:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژهبررسی تطبیقی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 120
  قیمت : 7800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژهبررسی تطبیقی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي :

بررسی تطبیقی جو سازمانی در موسسات آموزشی عالی دولتی و غیرانتفاعی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیریهای سازمانی

فهرست

فصل اول – کلیات
۱-۱-) بیان مسأله
۲-۱) اهداف پژوهش
۱-۲-۱) هدف اصلی پژوهش
۲-۲-۱) اهداف فرعی
۳-۱) فرضیه ها وسؤالات پژوهش
۱-۳-۱) فرضیه های پژوهش
۲-۳-۱) سؤالات پژوهش
۴-۱) تعریف اصطلاحات
۱-۴-۱) جو سازمانی
۲-۴-۱) مشارکت
۳-۴-۱) تصمیم گیری
۴-۴-۱) مشارکت در تصمیم گیری
۵-۱) تعاریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه تحقیق
۲) مبانی نظری پژوهش
۱-۲) جو سازمانی
۱-۱-۲) مفهوم جو سازمانی
۲-۱-۲) تعاریف جو سازمانی
۳-۱-۲) نظریه هاومطالعات در زمینه جو سازمانی
۱-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
۲-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف
۳-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هاجتس
۴-۳-۱-۲) جو سازمانی از نگاه هریسون
۵-۳-۱-۲) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
۱-۵-۳-۱-۲) انواع جو سازمانی طبق مدل هالپین و کرافت
۶-۳-۱-۲) مطالعات رنسیس لیکرت
۱-۴-۱-۲) رویکرد ساختاری
۲-۴-۱-۲) رویکرد ادراکی
۳-۴-۱-۲) رویکرد تعاملی
۴-۴-۱-۲) رویکرد فرهنگی
۵-۱-۲) ابعاد جو سازمانی
۶-۱-۲) شاخص‌های جوّ سالم سازمانی
۷-۱-۲) بررسی ارتباط بین جو سازمانی با شاخص های سازمانی
۱-۷-۱-۲) ساختار سازمان و جو سازمانی
۲-۷-۱-۲) شاخصهای روابط انسانی و جو سازمانی
۳-۷-۱-۲) مدیران و جو سازمانی
۴-۷-۱-۲) انگیزش و جو سازمانی
۵-۷-۱-۲) رهبری و جو سازمانی
۶-۷-۱-۲) بهداشت روانی و جو سازمانی
۷-۷-۱-۲) عملکرد و جو سازمانی
۸-۱-۲) جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟
۹-۱-۲) تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی
۱۰-۱-۲) مراحل بهبود جو سازمانی
۲-۲) مشارکت در تصمیم گیری
۱-۲-۲)مفهوم مشارکت
۲-۲-۲) فلسفه مشارکت
۳-۲-۲) ریشه های مشارکت
۴-۲-۲) فرایند مشارکت
۶-۲-۲) برنامه های مشارکت
۱-۶-۲-۲) مدیریت مشورتی
۲-۶-۲-۲) مدیریت مردم سالاری
۳-۶-۲-۲) حلقه های کیفیت
۴-۶-۲-۲) نظام پذیرش پیشنهادها
۵-۶-۲-۲) شوراهای مدیریتی
۶-۶-۲-۲) مردم سالاری سازمانی
۷-۶-۲-۲) طرح مالکیت کارکنان
۷-۲-۲) طرفداران مشارکت
۸-۲-۲) منتقدین مشارکت
۹-۲-۲) تصمیم‌گیری
۱۰-۲-۲) الگوها و مدل‌های تصمیم‌گیری ,
۱-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری عقلانی (کلاسیک) ,
۲-۱۰-۲-۲) الگوی تصمیم‌گیری رفتاری (اداری) ,
۳-۱۰-۲-۲) مدل باز تصمیم‌گیری ,
۴-۱۰-۲-۲) الگوی دیوان سالاری ,
۵-۱۰-۲-۲) الگوی سیاسی ,
۶-۱۰-۲-۲) الگوی فرایندی ,
۷-۱۰-۲-۲) الگوی آشفته ,
۱-۸-۱۰-۲-۲) فواید تصمیم‌گیری مشارکتی ,
۲-۸-۱۰-۲-۲) روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی ,
الف) تکنیک طوفان مغزی ,
ب) تکنیک گروه اسمی ,
ج) تکنیک دلفی ,
۱۱-۲-۲) مشارکت در تصمیم‌گیری ,
۱۲-۲-۲) درجات مشارکت در تصمیم گیری ,
۱۳-۲-۲) سطوح مشارکت در تصمیم گیری ,
۱۴-۲-۲) اثرات مشارکت در تصمیم گیری ,
۱۵-۲-۲) مدلهای فرآیند مشارکت ,
۱-۱۵-۲-۲) مدل عاطفی ,
۲-۱۵-۲-۲) مدل شناختی ,
۳-۱۵-۲-۲) مدلهای وابستگی ,
۲-۲) مرور پژوهش ‌های انجام شده ,
۱-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده در زمینه جو سازمانی ,
۲-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده داخلی در زمینه جو سازمانی ,
۳-۲-۲) پژوهش‌های انجام شده خارجی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری ,
۵-۲-۲) استنتاج کلی ,
۶-۲-۲) الگوی نظری پژوهش ,
فصل سوم – روش تحقیق ,
۱-۳) روش تحقیق ,
۲-۳) جامعه آماری ,
۳-۳) نمونه مورد مطالعه(حجم نمونه و روش نمونه گیری) ,
۴-۳) ابزار تحقیق ,
الف)پرسشنامه توصیف جو سازمانیOCDQ ,
ب )پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری ,
۵-۳) پایایی و روایی ابزار تحقیق ,
۶-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ,
فصل چهارم – نتایج آماری ,
۱-۴). بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش ,
۲-۴) توصیف یافته ها ,
فصل پنجم – نتیجه گیری ,
۵). بحث و نتیجه گیری ,
۱-۵) فرضیه های پژوهش ,
۱-۱-۵) فرضیه اول پژوهش ,
۲-۱-۵) فرضیه دوم پژوهش ,
۲-۵) سؤالات پژوهش ,
۱-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۱ ,
۲-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۲ ,
۳-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۳ ,
بحث و تفسیر ,
۴-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۴ ,
۵-۲-۵) سؤال پژوهش شماره ۵ ,
بحث و تفسیر ,
۳-۵) بحث و تفسیر پایانی ,
۴ـ۵) پیشنهادات ,
۱ـ۴ـ۵) پیشنهادات برگرفته از یافته‌ای پژوهش. ,
۲ـ۴ـ۵) پیشنهادات برای محققین دیگر. ,
۵ـ۵) محدودیت‌های پژوهش ,
منابع ,

 

پروژهبررسی تطبیقی جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

قیمت : 7800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022