:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • دانلودپروژه بررسی عوامل فرار دختران از خانه

  دسته :

  پروژه

  فرمت /ورد تعداد صفحات95
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه بررسی عوامل فرار دختران از خانه :

دانلودپروژه بررسی عوامل فرار دختران از خانه

چكيده
موضوع «علل فرار دختران از خانه»
هدف: نشان دادن درستي اين مطلب كه نابسامني جو عاطفي خانواده، ارتباط بين دختر و پسر فقر اقتصادي و فرهنگي خانواده و فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي از علل اصلي فرار دختران از خانه مي باشند.

فرضيه هاي تحقيق
۱-     نامساعد بودن جو  عاطفي خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
۲-     ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
۳-     فقر اقتصادي احتمال فرار دختران از خانه را افزايش مي دهد.
۴-    فقر فرهنگي خانواده (سطح تحصيلات والدين، اعتياد والدين و كثرت جمعيت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
۵-    احساس فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي، سبب فرار دختران از خانه مي‌شود.
براي اجراي تحقيق، تعداد ۶۰ نفر از دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله اي كه اقدام به فرار داشتند به عنوان گروه مطالعه و ۶۰ نفر دختران ۱۵تا ۱۸ ساله عادي به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و سپس از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد.

 

نتايج تحقيق
۱-    نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
۲-    ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
۳-    فقر اقتصادي احتمال فرار دختران را از خانه افزايش نمي دهد.
۴-    فقر فرهنگي خانواده (سطح تحصيلات والدين، اعتياد والدين و كثرت جمعيت خانواده) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.
۵-    احساس فشار رواني از جانب مدرسه و مشكلات تحصيلي، سبب فرار دختران از خانه مي‌شود.
كليد واژه: فرار از خانه

 

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه    ۱
بيان مساله    ۳
اهميت و ضرورت پژوهشي    ۴
اهداف تحقيق    ۷
متغيرهاي تحقيق    ۷
فرضيه هاي پژوهش    ۸
تعاريف عملياتي متغيرها    ۸
فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش
تعريف فرار    ۱۰
عوامل موثر بر فرار    ۱۱
اقسام فرار    ۱۲
نظريه هاي مختلف شناخت رفتار    ۱۴
فرار از نظر روانكاوي    ۱۵
نظريه رواني تربيتي    ۱۵
نظر بيولوژيكي    ۱۵
فرار از نظر روانشناختي    ۱۵
فرار از نظر جرم شناسي    ۱۶
وضعيت فرهنگي خانواده    ۱۷
روابط عاطفي خانواده    ۲۰
چگونگي ارتباط و بهداشت رواني نوجوانان    ۲۲
ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان    ۲۸
تاثير مدرسه بر بهداشت رواني دانش آموز    ۳۸
كثرت اولاد    ۴۸
سطح تحصيلات والدين    ۵۱
مهاجرت    ۵۳
روابط دختر و پسر    ۵۴
رشد هويت جنسي    ۶۱
تحقيقات انجام شده    ۶۵
فصل سوم(روش تحقيق)
طرح تحقيق    ۸۵
جامعه آماري    ۸۶
روش آماري    ۸۶
ابزار تحقيق    ۸۶
اعتبار و روايي پرسشنامه    ۸۷
چگونگي اجراي آزمون    ۸۸
فصل چهارم
مقدمه    ۸۹
جداول و نمودارها
الف ويژگيهاي توصيفي دختران    ۹۰
ب) يافته هاي    ۱۲۵
فصل پنجم
تبيين آماري يافته هاي    ۱۴۶
بحث و نتيجه گيري    ۱۵۳
مشكلات و محدوديتهاي تحقيق    ۱۵۴
پيشنهادات    ۱۵۵
منابع فارسي    ۱۵۷
منابع انگليسي    ۱۶۱

 

مقدمه
انسان در طول تاريخ از انواع انحراف ها و آسيب هاي اجتماعي و رواني رنج برده و همواره در جستجوي علل و عوارض آن و رهايي از اين مسائل بوده است. يكي از اين انحراف ها و آسيب ها فرار دختران از خانه است كه امروز به عنوان يك بحران جامعه، بخصوص شهر تهران را درگير نموده است. اين معضل روز به روز گسترش بيشتري مي‌يابد و سلامت و رشد افراد جامعه و بخصوص نوجوانان و جوانان را تهديد مي‌نمايد.
اگر كودكان و نوجوان كه آينده سازان كشور هستند، در مسير انحراف و بزهكاري قرار گيرند، به زودي جامعه خود را به ورطه فساد و تباهي مي كشانند. بدون ترديد جامعه‌اي قادر است در جهت ترقي گام بردارد كه بتواند كودكان و نسل جوان خود را از بيراهه به راه راست و در جهت سازندگي هدايت نمايد.
مسئوليت جامعه در مورد كودكان و نوجوانان فراري از خانه و در معرض خطر به مراتب سنگين تر از مجرمين بزرگسال است. براساس اصل پيشگيري مقدم بر درمان است. براي جلوگيري از صرف هزينه هاي گزاف و اتلاف وقت به جهت بازداري افراد از آسيبهاي اجتماعي و مفاسد، و رعايت اصل پيشگيري مقدم بر درمان است. مطالعه در زمينه آسيب هاي اجتماعي به عنوان ضروري ترين اقدام محسوب مي شود. بنابراين از اينگونه تحقيقات كه علل فرار دختران از منزل را شناسايي مي‌كند اقدام اساسي جهت پيشگيري از وقوع حوادث و بروزمشكلات رواني مي باشد.
هرگاه والدين، مربيان و مسئولين امور با عوامل بوجود آورنده مشكل آشنا باشند راحت تر مي توانند نسبت به پيشگيري از بروز حوادث اقدام نمايند. داشتن اطلاعات پايه و اساسي پيرامون مشكل براي تصميم گيري در مورد استفاده از روش هاي پيشگيري و درمان، بسيار ضروري مي باشد و با انجام پژوهش هاي مختلف پيرامون مشكل فرار دختران از خانه حقايقي روشن مي گردد كه براساس آن مي توان در اين رابطه اقدام اساسي بعمل آورد.

