:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

  دسته :

  مدیریت صنعتی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 240
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك :

 پروژه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

مقدمه

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد.فهرست

فصل اول

مقدمه ۲

۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ ۵

۳-۱ اهداف تحقیق. ۸

۴- ۱ فرضیات تحقیق. ۸

۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق. ۹

۶-۱ پیشینه تحقیق. ۹

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی  ۹

فصل اول

بخش اول. ۱۷

۱-۲  مقدمه‌ ۱۷

۲-۲ تاریخچه‌ ۱۸

۳-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز. ۱۸

۱-۳-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌. ۱۸

۲-۳-۲  ارقام‌ زیره‌ سبز. ۲۰

۳-۳-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌… ۲۰

۱-۴-۲ مصارف خوراکی و ارزش غذایی. ۲۵

۲-۴-۲ اهمیت‌ دارویی‌. ۲۶

۵-۲  سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز. ۲۶

۶-۲  ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز. ۲۷

۱-۶-۲ کاشت‌.. ۲۹

۳-۶-۲  داشت‌.. ۳۰

۳-۶-۲ برداشت‌.. ۳۱

۷-۲  آفات‌ و امراض‌… ۳۲

۸-۲  خصوصیات‌ زرشگ‌.. ۳۳

۹-۲  تاریخچه‌ زرشک‌.. ۳۴

۱۰-۲  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌.. ۳۵

۱-۱۰-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌. ۳۵

۲-۱۰-۲  گونه‌های‌ زرشگ‌.. ۳۵

۳-۱۰-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌… ۳۸

۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌.. ۳۹

۱-۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌: ۴۰

۲-۱۱-۲  اهمیت‌ دارویی‌. ۴۰

۱۲-۲ سایر کابردهای‌ زرشک‌: ۴۱

۱۳-۲ ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌ ۴۲

۱-۱۳-۲  کاشت‌ و تکثیر. ۴۴

۲-۱۳-۲ داشت‌.. ۴۵

۳-۱۳-۲ برداشت‌.. ۴۶

۱۴-۲ آفات‌ و امراض‌ زرشک‌.. ۴۸

بخش دوم ۵۱

۱-۲  تعریف بازار ۵۱

۲-۲  طبقه بندی بازارهای مختلف.. ۵۱

۱-۲-۲  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: ۵۱

۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعیت مکانی: ۵۲

۳-۲   تعریف بازاریابی. ۵۲

۴-۲  ابعاد مختلف بازاریابی. ۵۵

۱-۴-۲  بازاری گرائی. ۵۶

۲-۴-۲  بازار شناسی. ۵۶

۳-۴-۲  بازاریابی. ۵۶

۴-۴-۲  بازار رسانی. ۵۷

۵-۴-۲  بازار گردی. ۵۷

۶-۴-۲  بازار سنجی. ۵۷

۷-۴-۲ بازار داری. ۵۸

۸-۴-۲ بازار گرمی. ۵۸

۹-۴-۲  بازار گردانی. ۵۸

۵-۲  عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی. ۵۹

۶-۲  تاریخچه بازاریابی. ۵۹

۷-۲  مفاهیم اساسی بازاریابی. ۶۲

۸-۲  عوامل موثر در بازاریابی. ۶۳

۱-۸-۲  فروشندگان اولیه ۶۳

۲-۸-۲ واسطه‌های بازاریابی. ۶۴

۱-۲-۸-۲ دلالان. ۶۴

۲-۲-۸-۲  واحدهای توزیع فیزیکی. ۶۴

۳-۲-۸-۲  آژانسهای خدمات بازاریابی. ۶۵

