:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 75
  قیمت : 4500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان :

 پروژه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان

 

مقدمه
۱-  مزاح یا شوخ طبعی
مزاح به عنوان یکی از ویژگیهای شخ+صیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است. اگر چه ارائه تعریف دقیقی از مزاح دشوار است، اما حتی در تمدنهای باستان نیز در این باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. مثلاً در کتاب عهد عتیق، پندی به این مضمون وجود دارد که «دلی شاد به خوبی یک طبیب کار می کند» افلاطون، ارسطو و اندیشمندان و فلاسفه سایر اعصار و قرون نیز دربارة مزاح به اظهار نظر پرداختند. در متون احادیث اسلامی نیز روایاتی از پیامبر و ائمه وجود دارد که حاکی از تأثیرات مثبت مزاح در زندگی مؤمنان است. در روایاتی از پیامبر اکرم (ص) ایشان فرموده اند «هیچ مؤمنی نیست جز این که او را شوخی و مزاح است».

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه                                                                                         ۲
بیان مسئله تحقیق                                                                        ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                              ۷
اهداف تحقیق                                                                               ۷
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها                                                  ۷
فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح                                ۱۱
نظریه اهانت                                                                           ۱۱
نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی                                                      ۱۱
نظریه ناهماهنگی و تباین                                                              ۱۲
واکنشهای مزاح                                                                           ۱۳
مزاح و سیستم ایمنی بدن                                                                ۱۵
مزاح و عملکرد تحصیلی                                                               ۱۶
نقش درمانی مزاح                                                                         ۱۶
تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس                          ۱۷
مدل تعاملی استرس                                                                       ۱۸
مبانی نظری سلامت روانی                                                            ۲۱
نظریه موری                                                                                ۲۲
نظریه آدلر                                                                                  ۲۳
نظریه فروم                                                                                  ۲۳
نظریه مزلو                                                                                 ۲۳
نظریه اسکینر                                                                               ۲۴
نظریه یونگ                                                                                ۲۴
افراد سالم از نظر روانی                                                                ۲۵
نظریه اسلام                                                                                 ۲۶
اهمیت سلامت روان                                                                       ۲۸
عوامل زیستی                                                                               ۲۸
عوامل عاطفی و روانی                                                                  ۳۰
عوامل اجتماعی                                                                            ۳۰
رابطة بین استرس، کنار آمدن و سلامتی                                             ۳۰
پیامدهای استرس                                                                             ۳۳
اختلال هیجانی                                                                               ۳۳
اختلال شناختی                                                                              ۳۴
اختلال فیزیولوژیکی                                                                       ۳۵
کنار آمدن                                                                                       ۳۶
روشهای کنار آمدن مستقیم                                                                 ۳۶
کنار آمدن مواجهه ای                                                                       ۳۷
مسئله گشایی برنامه ریزی شده                                                           ۳۸
حمایت اجتماعی                                                                              ۳۸
روشهای کنار آمدن دفاعی                                                                 ۴۰
مکانیزمهای دفاعی                                                                            ۴۰
کاهش دهندگان شیمیایی استرس                                                         ۴۱
پسخوراند زیستی                                                                            ۴۲
ورزش                                                                                         ۴۳
یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)                                 ۴۳
ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی                                                   ۴۷
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری و روش نمونه گیری                                                     ۵۰
ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی                    ۵۰
نمره گذاری پرسشنامه                                                                    ۵۰
پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی                                      ۵۱
مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفکورت                                       ۵۱
نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی                                                ۵۱
طرح تحقیق و منطق انتخاب آن                                                         ۵۲
روش اجرا تحقیق                                                                           ۵۲
روش تحلیل داده ها                                                                         ۵۳
فصل چهارم: یافته های تحقیق
یافته های توصیفی                                                                        ۵۵
یافته های مربوط به فرضیه تحقیق                                                    ۵۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
تبیین یافته های تحقیق                                                                     ۵۹
محدودیتهای تحقیق                                                                         ۶۰
پیشنهادات                                                                                    ۶۰
فهرست منابع                                                                                ۶۲
ضمائم                                                                                         ۶۸

پروژه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022