بيان مسأله
در مطالعات علمي، ميزان كجرفتاري ها و آسيب هاي اجتماعي با شاخص هاي متعددي مثل، شاخص هاي فرهنگي، خانوادگي، اقتصادي مقايسه شده است و به اين نتيجه رسيده اند كه آسيب هاي اجتماعي باستثناء خودكشي تنها با بحران هاي اقتصادي رابطه نداشته و جريان زندگي ماشيني و بهزيستي و تعارض هنجارها در پيدايش كج رفتاري ها و بيماري هاي اجتماعي تاثير بيشتري داشته است.
مسائل اجتماعي مثل بيكاري، تراكم جمعيت، محل زندگي نامناست، عدم مراقبت هاي بهداشتي مشكلات آموزشي، بزهكاري جوانان، اختلافات رواني، تعارضات اخلاقي، هزينه جنگ ها وتخريب آنها هر يك زمينه مساعدي براي ناسازگاري هاي اجتماعي است.
در عصر جديد، با پيشرفت تكنولوژي توجه به ارزش هاي مادي و بي توجهي نسبت به امور معنوي، اخلاقي، اعتقادي و اختلاف بين دو نسل (والدين و فرزندان) بيشتر مي شود. در نتيجه تعاملات و روابط انساني در خانواده و سپس در جامعه، خدشه وارد مي‌شود. پرورش محيط نامساعد، به بيكاري و ولگردي افراد كمك مي‌كند و ولگردي نيز به نوبه خود به ازدياد ارتكاب جرايم منجر مي شود.
دوران نوجواني، دوره بحراني است كه فرد باغليان احساسات و تغيير حالت هاي آني روبروست، معمولا داراي خلقي سركش است در زمينه تغيير عقايد و ايدئولوژي كنجكاوي به خرج مي دهد و انتظاراتش از زندگي بيشتر مي شود. نوجوان معمولا بدنبال استقلال فكري است و سعي مي‌كند خود را با معيارهاي جديد و دلخواهش هماهنگ سازد و به همين خاطر با اولياء مدرسه و والدين خودش، اختلاف عقيده پيدا مي‌كند.
معمولا والدين خواستار ارزش هاي سنتي هستند ولي نوجوانان پذيراي اين ارزش ها نيستد و معيارهاي جديد فرهنگي را بيشتر مي پسندند. جوانان استقلال فكري و استقلال در تصميم گيري را حق مسلم خود مي دانند، در حالي كه والدين فرزندان و نوجوانان خود را به عنوان كودكاني فرض مي كنند كه قدرت تصميم گيري درست را ندارند. با عميق شدن اين اختلافات رابطه عاطفي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و نوجوان احساس خلا وتهي بودن مي‌كند و فضاي منزل و مدرسه را براي خود غير قابل تحمل مي داند و چون در اين دوره قدرت خطرپذيري فرد فوق العاده بالاست، ممكن است براي اثبات حقانيت خود، دست به كارهاي مخاطره آميز بزند و محيط خانواده را ترك كند.

 

اهميت ضرورت پژوهشي
انسان به عنوان موجودي منحصر به فرد و اشرف مخلوقات، مسائل و مشكلات پيچيده اي دارد كه تحليل و حل  و فصل آنها نياز به تعمق و ديد همه جانبه دارد. هر فرد ظرفيت رواني خاصي دارد كه غفلت از آن جامعه بشري را با تهديد و خطر روبرو مي سازد. امروزه بسياري كودكان و نوجوانان بدون آينده مشخص و اميدوار كننده همراه با احساس اضطراب، بي هويتي، سرگرداني در معرض خطر هستند. بر طبق آمار ۵۵% از بزه‌كاراني كه در كانون هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند نوجواناني هستند كه به نحوي فرار از مدرسه و يا فرار از خانه داشته اند. به ويژه در چند سال اخير آمار فراريان از خانواده رو به فزوني است و متاسفانه تعداد زيادي از اين آمار را دختران تشكيل مي‌دهند كه از نظر جسمي و رواني نسبت به پسران آسيب پذيرتر هستند.
براي مطالعه و بررسي علمي رفتارهاي انساني، بخصوص در زمينه كجروي، هم از لحاظ ذهني به صورت شناخت مفاهيم خاص، و هم به كمك ابزار و وسايل تحقيق  عيني براي گسترش پژوهش هاي علمي در اين زمينه نيازمنديم (فرجاد، ۱۳۷۵).
در هر جامعه براي شناخت چگونگي ماهيت كجروي، ابتدا بايد اطلاعاتي در مورد آن جامعه و هنجارهاي فرهنگيش، يعني آنچه كه به وسيله خود مردم خلق شده و از آن پيروي مي كنند داشته باشيم (همان منبع).
در فرهنگ جامعه ايراني، نوجواناني كه خود مدار هستند و كمتر حاضر به اطاعت و تسليم در برابر اوليا هستند، خاطي به شمار مي روند و همين مسئله باعث تضاد و تعارض بين نوجوان و خانواده مي گردد. فرزند اين خانواده ها، اكثراً به علت فقدان آگاهي لازم، ناپختگي و عدم بلوغ اجتماعي و فكري چاره مشكلش را در فرار مي بينند

دانلودپروژه بررسی عوامل فرار دختران از خانه

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : پنج شنبه, ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022