش آگاهي و اصلاح عملكرد بايد تدابيري اتخاذ گردد.

پروژه بررسي ميزان آگاهي دبيران زن دبيرستانهاي شهر زنجان در زمينة خود آزمايي سينه

قیمت : 8700 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022