:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي EFQM در شركت ايرالكو

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحات160
  قیمت : 12000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي EFQM در شركت ايرالكو :

پروژه موردبررسي در شركت ايرالكو EFQM

 

فهرست مطالب

           عنوان

فصل اول : (كليات و تاريخچه )

مقدمه…………………………………………………………….   ۱

پيدايش آلومينيوم ……………………………………………………………………………….   ۱

تاريخچه تأسيس كارخانه توليد آلومينيوم ………………………………………………..   ۶

كارگاه احياء ………………………………………………………………………………………. ۹

كارگاه آند سازي ………………………………………………………………………………. ۱۲

كارگاه ريخت …………………………………………………………………………………… ۱۴

كوره هاي يكنواخت كننده …………………………………………………………………   ۱۷

كنترل مرغوبيت ………………………………………………………………………………..   ۱۸

آزمايشگاه ………………………………………………………………………………………. ۱۹

نگهداري و تعميرات …………………………………………………………………………. ۲۲

تأسيسات ………………………………………………………………………………………… ۲۲

يكسو كننده ( ركتي فاير) …………………………………………………………………….. ۲۲

مركز پژوهش و خدمات مهندسي …………………………………………………………. ۲۴

شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو) ………………………………………………….. ۲۶

بررسي واحد هاي كنترل موغوبيت در مجتمع ايرالكو …………………………………. ۲۷

كنترل آلودگي و فضاي سبز …………………………………………………………………… ۲۹

خلاصه اي از شركت در كنفرانس مربوط به مواد آستري …………………………… ۳۰

موارد استفاده از كاتد ………………………………………………………………………….. ۳۲

انواع مختلف خمير آستري ………………………………………………………………….. ۳۳

مواد اوليه توليدخميرسردآستركاري ……………………………………………………… ۳۴

فصل دوم : (مباني نظري)

روشها و فلسفه كنترل فرايند آماري ……………………………………………………….. ۳۵

نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغييرپذيزي كيفيت ……………………………… ۳۷

اصول آماري نمودار كنترل ……………………………………………………………………   ۳۹

انتخاب حدود كنترل ……………………………………………………………………………   ۴۲

حدود هشدار در نمودارهاي كنترل …………………………………………………………   ۴۴

زير گروه هاي منطقي ………………………………………………………………………….   ۴۵

خلاصه اي از قوانين حساس سازي نمودارهاي كنترل ………………………………..   ۴۸

ساير ابزار هفت گانة عالي ……………………………………………………………………   ۵۱

برگة كنترل ………………………………………………………………………………………   ۵۱

نمودار پاراتو …………………………………………………………………………………….   ۵۲

نمودار علت و معلول ………………………………………………………………………..   ۵۲

نمودار تمركز نقصها ………………………………………………………………………….   ۵۴

نمودار پراكندگي ……………………………………………………………………………..   ۵۵

پياده سازي SPC ……………………………………………………………………………….   ۵۶

يك كاربرد SPC ………………………………………………………………………………   ۶۴

كاربرد غير توليدي كنترل فرايند آماري ………………………………………………..   ۶۵

نمودار هاي كنترل براي مشخصه هاي وصفي و مباني EFQM ………. ………….   ۷۳

فصل سوم : (بررسي وضع موجود)

مقدمه ……………………………………………………………. ۱۰۳

تاريخچه تدوين استانداردها ………………………………………………………………. ۱۰۴

بخش هاي اصلي در نمودار هاي سازماني …………………………………………….. ۱۰۵

تجزيه وتحليل نمودار اصلي سازماني (جديد) ………………………………………… ۱۱۱

تحليل نمودار سازماني جديد ……………………………………………………………… ۱۲۱

فصل چهارم : (تجزيه و تحليل وضع موجود)

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

مسئوليت هاي و اختيارات رئيس واحد تشكيلات روشها ………………………….   ۱۲۵

تعريف پست ……………………………………………………………………………………   ۱۲۸

پنج الگوي كارسازي ………………………………………………………………………..   ۱۳۱

عناوين اهداف كيفي كوتاه مدت در سال ۸۱ ………………………………………..   ۱۳۴

عناوين اهداف كيفي كوتاه مدت در سال ۸۲ ……………………………………….. ۱۳۶

تعيين كيفيت ايرالكو ……………………………………………………………………….. ۱۳۸

فصل پنجم : (ارائه پيشنهادات )

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

مراحل اصلي نظام پيشنهادات ……………………………………………………………. ۱۴۴

ارائه پيشنهادات ………………………………………………………………………………   ۱۴۴

ارزيابي …………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

ويژگي هاي يك سيستم موفق پيشنهادها …………………………………………….. ۱۵۰

روند تحولات ساختار تشكيلات ………………………………………………………. ۱۵۱

راهبرهايي براي آينده كشور ……………………………………………………………۱۵۲

راهبرهايي براي آينده ساختار تشكيلات …………………………………………….. ۱۵۲

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………….. ۱۵۴

نظر كار آموز در مورد شركت ايرالكو ………………………………………………. ۱۵۵

منابع ……………………………………………………………………………………………۱۵۸

 

پروژه بررسي EFQM در شركت ايرالكو

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022