:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر بر رزین اندودنتیک

  دسته :

  دندان پزشکی

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 5
  قیمت : 4500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر بر رزین اندودنتیک :

ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: Influence of calcium hydroxide intracanal medication on bond strength of two endodontic resin-based sealers assessed by micropush-out test
عنوان فارسی مقاله: اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک.
دسته: دندانپزشکی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۵
تعداد صفحات انگلیسی مقاله :۴
جهت دانلود رایگان انگلیسی مقاله کلیک کنید

چکیده ترجمه:
 کاروالهو و همکاران ( ٢٠١٣ ‏) تاثیر خمیر کلسیم هیدروکساید (CH) به عنوان داروی داخل کانال را بر استحکام باند سیلرهای (AH) AH Plus و اپیفانی (EP) به عاج ریشه مورد ارزیابی قرار دادند. روش تحقیق: تعداد ۶٠ ‏کانال پالاتال مربوط به مولرهای اول انسان با استفاده از یک سیستم چرخشی آماده سازی شد. در ۵٠% نمونه ها از آب مقطر (گروه کنترل) و در سایر نمونه ها از CH (گروه آزمایش) به عنوان داروی داخل کانال بمدت ١٢ ‏روز استفاده شد. پس از خارج کردن CH هر یک از گروه ها بر اساس نوع سیلر (AH ‏یا EP ‏) به دو زیر گروه تقسیم شدند.
‏گروه های کنترل:
‏- آب مقطر/ سیلر (AH/CH-) AH
‏- آب مقطر/ سیلر (EP/CH-) EP
‏گروه های آزمایش:
‏- کلسیم هیدروکسید/ سیلر (AH/CH+) AH
‏- کلسیم هیدروکسیدا سیلر (EP/CH+) EP
‏تمام نمونه ها تحت آزمایش با سرعت ٠/۵ mm/min  ‏قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از آنایز واریانس و آزمون Tukey ‏با سطح اطمینان ٩۵% آنالیز آماری شدند.
‏طبق نتایج این مطالعه:
‏- استفاده از کلسیم هیدروکساید تنها بر سیلر AH ‏تاثیر معنی دار (P<٠.۵) نشان داد، بطوری که استحکام باند از ١٩/٧±۴/۵ MPa ‏در گروه AH/CH- ‏به ٢٣/٨±٢/۵ MPa ‏در گروه AH/CH+ ‏افزایش یافت.
‏- داروی کلسیم هیدروکساید بر سیلر EP ‏اثر قابل توجهی نداشت، بطوری که استحکام باند در گروه EP/CH- ‏برابر با ١/۵±٠/٩ MPa  ‏و در گروه کلسیم EP/CH+ ‏برابر با ١/٨±٠/۵ MPa ‏بدست آمد و بین دو گروه تفاوت معنی دار مشاهده نشد.
‏- استحکام باند در هر دو گروه سیلر EP نسبت به هر دو گروه سیلر AH ‏بطور قابل توجهی کمتر بود .(P<٠.٠۵)
‏نتیجه گیری: استفاده از کلسیم هیدروکساید بعنوان داروی داخل کانال بمدت ١۴ ‏روز بر استحکام باند سیلر AH ‏به عاج ریشه تاثیر مثبتی داشت اما تاثیر آن بر سیلر EP غیر قابل توجه بود. در هر دو حالت استفاده یا عدم استفاده از داروی داخل کانال، سیلر AH ‏نسبت به سیلر EP ‏استحکام باند قویتری را نشان داد. ‏
مقدمه:
برای موفقیت درمان اندودنتیک، پرکردن کامل سیستم کانال ریشه با مواد زیست- سازگار و پایدار از نظر ابعادی یک فاکتور مهم میباشد. البته با وجود تعداد فراوان تکنیکها و مواد  موجود، پرکردن کامل کانال ریشه همچنان یک امر پرچالش باقی مانده است. سیلرهای رزینی با قابلیت باندینگ ادهزیو جهت درمانهای اندودنتیک ابداع شدند که می توانند کیفیت پرکردن کانال ریشه را بهبود دهند.

ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال هیدروکسید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر بر رزین اندودنتیک

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : شنبه, ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022