:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

  دسته :

  اقتصاد

  فرمت/ورد تعداد صفحات 85+پاورپوینت
  قیمت : 4500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران :

پروژه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به همراه پاورپوینت

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۲-۱- تعريف موضوع ۲
۳-۱- اهميت تحقيق ۳
۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع ۳
۵-۱- سوابق مربوط ۴
۶-۱- فرضيات تحقيق ۵
۷-۱- قلمرو مكاني تحقيق ۵
۸-۱- قلمرو زماني تحقيق ۵
۹-۱- روش تحقيق ۵
۱۰-۱- ساختار تحقيق ۵
فصل دوم ۷
۱-۲- مقدمه ۷
۲-۲- كليات ۷
۳-۲- بازار سرمايه در ايران ۸
۴-۲- مزاياي وجود بورس اواق بهادار ۹
۱- از ديدگاه كلان ۹
۲- از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس ۹
۳- از نظر سرمايه گذاران ۹
۵-۲- سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات ۱۰
۶-۲- استفاده كنندگان صورتهاي مالي ۱۱
۷-۲- هدفهاي گزارشگري مالي ۱۲
۸-۲- انتخاب نظريه سود ۱۳
۹-۲- استدلال انتخاب نظريه سود ۱۴
۱۰-۲- مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود ۱۵
۱۱-۲- سود تحققي و سود غير تحققي ۱۶
۱۲-۲- فوايد سود براي سرمايه گذاران ۲۰
۱۳-۲- حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام ۲۱
۱۴-۲- تحليل سود ۲۳
۱۵-۲- پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري ۲۴
۱۶-۲- قيمتها و سودها ۲۴
۱۷-۲- ويژگي بازار حقيقي و كامل ۲۴
۱۸-۲- ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند ۲۵
۱۹-۲- مروري بر تحقيقات انجام شده ذر رابطه با سود-قيمت ۲۶
فصل سوم ۳۳
۱-۳- مقدمه ۳۳
۲-۳- انواع روشهاي تحقيق ۳۴
۳-۳- مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي ۳۵
۴-۳- مراحل پژوهش علمي در تحقيق ۳۵
۱- تعيين هدف ۳۵
۲- جمع آوري داده ها ۳۶
۳- تجزيه و تحليل داده ها ۳۶
۴- بيان يافته ها ۳۶
۵-۳- فرضيات تحقيق ۳۷
۶-۳- تئوري فرضيه تحقيق ۳۸
۷-۳- جامعه آماري ۳۸
۸-۳- نمونه و نمونه گيري ۳۹
۹-۳- نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها ۴۱
۱۰-۳- آماره تست فرضيات ۴۳
۱۱-۳- ضريب تشخيص (ضريب تعيين) ۴۴
۱۲-۳- محاسبه ضريب رگرسيون ۴۴
فصل چهارم ۴۶
۱-۴- مقدمه ۴۶
۲-۴- تجزيه و تحليل يافته ها ۴۶
۳-۴- ضريب تعيين ۴۸
۴-۴- محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها ۴۸
۵-۴- بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي ۵۲
۱- ضريب همبستگي ۵۲
۲- نتايج آزمون فرض ۵۲
۳- ضريب تعيين ۵۴
۴- محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون ۵۴
فصل پنجم ۵۷
۱-۵- خلاصه تحقيق ۵۷
۲-۵- ارزيابي نتايج آزمون فرض ۵۸
۳-۵- محدوديت هاي تحقيق ۵۸
۴-۵- پيشنهادات ۵۹
۵-۵- توصيه براي تحقيقات آتي ۶۰

 

چکیده :

با توجه به تئوري هاي موجود در زمينه ارزش اوراق بهادار و اينكه قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) مي باشد و براي آزمون محتوايي اطلاعاتي سود حسابداري اعلام شده از سوي شركت ها و بررسي ميزان توجه خريداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداري اقدام به انجام اين تحقيق شد.

از ديد سرمايه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشاركت در مالكيت ، اداره امور شركت از طريق اعمال حق راي ، نقدينگي دارايي ، پوشش در مقابل تورم و معافيت هاي مالياتي ، قابل تامل مي باشد .

هدف اوليه از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، همچون بسياري ديگر از فرصت ها و امكانات سرمايه گذاري كسب سود مي باشد . سرمايه گذاري در اوراق سهام ، مشكل تقسيم ناپذيري طرح هاي بزرگ را حل كرده و بورس اوراق بهادار نيز ، سرمايه گذاري در اوراق بهادار را تسهيل مي كند . مشكل ديگر سرمايه گذاري در دارايي هاي فيزيكي يعني قابليت نقدينگي پايين تر ، از طريق سرمايه گذاري در اوراق سهام حل مي شود .

در فصل دوم كلياتي در زمينه سود حسابداري ، مفاهيم و تئوري هاي موجود در زمينه سود ، همچنين خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام ارائه گرديد ، در زمينه رفتار قيمت سهام نيز مطالبي عنوان گرديد . هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط و همبستگي بين تغيير در سود و تغيير قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي ۸۳ – ۸۰ مي باشد .

 

پروژه ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022