:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/ورد تعداد صفحات 170
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر :

دانلود تحقیق هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان  دختر و پسر مقطع راهنمايي 

چكيدة

عنوان :

هنجار يابي پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي كليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال ۸۴ ـ ۸۳

جامعه آماري :

جامعه آماري در اين پژوهش كليه دانش آموزان راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال ۸۴ ـ ۸۳ كه در مجموع حدود ۱۰۰۳۵ دانش آموز بود و از اين تعداد ۵۱۱۲ نفر پسر و ۴۹۲۳ دانش آموز دختر كه در سطح ۳۵ مدرسه دخترانه و پسرانه توزيع شده اند.

نمونه :

گروه نمونه ۵۰۰ نفر از دانش آموزان راهنمايي مي‌باشد كه ۲۴۸ نفر از آنها دختر و ۲۵۲ نفر از آنها دانش آموز پسر مي‌باشند كه در پايه‌هاي اول و دوم و سوم راهنمايي تحصيل مي‌كنند

ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از :

۱ ـ پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس ۲ ـ پرسشنامه افسردگي بك در آزمون اول پرسشنامه

يافتهاي پژوهشي :

۱ ) آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از پايايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟

در اين پژوهش پايايي آزمون از روش دو نيمه كردن آزمون ۵۹ / ۰ بدست آمد. چون همبستگي بين دو نيمه آزمون، همبستگي بالايي است با اطمينان مي‌توان از پايا بودن آزمون براي جامعه مرجع آن را اجرا و در اين جامعه به كار برد. و اين خود مبين ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخيصي براي جامعه مرجع مي‌باشد.

۲ ) آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از روايي لازم براي اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟

در اين پژوهش روايي آزمون از روش روايي ملاكي ۵۲ / ۰ بدست آمد چون هبستگي بين آزمون مارياكواس و آزمون ملاك ( بك ) از همبستگي بسيار بالايي برخوردار است با اطمينان مي‌توان از روايي آزمون ماريا كواس براي جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و اين خود مبين مناسب و روايي آزمون در امور تشخيص براي جامعه مرجع مي‌باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : طرح تحقيق

مقدمه :.. ۲

بيان مسئله :.. ۴

اهميت پژوهش :.. ۱۰

اهداف تحقيق :.. ۱۳

اهداف كلي :.. ۱۳

تعاريف نظري واژه‌ها و مفاهيم :.. ۱۴

تعاريف عملياتي واژه‌ها و مفاهيم :.. ۱۸

سؤالات تحقيق :.. ۱۹

فرضيه‌هاي تحقيق :.. ۱۹

فصل دوم : پيشينه پژوهش

مقدمه :.. ۲۲

سلامتي و تعريف آن :.. ۲۳

عوامل تأثيرگذار بر سلامت:.. ۲۴

انواع سلامتي :.. ۲۵

سلامت رواني و تعريف آن :.. ۲۷

عوامل موثر بر سلامت رواني :.. ۲۸

اختلالات رواني و تعريف آن :.. ۳۰

تاريخچه بررسي اختلالات رواني :.. ۳۲

طبقه بندي اختلالات رواني :.. ۳۶

اختلالات خلقي و تعريف آن :.. ۴۲

تاريخچه بررسي اختلالات خلقي :.. ۴۳

طبقه بندي اختلالات خلقي :.. ۴۴

اختلالات افسردگي :.. ۴۴

اختلالات دو قطبي :.. ۴۵

اختلال افسردگي و تعريف آن :.. ۴۶

نظريه‌هاي روان شناختي در مورد افسردگي :.. ۴۸

نظريه زيست شناختي :.. ۴۸

نظريه روان پويايي :.. ۵۰

نظريه يادگيري :.. ۵۱

نظريه شناختي :.. ۵۲

علايم و نشانه‌هاي اختلال افسردگي :.. ۵۴

سبب شناسي اختلال افسردگي :.. ۵۶

انواع افسردگي :.. ۵۷

اختلال افسردگي و سن :.. ۵۹

اختلال افسرگي و جنس :.. ۶۰

روشهاي تشخيص و ارزيابي افسردگي در كودكان :   ۶۱

انواع آزمونهاي ارزيابي افسردگي :.. ۶۳

پرسشنامه افسردگي كودكان CDI :.. 63

۲ ـ پرسشنامه افسردگي بك :.. ۶۴

مقياس افسردگي اصلي براي مطالعات همه گير شناسي ( CES _ D ) :   ۶۵

آزمون و تعريف آن :.. ۶۶

سابقه تاريخي آزمونهاي رواني :.. ۶۷

ويژگيهاي آزمونهاي رواني :.. ۶۹

الف ) ويژگيهاي اصلي :.. ۷۰

الف ) روش باز آزمايي :.. ۷۱

ب ) روش فرمهاي همتا يا موازي :.. ۷۱

ج ) روش دو نيمه كردن آزمون :.. ۷۲

د ـ روش كودر ـ ريچاردسون :.. ۷۳

الف ) روايي محتوا :.. ۷۴

ب ) روايي صوري يا ظاهري :.. ۷۶

ج ) روايي ملاكي :.. ۷۷

د ) روايي سازه :.. ۷۹

۳ ـ حساسيت يا ظرافت تشخيص :.. ۸۱

ب ) ويژگيهاي فرعي :.. ۸۱

مفهوم نرم يا هنجار و تعريف آن :.. ۸۲

انواع نرم يا هنجار :.. ۸۳

۱ ـ هنجارهاي سني:.. ۸۳

۲ ـ هنجارهاي كلاسي:.. ۸۴

۳ ـ هنجارهاي رتبه درصدي :.. ۸۴

۴ ـ هنجار مربوط به نمرات معيار :.. ۸۵

پژوهشهاي خارجي :.. ۸۷

پژوهشهاي داخلي :.. ۸۸

فصل سوم : روش تحقيق

مقدمه :.. ۹۰

روش تحقيق :.. ۹۰

جامعه آماري :.. ۹۱

نمونه و روش نمونه گيري :.. ۹۱

روش اجراي تحقيق :.. ۹۲

ابزارهاي گرد آوري اطلاعات :.. ۹۳

روايي و پايايي آزمون مارياكواس :.. ۹۵

روايي و پايائي آزمون افسردگي بك :.. ۹۵

روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش :.. ۹۶

سؤالات پژوهش :.. ۹۸

فرضيه‌ها پژوهش :.. ۹۸

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه :.. ۱۰۰

محاسبه پايايي آزمون :.. ۱۰۰

تحليل نتايج :.. ۱۰۱

محاسبه روايي آزمون :.. ۱۰۲

فرضيه اول :.. ۱۰۳

فرضيه دوم :.. ۱۰۳

فرضيه سوم :.. ۱۰۵

اداري.. ۱۰۵

فرضيه چهارم :.. ۱۰۶

فرضيه پنجم :.. ۱۰۷

فرضيه ششم :.. ۱۰۸

فرضيه هفتم :.. ۱۰۹

فرضيه هشتم :.. ۱۱۲

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه :.. ۱۱۵

بحث و نتيجه گيري :.. ۱۱۵

پيشنهادات.. ۱۲۴

پيشنهادات كاربردي :.. ۱۲۴

پيشنهادات پژوهشي :.. ۱۲۵

محدوديت‌ها :.. ۱۲۶

ضمائم

فهرست منابع و مأخذ :.. ۱۵۶

 

تحقیق هنجاريابي آزمون افسردگي كودكان مارياكواس براي كليه دانش آموزان دختر و پسر

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022