:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

  دسته :

  پروژه

  فرمت / ورد تعداد صفحات 93
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی :

دانلودپروژه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری  جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

 

چکیده:        

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

مقدمه:                                                                                                                              

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :

۱)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه

۲) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه

۳) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه ۴ شهر شیراز بررسی شود.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده ……………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول (بیان مسئله، ادبیات موضوع، تعاریف مفاهیم، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

سوالات بیان مسئله…………………………………………………………………….. ۹

فرضیات…………………………………………………………………………….. ۱۰

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………. ۱۲

ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۴

اهداف کاربری زمین…………………………………………………………………… ۱۵

نظریات مربوط به تحقیق………………………………………………………………… ۱۷

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….. ۲۰

روش تحقیق………………………………………………………………………….. ۲۲

فصل دوم (بیان داده ها و اطلاعات)

مراحل بررسی افزایش تراکم…………………………………………………………….. ۲۴

برای بررسی افزایش تراکم در سطح منطقه مراحل ذیل طی شده است……………………………. ۲۷

بررسی شاخص های کالبدی…………………………………………………………….. ۴۶

اندازه قطعه مسکونی…………………………………………………………………… ۴۶

ابر آورد نیاز به زمین برای تامین مسکن…………………………………………………….. ۴۸

فصل سوم (مطالعات اقتصادی، اجتماعی)

ویژگی های جمعیتی…………………………………………………………………… ۵۲

یک- شمار جمعیت و تحولات آن……………………………………………………….. ۵۳

دو- ترکیب سنی و جنسی جمعیت………………………………………………………… ۵۴

سه- بعد خانوار و تحولات آن…………………………………………………………… ۵۷

چهار- خانوار در واحد مسکونی…………………………………………………………. ۵۹

پنج- پراکنش جمعیت در منطقه………………………………………………………….. ۶۱

شش- تحولات اسکان و پراکنش جمعیت در منطقه………………………………………….. ۶۲

ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه…………………………………………………. ۶۶

گروه بندی اجتماعی…………………………………………………………………… ۷۵

بررسی گروه های عمده شغلی شاغلین ساکن منطقه و مقایسه با شهر…………………………….. ۷۶

بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه و مقایسه با شهر…………………………………. ۷۹

تحلیل جایگاه و عملکرد اقتصادی منطقه در شهر……………………………………………. ۸۰

تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر……………………………………………. ۸۲

فصل چهارم (ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادها)

استانداردهای برنامه ریزی  کاربری اراضی شهری……………………………………………. ۸۶

مأخذ……………………………………………………………………………….. ۸۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………….. ۹۱

پروژه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022