:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلود روش تحقيق تعيين رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت

  دسته :

  تحقیق

  فرمت / ورد تعداد صفحات 244
  قیمت : 9800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود روش تحقيق تعيين رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت :

دانلود روش تحقيق تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول ………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۲

زيربناي نظري تحقيق …………………………………………………………………………………….. ۵

تعارض و ماهيت آن ……………………………………………………………………………………… ۵

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني ……………………………………………………. ۹

ديدگاه سنتي ……………………………………………………………………………………………….   ۹

ديدگاه كثرت گرا ……………………………………………………………………………………… ۱۰

ديدگاه تعامل گرا………………………………………………………………………………………… ۱۰

تعارض و اثرات اصلي تعارض ………………………………………………………………………. ۱۱

تعارض و جنبه هاي منفي آن ………………………………………………………………………… ۱۱

تعارض و جنبه هاي مثبت آن ………………………………………………………………………… ۱۲

انواع تعارض ……………………………………………………………………………………………… ۱۳

تعارض درون فردي…………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعارض بين فردي ………………………………………………………………………………………. ۱۵

تعارض بين گروهي ……………………………………………………………………………………. ۱۵

تعارض بين سازماني …………………………………………………………………………………… ۱۶

علل ايجاد تعارض در سازمان ها ……………………………………………………………………. ۱۶

تعارض و تغيير …………………………………………………………………………………………… ۱۹

تعاض در اثربخشي سازمان ………………………………………………………………………….. ۲۰

راهبردهاي پيشگيري از تعارض …………………………………………………………………….. ۲۰

راهكارهاي رفع تعارض ……………………………………………………………………………….. ۲۱

سبك هاي مديريت تعارض ………………………………………………………………………… ۲۳

راهبردهاي مديريت تعارض ………………………………………………………………………… ۲۴

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چانه زني …………………………………………………………………………………………………. ۲۸

ميانجي گري …………………………………………………………………………………………… ۳۰

حكميت……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

خلاصه بحث تعارض ……………………………………………………………………………… ۳۰

هوش عاطفي …………………………………………………………………………………………. ۳۱

تعريف هوش عاطفي ………………………………………………………………………………. ۳۲

ريشه هاي تاريخي هوش عاطفي …………………………………………………………………. ۳۴

اساس زيستي عواطف و هوش عاطفي …………………………………………………………… ۳۶

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي ……………………………………………………. ۳۸

هوش عاطفي از ديدگاه گاردنر ………………………………………………………………. ۳۸

هوش عاطفي از ديدگاه مايروسالوي ……………………………………………………… ۳۸

هوش عاطفي از ديدگاه بار- آن …………………………………………………………. ۳۸

ابعاد هوش عاطفي از ديدگاه بار-آن ……………………………………………………… ۴۰

هوش عاطفي از ديدگاه گلمن …………………………………………………… ۴۰

مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن …………………………………………………………. ۴۱

مؤلفه خودآگاهي ……………………………………………………………………………………… ۴۱

مؤلفه مديريت خود …………………………………………………………………………. ۴۲

مؤلفه آگاهي اجتماعي ………………………………………………………………………. ۴۳

مؤلفه مهارت هاي اجتماعي ……………………………………………………………….. ۴۴

مؤلفه خودانگيزي ………………………………………………………………………………. ۴۶

توجه معاصر به هوش عاطفي ………………………………………………………… ۴۷

تقسيم بندي بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك ……………… ۴۸

نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي………………………………… ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين …………………………………………………. ۵۰

آموزش و يادگيري هوش عاطفي ……………………………………………….. ۵۲

هوش عاطفي در محل كار ……………………………………………………………………….. ۵۴

خلاصه بحث هوش عاطفي ………………………………………………………………….. ۵۸

ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي) ………………………………………………………………. ۵۹

چهارچوب مفهومي ارتباطات ………………………………………………………… ۶۰

هدف ارتباط ……………………………………………………………………………… ۶۲

اهميت ارتباطات ……………………………………………………………………………..   ۶۳

فرايند ارتباطات …………………………………………………………………………….. ۶۴

انواع ارتباطات ……………………………………………………………………………….. ۶۶

مهارت هاي ارتباطي مديران ………………………………………………………… ۶۶

تعريف مهارت هاي ارتباطي ………………………………………………………………. ۶۷

مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن ……………………………………………………….. ۶۷

مهارت كلامي …………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

مهارت بازخورد ……………………………………………………………………………….. ۶۹

مهارت شنود مؤثر ………………………………………………………………………………… ۷۰

خلاصه بحث ارتباطات ………………………………………………………………………… ۷۱

الگو (مدل) ……………………………………………………………………………………….. ۷۲

نظريه هاي الگوسازي …………………………………………………………………………. ۷۳

انواع الگو (مدل)…………………………………………………………………………………… ۷۴

بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………. ۷۶

اهميت و ضرورت تحقيق …………………………………………………………………. ۷۸

اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………… ۸۰

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

هدف كلي تحقيق ………………………………………………………………………………………. ۸۰

اهداف …………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………. ۸۱

فرضيه هاي اصلي ………………………………………………………………………………… ۸۱

فرضيه هاي فرعي ……………………………………………………………………………… ۸۱

پيش فرضهاي تحقيق ……………………………………………………………………………….. ۸۱

محدوديت هاي تحقيق ……………………………………………………………………. ۸۲

تعريف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………. ۸۳

فصل دوم پيشينه تحقيق …………………………………………………………………… ۸۶

مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۸۷

تعارض

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ………………………………………………. ۸۷

تحقيقات انجام شده در خارج كشور …………………………………………………………… ۹۱

هوش عاطفي

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ………………………………………………………. ۹۷

تحقيقات انجام شده در خارج كشور ………………………………………………….. ۹۸

ارتباطات

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ………………………………………………….. ۱۰۳

تحقيقات انجام شده در خارج كشور ………………………………………………………… ۱۰۷

نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق …………………………………………………………. ۱۰۸

فصل سوم روش شناسي تحقيق ………………………………………………….. ۱۱۰

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

جامعه آماري ………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

نمونه تحقيق …………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

انتخاب حجم نمونه لازم …………………………………………………………………………. ۱۱۲

متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………… ۱۱۳

ابزار و وسيله تحقيق …………………………………………………………………………………… ۱۱۴

نحوه امتياز دهي ………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

پايايي پرسشنامه هاي تحقيق ……………………………………………………………………….. ۱۱۵

نحوه جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………….. ۱۱۷

روش هاي آماري …………………………………………………………………………………. ۱۱۷

رعايت مسائل اخلاقي ……………………………………………………………………………… ۱۱۸

 

 

دانلود روش تحقيق تعيين رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت

قیمت : 9800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022