:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود مقاله تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

  دسته :

  رشته روانشناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات44
  قیمت : 4000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی :

دانلود مقاله تعیین تفاوت بین تیپ  A و B از نظر میزان افسردگی  

چکیده

هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت.

روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه ۱۳۸۶ انجام شد.داده های این مطالعه از ۲۷۶ نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند.

نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود.

بحث : نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده نظریات ارائه شده در باب افسردگی است و تأیید کننده اینکه افراد دارای تیپ A بیشتر از افراد تیپ B در معرض افسردگی قرار می گیرند.

 فهرست مطالب
چکیده
بیان مسأله
فصل اول:
کلیات تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
متغیرهای پژوهش
اهمیت و ضرورت تحقیق
فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه ی تجربی تحقیق
تعریف مفاهیم:
۱-افسردگی
۲-شخصیت نوع A
بخش اول:مبانی نظری
مفاهیم
ا-افسردگی
طبقه بندی افسردگی
مقدمه
د ) افسردگی بک قطبی – دو قطبی
الف) افسردگی درون زاد ـ واکنشی۲
ب) افسردگی اولیه ـ ثانویه
طبقه بندی اختلا ل های عاطفی طبق انجمن روانپزشکی آمریکا
ج) افسردگی سایکوز ـ نوروز
شیوع افسردگی
۲-سبک زندگی
۱-افسردگی و جنسیت
عوامل موثر در افسردگی زنان
الف) عوامل فیزیولوژیکی:
سبب شنا سی افسردگی
ب) عوامل روان شناختی:
ج) عوامل اجتماعی و موقعیتی :
تأثیر تیپ A روی افسردگی
تبیین نظری افسردگی
۱- نظریه های زیست شناختی
۲) نظریه های روان پویایی
۵ -نظریه های رفتاری
۲-نظریه های هستی گرایی- انسان گرایی
۴) نظریه های فرهنگی ـ اجتماعی
۶) نظریه های شناختی
روش تحقیق
روش گرداَوری داده ها
جامعه اَماری
روش تعیین حجم نمونه
روش نمونه گیری
اعتبار
فصل سوم :
روش تحقیق
فصل چهارم
یافته ها
پایایی
۱-افسردگی
۲-شخصیت نوع A
Measuresسنجه ها
روش های اَماری
نمودار شماره ۲: توزیع فراوانی متغیر رشته تحصیلی
بخش دوم:تحلیل داده ها:اَزمون فرضیه
فرض اَماری و فرض تحقیق
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
پیشنهاد به محققین بعدی :

 

دانلود مقاله تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : چهارشنبه, ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2015