:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

  دسته :

  روانشناسی

  فرمت/وردتعداد صفحات 155
  قیمت : 9900 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي :

ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزادقوچان از اساتيد دانشگاه  

  فهرست مطالب

*  فصل اول كليات
* الف- مقدمه
* ب- بيان مسأله
* ج- اهميت و ضرورت پژوهش
* د- اهداف پژوهش
* اهداف فرعي تحقيق شامل
* فصل دوم ادبيات تحقيق
* الف- مقدمه
* ب- پيشينه تحقيق
* ب- ۱- تحقيقات انجام شده در داخل كشور
* ج- نقد و بررسي تحقيقات انجام شده
* د- مباني مفهومي تحقيق
* فصل سوم روش پژوهش
* الف- مقدمه
* ب- روش تحقيق
* ج- جامعه آماري تحقيق
* د- حجم نمونه
* ه- شيوه نمونه گيري
* و – فرضيات تحقيق
* و- ۱- سوالات اصلي تحقيق
* روش هاي تجزيه و تحليل داده ها
* ز- روش گردآوري اطلاعات
* ح- پيش آزمون، روايي (Validity) و پايايي ((Reliability
* ط- متغيرهاي پژوهش
* ي- تعريف عملياتي متغيرها
* س- روش هاي تجزيه و تحليل داده ها
* فصل چهارم نتايج‌يافته ها
* الف- مقدمه
* الف-۱- سيماي پاسخگويان (جنس)
* الف-۲- سيماي پاسخگويان (سن)
* الف-۳- سيماي پاسخگويان ( رشته تحصيلي)
* الف-۴- سيماي پاسخگويان ( ترم)
* الف-۵- سيماي پاسخگويان ( مقطع)
* لف-۶- سيماي پاسخگويان (معدل ترم گذشته)
* الف-۷- سيماي پاسخگويان (وضع اشتغال)
* الف-۸- سيماي پاسخگويان (وضع تاهل)
* لف-۹- سيماي پاسخگويان (شغل پدر)
* الف– سيماي پاسخگويان (تحصيلات پدر)
* الف– سيماي پاسخگويان (شغل )
* الف–سيماي پاسخگويان (تحصيلات مادر)
* – جدول نتايج ميزان تحصيلات مادر
* الف– سيماي پاسخگويان (محل سکونت دائمي)
* ب- توصيف متغير وابسته
* ب- ۱- مقايسه ابعاد متغير وابسته
* ج- آزمون همبستگي و جدول توافقي بين متغيرهاي مستقل و وابسته
* ج-۱- ( رضايت و جنس)
* ج-۲- ( رضايت و سن)
* ج-۳- ( رضايت و رشته تحصيلي)
* ج-۴- ( رضايت و ترم تحصيلي)
* ج-۵- ( رضايت و مقطع تحصيلي)
* ج-۶- ( رضايت و معدل تحصيلي)
* ج-۷- (رضايت و وضع اشتغال)
* ج-۸- (رضايت و وضع تاهل)
* ج-۹- (رضايت و وضع شغل پدر)
* ج– (رضايت و تحصيلات پدر)
* ج– (رضايت و شغل و تحصيلات مادر)
* ج– (رضايت و محل سکونت)
* د- مقايسه ابعاد رضايت در بين رشته هاي مختلف
* فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادات
* الف- مقدمه
* ج- پيشنهادات
* د- محدوديتها
* فهرست منابع

