:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق زنان و اشتغال

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/ورد تعداد صفحات68
  قیمت : 6800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق زنان و اشتغال :

تحقیق زنان و اشتغال
چكيده
در اين تحقيق مطالعاتي در مورد زنان و كار و اينكه چه موانعي بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پيشرفت آنها مي شود و همچنين منافعي كه زنان شاغل را در بر مي گيرد و راهكارهايي براي بهتر شدن سطح فعاليت و كاربراي زنان و بررسي علل و عوامل رويكرد زنان به اشتغال انجام شده ، و با هدف بهتر شدن وضعيت كاري و شرايط مناسب تري براي زنان تهيه شده است .
اميدواریم كه زنان ما بتوانند با كيفيت بالاتر و مشكلات كمتر در جهت فراهم شدن زندگي بهتر براي آنان به اشتغال بپردازند .
نتيجه تحقيق :
از ۹ فرضيه موجود در تحقيق ۴ فرضيه رد و ۵ فرضيه اثبات شد كه در زير به شرح آنها مي پردازم :
فرضيه هاي رد شده : ۱- كسب ثروت مهمترين انگيزه مادي آنها نبود ، ۲- كار در خانه مانعيتي براي آنها وجود نياوده بود، ۳-استقلال مالي در گرايش زنان به اشتغال اثر ندارد، ۴- بالا رفتن سن تأثيري در كم شدن رويكرد زنان به اشتغال نداشت .
فرضيه هاي اثبات شده : ۱- برخورداري از تحصيلات بالاتر سبب روي آوردن بيشتر زنان به اشتغال مي شود ، ۲- اگر فرصتهاي شغلي بيشتر باشد زنان سريعتر به اشتغال روي مي آوردند ،۳- زنان شاغل خيلي كم و يا هيچ كمكي به اقتصاد جامعه نمي كنند ، ۴- كسب مقام و موقعيت اجتماعي تمايل زنان را به اشتغال بيشتر مي كند ، ۵ – رفاه خانواده مهمترين انگيزه خانوادگي زنان شاغل است .

فهرست مطالب :

بيان مسئله پژوهش
اهميت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
فرضيه ها
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش
مقدمه
كار و شغل
تاريخچه ا شتغا ل زنان در ا يران
تاريخچه قا نونگذا ري درباره كا رگران زن در ا يران
تاريخچه ا شتغا ل زنان سطح بين المللي
دوره هاي صنعتي و زنان
نـگا هي به ورود زنان به بخش توليد
زنان و توسعه
روان شنا سي ا جتما عي ا شتغا ل زن
زن و خدمت ا جتما عي
زن و مسائل ا جتما عي معا صر
زنان و توسعه ا قتصادي (نقش ا قتصادي زنان)
ا ستقلال ا قتصادي زنان
دلايلي كه زنان در توسعه ا قتصادي- ا جتما عي نقش ا رزنده تري خوا هند دا شت
زنان و فعا ليت ا تحاديه اي
شرا يط كار زنان
درآمد كار زنان
زنان و كار
كار زنان در داخل خانه
كار زنان در خارج خانه
زيان كار زنان
بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و ا شتغا ل
تفاوت در دستمزدها : كار آيي يا تعصب؟
وقت بيشتر و پول كمتر : بي عدا لتي در كار زنان
لزوم كار براي زن
ده روش عمده كه شغل شما زندگي شوهرتان را آسا نتر ، بهتر و شادتر مي كند
كيفيت زندگي شغلي و رضا يت از كار
موا نع پيش روي زنان
عامل نامرئي توسعه زنان (عوامل ضمني)
راه كار
وضع فعا ليت زنان در كل كشور
منابع و مآخذ

         

تحقیق زنان و اشتغال

قیمت : 6800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : سه شنبه, ۶ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022