۴-۲-۸-۲  واسطه‌های مالی. ۶۵

۳-۸-۲  مشتریان. ۶۵

۴-۸-۲  رقبا ۶۶

۵-۸-۲ جوامع. ۶۷

۹-۲  مفهوم جدید بازاریابی. ۶۷

۱۰-۲ تئوریهای رفتار خریدار ۶۸

۱-۱۰-۲  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68

۲-۱۰-۲  تئوری روان شناسی (psychogical) 69

۱-۲-۱۰-۲ مراحل تصمیم گیری خریدار ۶۹

۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشکال. ۶۹

۲-۱-۲-۱۰-۲  جستجو برای اطلاعات.. ۷۰

۳-۱-۲-۱۰-۲  ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) ۷۱

۱۱-۲  مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی. ۷۲

۱۲-۲  اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی. ۷۳

۱۳-۲  عملیات بازاریای. ۷۵

۱-۱۳-۲  فعالیت‌های مبادله ای. ۷۵

۲-۱۳-۲  فعالیت‌های فیزیکی. ۷۶

۱۴-۲  سازمان بازاریابی. ۷۸

۱۵-۲  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی. ۸۰

۱-۱۵-۲   جمع آوری اطلاعات.. ۸۰

۲-۱۵-۲  حمل و نقل. ۸۱

۳-۱۵-۲  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات.. ۸۲

۴-۱۵-۲  بسته بندی و تبدیل محصولات.. ۸۳

۵-۱۵-۲ انبارداری. ۸۵

۶-۱۵-۲  تبلیغات.. ۸۵

۷-۱۵-۲   اعتبار ۸۵

۸-۱۵-۲  قیمت گذاری. ۸۶

۱۶-۲  شبکه‌های بازاریابی. ۸۷

۱-۱۶-۲ خرده فروشان. ۸۷

۲-۱۶-۲  عمده فروشان. ۸۷

۳-۱۶-۲  سلف خران. ۸۸

۴-۱۶-۲  میدان داران. ۸۸

۵-۱۶-۲ سایر موارد ۸۸

۱۷-۲  اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی. ۸۹

۱-۱۷-۲  آنچه به عهده دولت می‌باشد. ۸۹

۲-۱۷-۲  آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد. ۹۰

۱۸-۲  نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی. ۹۱

۱۹-۲  مسیر بازاریابی. ۹۱

۲۰-۲  هزینه‌های بازاریابی. ۹۲

۲۱-۲  حاشیه بازاریابی. ۹۳

۲۴-۳- کارایی بازاریابی. ۹۴

۲۳-۲  مدل‌های حاشیه بازاریابی. ۹۶

۱-۲۳-۲  الگوی مارک- آپ (Mark up Model) 96

۲-۲۳-۲  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model) 97

۳-۲۳-۲  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model) 97

۴-۲۳-۲ الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model) 98

۲۴-۲  شفافیت بازار ۹۹

۲۵-۲  برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی  ۹۹

فصل سوم

۱-۳  مقدمه ۱۰۳

۲-۳  روش تحقیق. ۱۰۳

۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات.. ۱۰۳

۴-۳ منابع اطلاعات ثانویه ۱۰۴

۵-۳ منابع اطلاعات اولیه ۱۰۵

۶-۳ جامعه آماری. ۱۰۵

۷-۳ نمونه آماری. ۱۰۵

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه ۱۰۸

۲-۴- اهمیت اقتصادی زیره ۱۰۸

۱-۲-۴- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره ۱۱۰

۲-۲-۴- روند تولید و صادرات زیره ۱۱۰

۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق. ۱۱۴

۴-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره ۱۱۵

۱-۴-۴  ویژگی‌های سنی. ۱۱۵

۲-۴-۴  سطح تحصیلات.. ۱۱۶

۳-۴-۴ وضعیت مالکیت اراضی. ۱۱۷