*  پرسشنامه طرح تحقيقاتي و ضمایم

مقدمه

دانشگاههاي ما، به دليل گرفتاريها و مسائل گوناگون، كمتر فرصت اين را داشته اند به نظرات دانشجويان، كه در حقيقت دريافت كنندگان اصلي آموزش عالي هستند، وقوف پيدا كنند و ملاحظه نمايند كه آيا آموزش عالي در راه صحيح و مناسب حركت مي كند، يا آن كه چنين نيست و تلاشها فاقد جهت هستند.
يك رودخانه هميشه مسير خودش را پيدا مي كند و به دريا مي ريزد، ما هم بايد هدف و راه خودمان را پيدا كنيم، هدف اصلي همه انسانها خوشبخت زيستن است و لازمه خوشبختي خوب دانستن است و اگر دانشگاه مي رويم به دليل بهتر ياد گرفتن و خوشبخت شدن در زندگي است.
تمام سازمانهاي آموزش دنيا بايد از خودشان اين سئوال را داشته باشند كه آيا ما مي توانيم اين كساني را كه به اين مراكز آمده اند راضي، موفق و در نهايت خوشبخت كنيم؟ اين رسالت بزرگ در دست معلمين و استادان معظم ماست، بنابراين آشنا شدن با ديدگاهها و نظرات دانشجويان نسبت به يك استاد خوب كمك مي كند تا استاد از دريچه چشم و عقايد دانشجو ديده شود. همانطور كه ملاحظه مي شود دانشگاهها يكي از مراكز يا مجامع تبادل افكار، اطلاعات و مفاهيم در هر جامعه اي مي باشد و ميزان كار آيي استادان به نحوه آموزش آنها بستگي دارد، شناخت يك استاد خوب هم بستگي به شناخت ويژگيهاي او دارد. معيارهاي ارزشيابي فرمول از قبل تعيين شده و ثابت نيستند و در شرايط متفاوت آموزشي دستخوش تنوع و دگرگوني مي شوند.
رضايت دانشجو از اساتيد موجب دلگرمي و تلاش او در درس شده و همين رضايت آينده درخشان تر ي را براي او و جامعه رقم مي زند، بنابراين اين آگاهي از نظرات دانشجويان كه از سرمايه هاي ثابت و هميشگي هر نهاد آموزشي اند و انديشيدن به تجارب و گرايش آنان ضرورت مهم ديگري است كه نمي توان از آن غافل بود، اطلاعات بدست آمده به ميزان زيادي مي تواند زمينه اي عيني و مشخص و روشن، بر حل بسياري از مسائلي كه هم اكنون اكثر دانشگاهها ما با آن مواجهند فراهم آورد و مسئولان را بر پاره اي از مشكلات و نقاط ضعف والبته نقاط قوت در آموزش عالي واقف سازد و تغييراتي در برنامه هاي موجود به وجود آورد

اهداف پژوهش

محقق دراين تحقيق به دنبال دستيابي به پاسخي روشن براي سوال اساسي تحقيق(سنجش ميزان رضايتمندي دانشجويان از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي – واحد قوچان در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ ) يعني تعيين و اندازه گيري ميزان رضايت دانشجويان از اساتيد در هر يك از حيطه هاي مختلف با استفاده از مقياس هاي اندازه گيري كه در قالب پرسشنامه براي رضايت طراحي شده است و مشخص كردن سهم هر يك از عوامل و تعيين اهميت هر كدام از آنها است.

با توجه به اهداف تحقيق رسيدن به نتايج علمي داراي ارزش مي باشد. اما زماني اين نتايج به واقعيت نزديك مي شود كه از اين نتايج در راه بهبود اوضاع و تصميم گيريهاي مسئولين استفاده شود واميدوارم كه نتيجه اين تحقيق بتواند يك منبع مفيدي براي دست اندركاران امور اجرايي اين مركز آموزشي باشد و از طرفي ما به عنوان قشري كه با علوم اجتماعي سر و كار داريم هدف اصلي اين است كه تاثير روابط انساني را بر رفتار انسانها اعم از احساس و فكر و عمل آنها را بشناسيم.

اهداف فرعي تحقيق شامل :

۱- بررسي و مقايسه ميزان رضايت دانشجو از اساتيد در ابعاد مختلف.

۲- بررسي و مقايسه رضايت دانشجو از اساتيد با توجه به ويژگيهاي فردي دانشجويان.

۳- بررسي و مقايسه رضايت دانشجو از اساتيد در بين رشته هاي مختلف.

۴- بررسي وجوه تشابه و تمايز ميزان رضايت با متغيرهاي مستقل تحقيق.

۵- بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق.

 

 

پروژه بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

قیمت : 9900 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022