:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • مقاله سبكها و روشهاي مديريت در معدن

  دسته :

  مقاله

  فرمت/وردتعداد صفحات160
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد مقاله سبكها و روشهاي مديريت در معدن :

 مقاله سبكها و روشهاي مديريت در معدن رشته مدیریت

 فهرست

صل اول-سبكها و روشهاي مديريت در معدن

 • تاريخچه مديريت
 • دلايل موفقيت مديران
 • عوامل شكست مديران
 • انواع مكاتب مديريت

۱-۴-۱- پيدا كردن مديريت آمريكائي

۱-۴-۲-نارسايي كردن مديريت آمريكائي

۱-۵-مكتب نئوكلاسيك يا مديريت ژاپني

۱-۵-۱- تفاوت مديريت كلاسيك و نئوكلاسيك‌

۱-۶-مكتب سيستمهاي اجتماعي

۱-۷-روشهاي مديريت‌

فصل دوم -نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن

۲-۱- مفهوم نوآوري و خلاقيت

۲-۲- خلاقيت و مديريت

۲-۳- شخص نوآور و سازمان نوآور

۲-۴- نكات كاربردي در مديريت

۲-۵-اهميت نو آوري

۲-۵-۱-فايده هاي خلاقيت و نو آوري

۲-۵-۲- تكنولوژيها، محصولات و خدمات جديد

۲-۵-۳- متغيرهاي محيطي و نوآوري

۲-۶- نوآوران

۲-۶-۱- عوامل رواني و اجتماعي

۲-۶-۲- شايستگي متمايز

۲-۷- تأسيس و راه اندازي يك سازمان جديد

۲-۸- انتخاب يك سازمان

۲-۹- خلاصه

فصل سوم -نقش مديران و مديريت در معدن

۳-۱- مقدمه

۳-۲- عملكرد مديريت و سازمان

۳-۳- فرآيند مديريت

۳-۳-۱- برنامه ريزي

۳-۳-۲- در برنامه ريزي هشت گام زير را بايد طي كرد

۳-۳-۳- عوامل عدم موفقيت برنامه

۳-۳-۴- طبقه بندي برنامه ها

۳-۳-۵- روش Dispathing

۳-۴-۱- سازماندهي

۳-۵-۱- رهبري

۳-۶-۱- كنترل

۳-۲-۶-هشت عنصر مهم در نظام كنترلي

۳-۷- تصميم گيري

۳-۷-۱- درخت تصميم گيري

۳-۸- سطح مديريت و مهارتهاي مديران

۳-۸-۱- سطوح مديريت

۳-۹- نقش مديريت

۳-۹-۱- نقشهاي ارتباطي

۳-۹-۲- نقش اطلاعاتي

۳-۹-۳- نقشهاي تصميم گيري

۳-۱۰- چالشهاي مديريت

فصل چهارم -مديريت بهره وري در سطح مؤسسات

۴-۱- مقدمه

۴-۲- اصول بنيادي طرح ايمپروشر (Improshare)

۴-۳- كنترل طرح ايمپروشر

۴-۴- تعريف اصطلاحات طرح ايمپروشر

۴-۵- سقف درآمدها و بازخريد

۴-۶- تغييرات تجهيزات سرمايه اي و تكنولوژيكي

۴-۷- اندازه گيري بهره وري با استفاده از اصول ايمپروشر:

۴-۸- بنيان اندازه گيري ايمپروشر

۴-۹- چند مورد اجرايي از مديرت بهره وري در صنايع سنگين

۴-۹-۱- شاخصهاي بهره وري

۴-۹-۲- شاخص روحيه كاري

۴-۹-۳- بهره وري ارزش افزوده

۴-۹-۴- بهره وري كارگران

فصل پنجم -مديريت بر مبناي هدف

۵-۱- انواع روشهاي مديريت

۵-۲- منظور و مقصود از M.B.O

۵-۳- مراحل مديريت بر مبناي هدف

۵-۳-۱- تعيين نقشها و مأموريتها

۵-۳-۲- اقدامات و نتايج مورد انتظار

۵-۳-۳- تعيين شاخصها

۵-۳-۴- تعيين هدفها

۵-۳-۵- طرحهاي عملياتي

۵-۳-۶- كنترل

۵-۴- لزوم تعريف نقشها و مأموريتها

۵-۵- تعيين اقدامات و نتايج مورد انتظار

۵-۶- شناخت و تعيين شاخصهاي اثربخشي

۵-۷- انتخاب و تعيين هدفها

۵-۷-۱- دسته بندي هدفها براساس اولويت

۵-۸- تهيه طرح عملياتي

۴-۸-۱- برنامه ريزي اجرايي

۵-۸-۲- تنظيم برنامة اجرايي:

۵-۸-۳- برنامه ريزي زماني

۵-۸-۴- بودجه بندي

۵-۸-۵- تعيين مسئوليتها

۵-۸-۶- بازنگري اصلاح

۵-۸-۷- ايجاد مكانيسمهاي كنترل

۵-۹- تعيين استانداردها

۵-۱۰- اثرات تكنيك M.B.O

فصل ششم -بهره وري و شاخصهاي مهم در اندازه گيري آن

۶-۱-مفهوم بهره وري و اندازه گيري آن در واحدهاي صنعتي

۶-۲- مفهوم بهره وري

۶-۳- شاخصهاي بهره وري

۶-۳-۲- بهره وري سرمايه

۶-۳-۳- بهره وري مواد اوليه

۶-۳-۴- بهره وري انرژي

۶-۳-۵- محاسبه بهره وري كل

۶-۴- مديريت بهره وري

۶-۵- سطوح بهره وري

۶-۶- بهره وري و رقابت

۶-۷- ارتقاء بهره وري

۶-۸- طرح ريزي واحدهاي صنعتي

۶-۹- مراحل شكل گيري يك واحد صنعتي

نتيجه گيري

منابع و مراجع

 

 

 

 

مقاله سبكها و روشهاي مديريت در معدن

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022