۵-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره ۱۱۸

۱-۵-۴ ویژگی‌های سنی. ۱۱۸

۲-۵-۴  سطح تحصیلات.. ۱۱۹

۱-۶-۴  ویژگیهای سنی. ۱۲۰

۲-۶-۴ سطح تحصیلات.. ۱۲۰

۷-۴  انواع بازارهای زیره ۱۲۱

۱-۷-۴  بازار سر مزرعه ۱۲۲

۲-۷-۴ بازار عمده فروشی. ۱۲۴

۳-۷-۴  بازار خرده فروشی. ۱۲۶

۸-۴ سازمان بازاریابی زیره ۱۲۷

۱-۸-۴  عمده فروشان. ۱۲۸

۲-۸-۴  خریدران محلی. ۱۲۹

۳-۸-۴   نمایندگان عمده فروش.. ۱۲۹

۴-۸-۴  میدان داران. ۱۳۰

۵-۸-۴ دلالان. ۱۳۰

۶-۸-۴   خرده فروشان. ۱۳۱

۹-۴  عملیات بازاریابی زیره ۱۳۱

۱-۹-۴  حمل و نقل. ۱۳۱

۲-۹-۴  درجه بندی. ۱۳۲

۳-۹-۴  استاندارد ۱۳۳

۱-۳-۹-۴ مواد خارجی موجود در زیره ۱۳۳

۲-۳-۹-۴  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: ۱۳۴

۴-۹-۴   بسته بندی. ۱۳۴

۵-۹-۴  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: ۱۳۵

۵-۹-۴ انبارداری. ۱۳۵

۱۰-۴  اعتبار ۱۳۵

۱۱-۴  مسیر بازاریابی زیره ۱۳۷

۱-۱۱-۴  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره ۱۳۸

۱۲-۴  قیمت گذاری. ۱۳۸

۱۳-۴ حاشیه بازاریابی. ۱۳۹

۱۴-۴  هزینه بازاریابی. ۱۴۱

۱۵- ۴  سود بازاریابی. ۱۴۴

۱۶-۴  ضریب هزینه بازاریابی. ۱۴۵

۱۷-۴  ضایعات.. ۱۴۶

۱۸-۴  عدم کارایی بازاریابی. ۱۴۷

۱۹-۴  شفافیت بازار ۱۴۸

۲۰-۴  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک.. ۱۴۹

۱-۲۰-۴  ویژگی‌های سنی. ۱۴۹

۲-۲۰-۴  سطح تحصیلات.. ۱۵۰

۳-۲۰-۴  وضعیت مالکیت اراضی. ۱۵۱

۲۱-۴  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک.. ۱۵۲

۱-۲۱-۴ ویژگیهای سنی. ۱۵۲

۲-۲۱-۴  سطح تحصیلات.. ۱۵۳

۲۲-۴ ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک.. ۱۵۳

۱-۲۲-۴  ویژگی‌های سنی. ۱۵۳

۲-۲۲-۴  سطح تحصیلات.. ۱۵۴

۲۳-۴  انواع بازارهای زرشک.. ۱۵۵

۱-۲۳-۴  بازار سر مزرعه ۱۵۶

۲-۲۳-۴  بازار خرده فروشی. ۱۵۸

۲۴-۴   سازمان بازاریابی. ۱۶۰

۱-۲۴-۴  عمده فروشان. ۱۶۰

۲-۲۴-۴ خریداران محلی. ۱۶۱

۳-۲۴-۴  نمایندگان عمده فروش.. ۱۶۲

۴-۲۴-۴  میدان داران. ۱۶۲

۵-۲۴-۴  دلالان. ۱۶۳

۶-۲۴-۴ خرده فروشان. ۱۶۳

۲۵-۴ عملیات بازاریابی زرشک.. ۱۶۴

۱-۲۵-۴  حمل و نقل. ۱۶۴

۲-۲۵-۴ درجه بندی. ۱۶۴

۳-۲۵-۴ استاندارد ۱۶۶

۴-۲۵-۴  بسته بندی. ۱۶۸

۵-۲۵-۴  انبارداری. ۱۶۸

۲۶-۴  اعتبار ۱۶۹

۲۷-۴  مسیر بازاریابی زرشک.. ۱۷۰

۲۸-۴ قیمت گذاری. ۱۷۱

۲۹-۴ حاشیه بازاریابی. ۱۷۲

۳۰-۴  هزینه‌های بازاریابی. ۱۷۳

۳۱-۴  سود بازاریابی. ۱۷۷

۳۲-۴  ضریب هزینه بازاریابی. ۱۷۹

۳۳-۴  ضایعات.. ۱۷۹

۳۴-۴  عدم کارایی بازاریابی. ۱۸۲

۳۵-۴  شفافیت بازار ۱۸۳

۳۶-۴  مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک.. ۱۸۴

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه ۱۸۸

۲-۵  نتایج و بحث.. ۱۸۸

۳-۵  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک.. ۱۹۸

منابع. ۲۰۵

 

پروژه بازاريابي و بازارسازي زيره و زرشك

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022