:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي افزايش صادرات :

 دانلود پروژه  بررسي موانع صادرات مرکبات  و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

فهرست مطالب

۱-۱ مقدمه: ۱
۲-۱ تعریف موضوع ۲
۳-۱ اهمیت موضوع ۲
۴-۱ هدف از انتخاب موضوع ۳
فصل دوم – ادبیات موضوع ۴
۲-۱ سایر مطالعات انجام شده ۵
۲-۲ تاریخچه مرکبات ۵
۲-۳ مشخصات کلی مرکبات ۸
۲-۴ درجه بندی جهانی مرکبات ۹
۲-۵ شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: ۱۰
۲-۶ احتیاجات غذایی درختان مرکبات ۱۱
۲-۷ بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: ۱۱
۲-۸ تولید جهانی مرکبات ۱۴
۲-۹ فرآیند صادرات مرکبات ۱۶
۲-۱۵-۱ مراحل قبل از صدور ۱۶
۲-۱۰ مراحل اداری صادرات میوه ۱۹
۲-۱۲ بسته بندی ۲۲
۲-۱۳ حمل و نقل ۲۴
۲-۱۴ بازاریابی ۲۵
فصل سوم – روش تحقیق ۲۸
۱-۳ مقدمه : ۲۹
۱-۳- جامعه آماری: ۲۹
۲-۳ فرضیات تحقیق ۳۰
۳-۳ روشهای جمع آوری اطلاعات ۳۰
۴-۳ پرسشنامه: ۳۱
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۲
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۵
منابع و مأخذ ۵۰

 

 مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره…. مورد توجه قرار مي گيرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورزي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت.

 

بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي افزايش صادرات

قیمت : 5700 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022