:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود پروژه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

  دسته :

  حقوقی و قضائی

  فرمت / ورد تعداد صفحات221
  قیمت : 9500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني :

دانلود پروژه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي  در آيين دادرسي مدني

فهرست

عنوان

 

ايراد و آثار آن بر دادرسي

فصل اول – كليات………………………. ۴

بخش اول – مقدمه………………………. ۴

بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن……….. ۶

بند اول – ايراد چيست………………….. ۶

بند دوم – انواع ايراد…………………. ۸

بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي…….. ۱۱

بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات…….. ۱۲

بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد   ۱۳

بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است……………………………… ۱۶

بند سوم – آثار طرح ايراد………………. ۱۹

بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد……….. ۲۱

فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه….. ۲۳

بخش اول – مقدمه………………………. ۲۳

بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت……………… ۲۵

بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي…………. ۳۸

بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي……….. ۴۳

بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي………… ۵۱

بخش ششم – ايراد امر مطروحه…………….. ۵۴

بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط…………… ۵۹

بخش هشتم – ايراد عدم اهليت…………….. ۶۳

بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا………….. ۶۷

بخش دهم – ايراد عدم سمت……………….. ۷۱

بخش يازدهم – ايراد امر مختومه………….. ۷۶

بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا…. ۸۱

بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت…………. ۸۴

بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت………….. ۸۷

بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي………… ۹۰

بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان………….. ۹۴

بخش هفدهم – ايراد رد دادرس…………….. ۹۷

بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست  ۱۰۱

بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي……… ۱۰۲

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست  ۱۰۳

بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست……………………………………. ۱۰۵

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري………………………… ۱۰۶

بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست…. ۱۰۷

بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا………….. ۱۰۷

بخش بيستم – ايراد اناطه……………….. ۱۰۹

بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته  ۱۱۲

بخش بيست و دوم – ساير ايرادات………….. ۱۲۹

بخش بيست و سوم – نتيجه………………… ۱۳۰

 

 

مقدمه

مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.

دانلود پروژه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022