:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود طرح توجیهی تولید اسید آدیپیک

  دسته :

  طرح توجیهی

  فرمت/pdfتعداد صفحات 76
  قیمت : 4200 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود طرح توجیهی تولید اسید آدیپیک :

دانلود طرح تولید اسید آدیپیک 

فهرست مطالب
-۱ معرفی محصول :……………………………………………………………………………………………………………………………. ٤
۱-۱ ) نام و کد محصول:…………………………………………………………………………………………………………………….. ٥
۲-۱ ) شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………… ٥
۳-۱ ) شرایط واردات : ……………………………………………………………………………………………………………………… ٦
۴-۱ ) بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی:……………………………………………………………………………………… ٦
۵-۱ )قیمتتولید داخلی و جهانی محصول: …………………………………………………………………………………………….. ٧
۶-۱ ) موارد مصرف و کاربرد: …………………………………………………………………………………………………………….. ١٨
۷-۱ ) بررسی کالاهاي جایگزین : ……………………………………………………………………………………………………….. ٢٣
۸-۱ )اهمیت استراتژیککالا:…………………………………………………………………………………………………………… ٢٣
۹-۱ )کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول: ………………………………………………………………………. ٢٤
۱۰-۱ ) شرایط صادرات: …………………………………………………………………………………………………………………… ٣٥
۲) وضعیت عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٦
۱-۲ ) واحدهاي تولیدي فعال :…………………………………………………………………………………………………………… ٣٦
۲-۲ ) بررسی وضعیتطرحهاي جدید …………………………………………………………………………………………………. ٣٦
۳-۲ ) بررسی روند واردات محصول:……………………………………………………………………………………………………. ٣٦
۴-۲ )بررسی روند مصرف:……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٩
۵-۲ ) بررسی روند صادرات:…………………………………………………………………………………………………………….. ٣٩
۵-۲ ) بررسی روند صادرات:…………………………………………………………………………………………………………….. ٤٠
۶-۲ ) بررسی نیاز به محصول با اولویتصادرات: …………………………………………………………………………………….. ٤٠
۳) روشهاي مختلفتولید:………………………………………………………………………………………………………………. ٤٢
۴)تعیین نقاط ضعف و قوتتکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. ٥١
۴)تعیین نقاط ضعف و قوتتکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. ٥٢
۴)تعیین نقاط ضعف و قوتتکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. ٥٣
۴)تعیین نقاط ضعف و قوتتکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. ٥٤
۵)بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادي و سرمایه گذاري ثابت……………………………………………………………….. ٥٦
۷)پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح………………………………………………………………………………………….. ٦٦
۸) وضعیتتأمین نیروي انسانی و اشتغال…………………………………………………………………………………………….. ٦٧
۹) بررسی و تعیین میزان آب،سوخت ،برق و سایر امکانات………………………………………………………………………… ٦٨
۱۰ )وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی………………………………………………………………………………………….. ٧١
۱۱ ) تجزیه و تحلیل و جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید: ……………………………………. ٧٤
۱۲ ) منابع:……………………………………………………………………………………..۷۵

دانلود طرح توجیهی تولید اسید آدیپیک

قیمت : 4200 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022