:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق مقايسه تاثير الگوي به روش مشاركتي و الگوي به بر روش يادگيري انفرادي

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/ورد تعداد صفحات178
  قیمت : 6500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق مقايسه تاثير الگوي به روش مشاركتي و الگوي به بر روش يادگيري انفرادي :

تحقیق مقايسه تاثير الگوي به روش مشاركتي و الگوي   

 

  چكيده                                                                                                                   .
هدف از انجام اين پژوهش مقايسه تاثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي مبتني بر روش يادگيري انفرادي بر ميزان يادگيري و ياد داري در درس علوم دانش آموزان دختر پايه‌ي پنجم منطقه ۵ تهران بوده است .
دراين پژوهش فرضيه‌ها به اين نكته اشاره دارند كه بين دو الگوي مشاركتي و انفرادي تفاوت وجود دارد .
جامعه آماري را كليه دانش آمزان دختري كه در منطقه ۵ درسال تحصيلي ۸۷- ۸۶ در شهر تهران به تحصيل مشغول بوده را شامل شده است .
جهت نمونه‌گيري از روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي استفاده شده به اين صورت كه ۴۰ نفر به صورت كاملاً تصادفي انتخاب شد و در دو گروه ۲۰ نفري آزمايش و گواه تقسيم شده‌اند .
ابزار جمع آوري اطلاعات آزمون محقق ساخته بود كه قبل و بعد از اعمال متغيرهاي مستقل بر روي دانش آموزان اجرا شد بعد از ۲۰ روز از اجراي متغيرها نيز آزمون يادداري اجرا گرديد كه اين آزمون موازي آزمون يادگيري بوده . براي محاسبه معني‌داري نتايج در بين گروهها از آزمون T مستقل استفاده شد .
نتايج اين پژوهش به اين شرح است :
الگوي مبتني بر روش يادگيري مشاركتي نسبت به الگوي مبتني بر روش يادگيري انفرادي در يادگيري و يادداري تفاوت معني داري را نتشان مي دهد

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

فصل دوم

ادبیات پژوهش

یادگیری چیست ؟

الف) یادگیری رفتار گرایان

ب) یادگیری از دیدگاه شناخت گرایان

۳) یادگیری از دیدگاه فراشناخت

سیر تحول برنامه های درسی علوم درجهان

از سال ۱۸۶۰ تا ۱۹۲۰

از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۷

از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰

برنامه ریزی و آموزش علوم در قرن بیست و یکم

برنامه درسی

خصوصیات یک برنامه مطلوب

سواد علمی – فناورانه

ویژگی های سواد علمی فناورانه

شرط های لازم برای تحقق یادگیری مادام العمر

روشهای فعال تدریس

تعریف تدریس

اهمیت روش های فعال تدریس

بررسی چند روش تدریس فعال

روش بارش مغزی یا طوفان فکری

روش مباحثه ای (بحث گروهی)

برخی از مزایای روش مباحثه ای

مراحل اجرای روش بحث گروهی

مرحله اول: انتخاب موضوع بحث

مرحله دوم: یافتن زمینه مشترک برای بحث

مرحله سوم: بیان هدفهای آموزشی – یادگیری بحث

مرحله چهارم: هدایت جریان بحث و گفتگوی اصلی

مرحله پنجم: نتیجه گیری و اعلام مفاهیم مشترک و مورد توافق

است. (دست آوردها)

روش مکاشفه ای (اکتشافی)

ویژگیهای روش تدریس مکاشفه ای (اکتشافی)

برخی از امتیازهای این روش

محدودیت های این روش

مبانی گزینش الگوهای تدریس

بررسی چند نمونه از الگوهای تدریس

الگوی تدریس یادگیری بازی نقش

مفاهیم اساسی الگوی تدریس بازی نقش

مراحل اجرای الگوی تدریس بازی نقش

مرحله نخست – آماده کرده گروه

مرحله دوم – انتخاب شرکت کنندگان بازی نقش

مرحله سوم – صحنه آرایی

مرحله چهارم – آماده کردن تماشاگران

مرحله پنجم – اجرای بازی

مرحله ششم – بحث و ارزشیابی

مرحله هفتم – اجرای دوباره بازی نقش

مرحله هشتم – بحث و ارزشیابی

مرحله نهم – تعمیم وارایه ثبات به موقعیت ها و کسان دیگر

الگوی تدریس پیش سازماندهنده

مفاهیم اساسی الگوی تدریس پیش سازماندهنده

مراحل اجرای الگوی تدریس سازمان دهنده

مرحله نخست: ارایه پیشین سازمان دهنده

مرحله دوم: ارایه موادیادگیری یا مطلب درسی

مرحله سوم – استحکام بخشیدن سازمان یا ساخت شناختی

الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری

ب: یادگیری انفرادی

ج: یادگیری مشارکتی (یادگیری از طریق همیاری)

یادگیری مشارکتی

مزایای یادگیری مشارکتی

نحوه استفاده از یادگیری مشارکتی

فواید یادگیری مشارکتی

مزیت های کار مشارکتی

فواید یادگیری مشارکتی

تبیین یادگیری مشارکتی

مشخصات روش یادگیر مشارکتی

موفقیت های تحصیلی حاصل از همیاری در یادگیری

برتری یادگیری همیاری بر یادگیری رقابتی و انفرادی

وظایف مهم در روش همیاری

محاسن

محدودیت ها

فنون اجرایی در الگوی مبتنی بر روش یادگیری مشارکتی

روشی دیگر در اجرای یادگیری مشارکتی

سازماندهی یادگیری مشارکتی

نحوه آرایش فکری محیط کلاس و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان

در یادگیری مشارکتی

الف) پژوهشها در ایران

ب) پژوهش درخارج از ایران

فصل سوم

فصل چهارم

تحلیل توصیفی

تحلیل استنباطی

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

هدف های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

جامعه آماری

روش تحقیق

روش نمونه گیری

نمونه آماری

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

بررسی فرضیه یک

بررسی فرضیه دو

نتیجه گیری کلی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

تحقیق مقايسه تاثير الگوي به روش مشاركتي و الگوي به بر روش يادگيري انفرادي

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022