:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل آنها

  دسته :

  برق و الکترونیک،مخابرات

  فرمت/وردتعداد صفحات 104
  قیمت : 7800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل آنها :

پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل آنها

فهرست

عنوان  

فصل اول:

مقدمه          

    كليات ۲                                                                                           

 

هدف ۲

فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها            

۲-۱- مقدمه                                                                                                                     ۷

۲-۲- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه                                                                ۷

۲-۲-۱- اضافه ولتاژهاي صاعقه                                                                              ۸

۲-۲-۱-۱- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه                                                 ۹

۲-۲-۲- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)                                                    ۱۰

۲-۲-۲-۱- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني                                                   ۱۱

۲-۲-۲-۲- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني                                                           ۱۲

۲-۲-۲-۲-۱- اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني          ۱۳

۲-۲-۲-۲-۲- اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار                        ۱۳

۲-۲-۳- اضافه ولتاژهاي موقت                                                                                     ۱۴

 

 

۲-۲-۳-۱- مقدمه                                                                                               ۱۴

۲-۲-۳-۲- خطاهاي زمين                                                                              ۱۵

۲-۲-۳-۳- تغييرات ناگهاني بار                                                                                ۱۷

۲-۲-۳-۴- اثر فرانتي                                                                                             ۱۹

۲-۲-۳-۵- تشديد در شبكه                                                                                   ۲۱

۲-۲-۳-۶- تشديد در خطوط موازي                                                                    ۲۳

 

فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها           

۳-۱- مقدمه                                                                                                                     ۲۶

۳-۲- برقگيرهاي اكسيد روي                                                                                           ۲۶

۳-۲-۱- ساختمان مقاومتهاي غير خطي                                                                     ۲۷

۳-۲-۲- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها                                                  ۲۸

۳-۲-۳- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي                                                             ۲۹

۳-۲-۴- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي                                         ۳۲

۳-۲-۴-۱- ولتاژ نامي                                                                                       ۳۲

۳-۲-۴-۲- مقدار حقيقي ولتاژ بهره‌برداري                                                  ۳۵

 

۳-۳-۴-۳- حداكثر ولتاژ كار دائم                                                                     ۳۶

۳-۳-۴-۴- فركانس نامي                                                                         ۳۶

۳-۲-۴-۵- ولتاژ تخليه                                                                                     ۳۶

۳-۲-۴-۶- مشخصه حفاظتي برقگير                                                               ۳۶

۳-۲-۴-۷- نسبت حفاظتي                                                                         ۳۸

۳-۲-۴-۸- حاشيه حفاظتي                                                                                  ۳۸

۳-۲-۴-۹- جريان مبناي برقگير                                                                             ۳۸

۳-۲-۴-۱۰- ولتاژ مرجع                                                                         ۳۸

۳-۲-۴-۱۱- جريان دائم برقگير                                                                              ۳۹

۳-۲-۴-۱۲- جريان تخليه نامي برقگير                                                             ۳۹

۳-۲-۴-۱۳- قابليت تحمل انرژي                                                                  ۳۹

۳-۲-۴-۱۴- كلاس تخليه برقگير                                                                    ۴۰

۳-۲-۵- انتخاب برقگيرها                                                                                                ۴۱

۳-۲-۵-۱- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير                                            ۴۲

 

فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي

۴-۱- مقدمه                                                                                                                     ۴۵

۴-۲- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير                                                                       ۴۶

۴-۳- پايين بودن كيفيت قرص‌هاي وريستور                                                                      ۴۹

۴-۴- پيرشدن قرص‌هاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان                                         ۵۱

۴-۵- نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرص‌هاي اكسيد روي                            ۵۱

۴-۶- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها                                                     ۵۴

۴-۷- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه                                         ۵۵

۴-۷-۱- پايين‌بودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌هاي موجود در محل۵۵

۴-۷-۲- پايين‌بودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV                        ۵۷

۴-۸- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهره‌برداري از برقگير                                         ۵۷

۴-۸-۱- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير                                       ۵۷

۴-۸-۲- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير                                                          ۵۸

۴-۸-۳- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي مدارات خارجي برقگير                                ۵۹

 

فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ كيلوولت فيروز بهرام

۵-۱- مقدمه                                                                                                                     ۶۱

۵-۲- شناسايي پديده فرورزونانس                                                                             ۶۱

۵-۳- فرورزونانس                                                                                                       ۶۳

۵-۳-۱- فرورزونانس سري يا ولتاژي                                                                        ۶۳

۵-۳-۲- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني                                                ۶۶

۵-۴- طبقه‌بندي مدلهاي فرورزونانس                                                                                  ۶۸

۵-۴-۱- مدل پايه                                                                                            ۶۹

۵-۴-۲- مدل زير هارمونيك                                                                                  ۶۹

۵-۴-۳- مدل شبه پريوديك                                                                                    ۷۰

۵-۴-۴- مدل آشوب گونه                                                                              ۷۱

۵-۵- شناسايي فرورزونانس                                                                                             ۷۲

۵-۶- جمع‌آوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيه‌سازي و بررسي حادثه پست فيروز‌ بهرام          ۷۴

۵-۷- بررسي حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فيروز بهرام                                                          ۸۳

۵-۷-۱- مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp                           ۸۳

۵-۷-۱-۱- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه۸۷

 

۵-۷-۱-۲- رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه         ۹۰

۵-۷-۱-۳- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام                                                                                                                 ۹۴

الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور                                                                   ۹۴

ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام                                                                       ۹۶

 

فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۶-۱- نتيجه‌گيري و پيشنهادات                                                                                     ۱۰۰

 

ضمائم                                                                                                              ۱۰۲

منابع و مراجع                                                                                                    ۱۰۳

 

 

پروژه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل آنها

قیمت : 7800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022